Bratislavské múzeá a galérie pripravili na sobotu 20. 5. 2006 II. ročník podujatia Noc múzeí a galérií 2006.
Autor(ka) : Kristína Farkašová
Dátum a čas : 19.5.2006 00:00
Kategória : Koktail
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Organizátormi tohto podujatia sú Slovenské národné múzeum, Mestské múzeum v Bratislave, Slovenské technické múzeum - Múzeum dopravy Bratislava, Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislavy, Múzeum obchodu Bratislava, Vodárenské múzeum Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, Galéria Komart a Múzeum Milana Dobeša. Podujatie, ktoré je pripravené pri príležitosti Medzinároného dňa múzeí (18.5.), prebehne vďaka podpore a spolupráci Ministersva kultúry SR, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, progamu Bližšie k Múzeu a Mesta Bratislavy.

Organizátormi tohto podujatia sú Slovenské národné múzeum, Mestské múzeum v Bratislave, Slovenské technické múzeum - Múzeum dopravy Bratislava, Slovenská národná galéria, Galéria mesta  Bratislavy, Múzeum obchodu Bratislava, Vodárenské múzeum Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, Galéria Komart a Múzeum Milana Dobeša.  Podujatie, ktoré je pripravené pri príležitosti Medzinároného dňa múzeí (18.5.), prebehne vďaka podpore a spolupráci Ministersva kultúry SR, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, progamu Bližšie k Múzeu a  Mesta Bratislavy.

Návštevníci budú mať možnosť v tento deň navštíviť za mimoriadnu ponuku jednotného vstupného na 23-tich rôznych miestach Bratislavy expozície a výstavy múzeí a galérií, ktorých prehliadka bude sprevádzaná odborným výkladom pracovníkov múzea/galérie, alebo výkladom samotného kurátora. 

Návšteva múzeí/galérií bude spestrená približne 50-timi rôznymi sprievodnými aktivitami - špeciálnym programom podujatia.  Pripravené budú aktivity pre deti a mládež (tvorivé dielne, súťaže), náučno-zábavné podujatia pre celú rodinu (koncerty, premietanie, exkurzie do depozitárov), odborné podujatia pre náročnejších (kurátorský sprievod, prednášky, besedy) a mnoho iného.

Múzeá a galérie pripravili na tento deň pre svojich návštevníkov naozaj bohatú ponuku aktivít a možnosť navštíviť viacero múzeí a galérií za veľmi zvýhodnené vstupné ( 50 Sk, zľava pre deti, študentov, dôchodcov: 30 Sk, rodinné vstupné: 100 Sk ) Návštevník zaplatí v prvom navštívenom múzeu/galérii, kde dostane špeciálnu skladačku s programom a mapkou. Na tento program dostane pečiatku, ktorá mu tak umožní voľný vstup do ostatných múzeí a galérií. Návštevníci sa budú môcť zapojiť do súťaže o ceny. Pravidlá hry budú uvedené na skladačke.

