Ultrajemné častice z výfukových plynov ohrozujú zdravie ľudí
Autor(ka) : Kristína Farkašová
Dátum a čas : 19.5.2004 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Znečistené ovzdušie má na zdravie človeka zrejme oveľa negatívnejší vplyv, ako si vedci donedávna mysleli. Podľa najnovšej štúdie vypracovanej odborníkmi Výskumného ústredia pre životné prostredie a zdravie v nemeckom Neuherbergu mikroskopicky malé čiastočky prachu, poletujúce vo vzduchu, zahusťujú krv a môžu spôsobiť vážne poruchy srdcového rytmu.

Znečistené ovzdušie má na zdravie človeka zrejme oveľa negatívnejší vplyv, ako si vedci donedávna mysleli. Podľa najnovšej štúdie vypracovanej odborníkmi Výskumného ústredia pre životné prostredie a zdravie v nemeckom Neuherbergu mikroskopicky malé čiastočky prachu, poletujúce vo vzduchu, zahusťujú krv a môžu spôsobiť vážne poruchy srdcového rytmu.
    
Častice prachu, pochádzajúce predovšetkým z výfukových plynov áut a z priemyselných splodín, sú nebezpečné najmä kvôli svojej jemnosti. Sliznica v nose, bunkové membrány a osobitné bunky imunitného systému - makrofágy – sa počas tisícročného evolučného vývoja človeka špecializovali na zachytávanie a likvidáciu väčších prachových častíc.
    
Výskumy nemeckých vedcov dokázali, že jemný prášok z výfukových plynov zahusťuje krv a zvyšuje tým nebezpečenstvo tvorby krvných zrazenín. Prachové čiastočky okrem toho zabraňujú cievam, aby menili rýchlejšie svoj objem. V stresových situáciách sa potom stáva, že srdce nie je dostatočne prekrvené a okysličené. V takýchto situáciách môže prísť k poruchám srdcového rytmu, ktoré môžu viesť až k infarktu. Štúdia ukázala, že výfukové splodiny majú negatívny vplyv aj na prirodzenú reguláciu činnosti srdca a rušivo zasahujú do kalciového režimu organizmu.
    
Poruchy v tejto oblasti majú tiež vplyv na zhoršenie práce srdca. Čiastočky prachu v tele môžu vyvolať aj zápaly pľúc, zvýšenie hladiny fibrinogénu v krvi a teda jej vyššiu zrážanlivosť. Experti odporúčajú venovať zvýšenú pozornosť kvalite filtrov inštalovaných na automobilových výfukoch, ale aj dôslednému filtrovaniu splodín, ktoré vypúšťajú do ovzdušia priemyselné závody.

Copyright©2004 TASR©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.