Poliaci majú problémy so zrovnoprávnením žien ešte aj dnes
Autor(ka) : Miriam Kuhlova
Dátum a čas : 5.3.2004 00:00
Kategória : Koktail
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

So zrovnoprávnením žien má veľa Poliakov problémy ešte aj dnes. Ako vyplynulo z najnovšieho prieskumu inštitútu pre výskum verejnej mienky Pentor, každý štvrtý Poliak je presvedčený o tom, že musí mať posledné slovo a pravdu.

So zrovnoprávnením žien má veľa Poliakov problémy ešte aj dnes. Ako vyplynulo z najnovšieho prieskumu inštitútu pre výskum verejnej mienky Pentor, každý štvrtý Poliak je presvedčený o tom, že musí mať posledné slovo a pravdu.
    
Domáce práce sú doménou žien, myslia si muži v Poľsku. Pomerne veľká časť z nich je za to, aby ženy zostali doma a svoju profesiu zavesili na klinec. Takýto názor zastávajú prevažne dôchodcovia, robotníci, roľníci a ľudia s nižším stupňom vzdelania. Za rovnocennú deľbu práce v domácnosti a pri výchove detí sa vyslovilo len 16 percent respondentov-mužov.
    
Za tradicionalistov označili sociológovia 23 percent Poliakov, ktorí sú presvedčení, že domáca práca je blízka v prvom rade ženskému naturelu. Títo páni taktiež kladú osobitný dôraz na manželskú vernosť a odsudzujú sex pred manželstvom. Ďalšia skupina mužov s označením konzervatívci, je síce za zrovnoprávnenie v zamestnaní, základným predpokladom založenia rodiny však zostáva pre nich manželstvo a žena v domácnosti.

Copyright©2004 TASR©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.