ČO MÚZEÁ A GALÉRIE PRIPRAVILI?
Na návštevníkov okrem prehliadky expozícií a aktuálnych výstav, ako napríklad novej výstavy v Prírodovednom múzeu Mamuty na Slovensku. Stratený svet mamutov a Zdeněk Burian. Majster palety  dávnych vekov., čakajú aj rôzne sprievodné podujatia. V spomenutom Prírodovednom múzeu sa nielen deti naučia vyhotoviť kópiu skameneliny; budú spoznávať horninyCdozvedia sa čo je to bidodiverzita; či ako sa vyrába čokoláda. Jeden z najpopulárnejších programov minulého roku - návšteva antropologického depozitára, kde sú uschované kostry a múmie...- bude pre návštevníkov pripravený aj tento rok. Na Bratislavskom hrade v Historickom múzeu od 18.00 bude napríklad poskytnutý odborný lektorský výklad k jedinečnej výstave Leonardo da Vinci – zvedavý génius. O hodinku neskôr pracovníci múzea predvedú návštevníkom svoju prácu a to prostredníctvom reštaurovania diel. Historické múzeum pozýva rovnako tak na večernú prehliadku so zaujímavým rozprávaním o  múzeu. Hudobné múzeum okrem iného ponúka koncert v podaní študentov Cirkevného konzervatória. Lákavá je aj ponuka pozrieť si zaujímavé výstavy ako napríklad výstavu Jaro Filip na hrade v sprievode lektora. V Archeologickom múzeu sa naučia deti aj ich rodičia remeslám ako modelovanie kachlíc a tkanie textílií na drevenom ráme. Minuloročná úspešná burza odbornej archeologickej literatúry bude mať svoje miesto v programe aj tento rok. Novú výstavu Od Zuckermadla k uličke múzeí Múzea kultúry karpatských Nemcov si môžu návštevníci pozrieť v novom pavilóne Podhradie Slovenského národného múzea - výstava je venovaná zaniknutej bratislavskej mestskej časti Zuckermandl. Na 18.00 hodinu pripravilo Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku besedu s významnou osobnosťou maďarskej kultúry na Slovensku (salón múzea – s historičkou Katalin Vadkerty sa bude rozprávať László Szarka, riaditeľ Ústavu národnostných a etnických menšín Maďarskej akadémie v Budapešti) Predtým budete mať možnosť prezrieť si stálu expozíciu a vidieť dokumentárny film Maďari na Slovensku. V Múzeu židovskej kultúry si od 19.00 h môžu návštevníci pozrieť Expozíciu  židovskej kultúry na Slovensku sprevádzanú lektorským výkladom a pozrieť si dokumentárne životopisné  spomienkové filmy s výpoveďami pamätníkov, čo prežili holokaust. Jedinečná možnosť pozrieť si novú expozíciu Múzea chorvátskej kultúry na Slovensku sa naskytne tým, ktorí sa vydajú do Devínskej Novej Vsi, kde si budú môcť prezrieť aj zaujímavé dokumentárne filmy.  Slovenská národná galéria na tento deň pripravila bohatý program, spomeňme aspoň kurátorský výklad výstavami;  bábkovú hru pre deti;  výtvarný ateliér pre deti aj dospelých;  koncert skupiny Bohéma Jazz-blues;  či prednášku o Leonardovi da Vincim spojenú s premietaním.  Rovnako tak v Mestskom múzeum čaká na návštevníkov bohatá ponuka, ako napríklad predstavenie múzea zaujímavou formou detského promotion; interaktívny program pre deti a dospelých o architektúre, umení a umeleckých remeslách v Starej radnice;  či skupinové sprievodcovské služby v expozíciách. Galéria mesta Bratislavy začína tento deň tradične veľmi obľúbeným bezplatným oceňovaním diel – odborní pracovníci galérie ocenia diela súkromným osobám, ktoré prinesú na posúdenie obrazy, sochy, kresby a grafické listy. Pripravené sú však aj tvorivé dielne pre deti a iné. Jedna z najväčších atrakcií minulého roka bude znova pripravená v Múzeu dopravy – je ňou ako inak jazda na živom parnom rušni. Tí čo do múzea prídu, budú mať však možnosť povoziť sa aj na drezine, či na historických automobiloch „veteránoch“.

Tento rok sa do druhého ročníka podujatia zapojili aj Múzeum obchodu Bratislava, Vodárenské múzeum Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, Múzeum Milana Dobeša a Galéria Komart. Múzeum obchodu Bratislava pozýva návštevníkov na prehliadku novootvorenej expozície; premietanie filmu Obchod na korze a na záver rockový koncert a malé prekvapenie v podobe pohostenia. Vodárenské múzeum Bratislavskej vodárenskej spoločnosti  pozýva od 14.00 h na prehliadka novej expozície sprístupnenej pri príležitosti 120. výročia založenia mestskej vodárne v Bratislave. V polhodinových intervaloch bude od 14.00 h premávať historický autobus z dočasnej zastávky od Slovenského národného múzea na Vajanského nábr. 2 do Vodárenského Múzea BVS na Devínsku cestu a späť.  Múzeum Milana Dobeša a Galéria Komart, ponúkajú počas celého dňa prehliadky expozícií a výstav.

Pozývame Vás stráviť nevšednú sobotu s bratislavskými múzeami a galériami.

SPRIEVODNÝ PROGRAM

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Prírodovedné múzeum
Vajanského nábr. 2

10.00 h – 22.00 h
• Fauna Slovenska; Klenoty Zeme; Pravek života;
Variácie sveta rastlín, Rozmanitosť prírody, Objavovňa
(Discovery room)

10.00 h – 22.00 h
• Prehliadka výstavy Mamuty na Slovensku. Stratený
svet mamutov a Zdeněk Burian. Majster palety
dávnych vekov.

10.00 h – 16.00 h
• Ako urobiť kópiu skameneliny?
• Poznáš tieto horniny?
• Jar v okolí Bratislavy
– výstava živých rastlín
• Nakresli biodiverzitu – tvorivé dielne
• Premietanie videofilmov s prírodovednou tematikou
• Kurátorský sprievod expozíciou
Zázrak prírody - Biodiverzita Zeme ( 10.00 h -14.00 h)
• Poradenstvo v prírodovedných odboroch

11.00 h, 14.00 h, 19.30 h
• Obojživelníky a plazy – prednáška
spojená s premietaním

16.00 h
• Dlhá cesta k čokoláde – prezentácia technológie
výroby čokolády

17.30 h, 19.00 h, 20.30 h
• Ľudia z minulosti, kostry a múmie – návšteva antropologického
depozitára s odborným výkladom

18.00 h
• Huby šamanov a bosoriek – odborná prednáška

18.00 h – 21.00 h
• Pozorovanie nočnej oblohy (pred budovou múzea)

20.00 h
• Objekty májového neba - odborná astronomická
prednáška


Ďalší program v budove SNM na Vajanského nábr. 2
10.00 h – 22.00 h
• Kurátorský sprievod výstavou Slovensko
a jeho kultúra
• Prehliadka výstavy Muž, ktorý si nedal pokoj. Príbeh
Josefa Poláka (1886 - 1945)
• Premietanie filmu známeho režiséra, scenáristu
a kameramana Pavla Barabáša: Putovanie Slovenskom

Historické múzeum
Bratislavský hrad

Historické múzeum bude do podujatia
Noc múzeí a galérií zapojené od 18.00 h do 22.00 h

18.00 h – 22.00 h
• Prehliadka aktuálnych výstav a expozícií:
Leonardo da Vinci, zvedavý génius; Modrá krv,
tlačiarenská čerň; Kalvárie a krížové cesty na
Slovensku; Diela starých majstrov; Historický nábytok;
Zbrane a zbroj v 16. – 19. storočí

18.00 h
• Leonardo da Vinci – vedec alebo umelec?
Odborný lektorský výklad k jedinečnej výstave
modelov Leonardových strojov zameraný na
predstavenie jednej z najvýznamnejších osobností
európskych dejín - Leonarda da Vinciho.

19.00 h
• Reštaurovanie . Ukážka reštaurovania diel zo zbierok
múzea priamo vo výstavných priestoroch, pred
návštevníkmi.

20.00 h
• Večerná prehliadka hradu
Zaujímavé rozprávanie o výstavách a expozíciách
Historického múzea ako aj o panovníkoch a histórii
samotného Bratislavského hradu.

Hudobné múzeum
Bratislavský hrad

10.00 – 21.00 h
• Prehliadka výstav a expozícií v sprievode lektora: Jaro
Filip na Hrade; Keď zaznie signál – Signálna funkcia
hudby; Zo živých prameňov načierať – Fontes Artis
Hymnicae; V hudobnom dialógu – Rodina Albrechtovcov
a tradície domáceho pestovania komornej hudby
v Bratislave

14.00 h – 15.00 h
• Koncert v podaní študentov Cirkevného konzervatória
– Výber skladieb (bašta Luginsland )

17.00 h – 18.30 h
• Koncert v podaní študentov Cirkevného konzervatória
– Výber skladieb (Hudobná sieň, 1. poschodie)

Archeologické múzeum
Žižkova 12

10.00 h – 22.00 h
• Odborný výklad v expozícii a na výstavách: Byzantská
kultúra a Slovensko; Staroveká plastika v zbierkach
SNM-AM; LATERĂRIUS – Dejiny tehliarstva na
Slovensku; Nové archeologické nálezy v SNM-AM;
Lapidárium

10.00 h – 18.00 h
• Burza odbornej archeologickej literatúry

15.00 h
• Otvorenie výstavy Staré kachlice a tehly ako zdroj
inšpirácie – prezentuje práce detí

19.00 h
• Experimentálna archeológia, tvorivé dielne pre deti
i dospelých / modelovanie kachlíc a tkanie textílií
na drevenom ráme.

Múzeum kultúry karpatských
Nemcov na Slovensku
Žižkova 14

10.00 h – 22.00 h
• Lektorovanie v expozícii Dejiny a kultúra karpatských
Nemcov
• Premietanie filmu Nemci na strednom Slovensku
(film z roku 1942)
• Prehliadka výstavy Od Zuckermadla k uličke múzeí
Výstava venovaná zaniknutej bratislavskej mestskej
časti Zuckermandl

Múzeum kultúry Maďarov
na Slovensku
Žižkova 18

10.00 h – 22.00 h
• Prehliadka expozície Tradície a hodnoty
– Maďari na Slovensku
• Prehliadka výstavy Maďarská knižná ilustrácia
na Slovensku 1990 – 2005
• Premietanie dokumentárneho filmu Maďari
na Slovensku

18.00 h
• Beseda s významnou osobnosťou maďarskej kultúry
na Slovensku (salón múzea – s historičkou Katalin
Vadkerty sa rozpráva László Szarka, riaditeľ Ústavu
národnostných a etnických menšín Maďarskej akadémie
vied v Budapešti)

Múzeum židovskej kultúry
Židovská 17

Múzeum bude otvorené od 19.00 h

19.00 h – 22.00 h
• Prehliadka Expozície židovskej kultúry na Slovensku
s lektorským výkladom
• NEZABUDLI SME – premietanie dokumentárnych
životopisných spomienkových filmov s výpoveďami
pamätníkov – prežili holokaust.

Múzeum chorvátskej
kultúry na Slovensku
Istrijská 68 (Devínska Nová Ves)

múzeum bude otvorené 11.00 h – 18.00 h
• Prehliadka novootvorenej expozície
• Premietanie dokumentárnych filmov

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA
Vodné kasárne
Rázusovo nábrežie 2, Bratislava
Esterházyho palác, Námestie
Ľ. Štúra 4

Počas celého dňa budú vybrané publikácie SNG
o 30% lacnejšie.

16.00 h
• Kurátorský výklad výstavou Vladimír Havrilla
(Esterházyho palác)
• Bábková hra pre deti – pripravili poslucháči II.
ročníka VŠMU- katedra bábkoherectva (nádvorie vo
Vodných kasárňach)

17.00 h
• Výtvarný ateliér pre rodičov a deti (Vodné kasárne)
• Lektorský výklad k stálym zbierkam (Vodné kasárne)
• Apokalyptická žena – lektorský výklad Stále
zbierky gotického umenia (Vodné kasárne)

18.00 h
• Koncert skupiny Bohéma Jazz-blues v podaní
dvoch gitaristov (Vodné kasárne, I. poschodie)

19.00 h
• TKI – prednáška spojená s premietaním: Záhadný
Leonardo (kinosála v administratívnej budove,
Riečna 1)

19.30 h
• Dielne pre skôr narodených – tvorivá dramatika
a výtvarná dielňa

20.30 h
• Čo už nikdy nebudete môcť vidieť ani počuť
– jedinečný kurátorský výklad k obrazom, ku
ktorým sa viažu zaujímavé historické fakty

21.00 h
• Propaganda viery
Lektorský výklad – Stále zbierky barokového
umenia, Vodné kasárne

MESTSKÉ MÚZEUM V BRATISLAVE

10.00 h – 22.00 h
• Prehliadka výstav v Starej radnici: Bratislavský
umelecký spolok 1884 – 1945; Od A po Z
Mestské múzeum v Bratislave (pohľad najmladších
umelcov ZUŠ na múzeum) ; Logotyp Múzea mesta
Bratislavy (grafické návrhy verejnej súťaže)

14.00 h – 20.00 h
• Od A po Z Mestské múzeum v Bratislave
– predstavenie najstaršieho múzea na Slovensku
formou detského promotion podujatia
(nádvorie Starej radnice)

16.00 h a 19.00 h
• Chodíme po storočiach – interaktívny program
pre deti a dospelých o architektúre, umení
a umeleckých remeslách v Starej radnice
(expozície Starej radnice)

14.00 h, 15.00 h, 20.00 h
• Skupinové sprievodcovské služby v expozíciách

10.00 h – 22.00 h
• Individuálna prehliadka všetkých expozícií MMB
(ponuka je v časti Miesta, ktoré môžete navštíviť)

GALÉRIA MESTA BRATISLAVY
Mirbachov palác
Františkánske nám. 11

10.00 h – 22.00 h
• Prehliadka výstavy Bratislavský umelecký spolok
– Pressburger Kunstverein – Pozsonyi egyesület

16.00 h
• Odborný sprievod pre verejnosť k výstave
Bratislavský umelecký spolok

9.00 h – 13.00 h
• Tradičné bezplatné oceňovanie diel – odborní
pracovníci GMB ocenia diela súkromným osobám,
ktoré prinesú na posúdenie obrazy, sochy, kresby
a grafické listy
Pálffyho palác
Panská 19

10.00 h – 22.00 h
• Prehliadka stálych expozícií: Gotická tabuľová maľba
a plastika; 100 rokov reality. Umenie 20. storočia
na Slovensku
• Medzičas (Brunovský - Ilavský - Oravec
- Pagáč); Intim Gallery

14.00 h a 15.30 h
• Hľadanie obrazu – tvorivé dielne k výstave
100 rokov reality pre deti od 5 do 15 rokov

STM-MÚZEUM DOPRAVY BRATISLAVA
Šancová 1/a

10.00 h – 22.00 h
• Prehliadka výstavy Vývoj motorových vozidiel
na Slovensku 1955 – 1992
• Prehliadka expozícií spojená s odborným výkladom
• Prehliadka koľajiska – parné, motorové a elektrické
rušne, nákladné vozne a špeciálne koľajové vozidlá
slovenských železníc...
• Modelové koľajisko pre najmenších návštevníkov

17.00 h – 22.00 h
• Živý parný rušeň a šliapacia drezina – možnosť
povoziť sa (mimoriadne zaujímavé pre deti)
• Možnosť povoziť sa na historických automobiloch
„veteránoch“

MÚZEUM
OBCHODU BRATISLAVA
Linzbothova 16

10.00 h – 22.00 h
• Prehliadka novootvorenej stálej expozície. Chcete
zažiť pocit, ktorý v detstve zažívali naši starí rodičia,
keď ich poslali nakúpiť? Pocit návratu v čase je
dokonalý. Výstava je bezbariérová a aj do podkrovia
sa dostane každý...
• Premietanie filmu Obchod na korze

17.00 h – 21.00 h
• Rockový koncert na dvore Múzea obchodu a malé
prekvapenie v podobe pohostenia

VODÁRENSKÉ MÚZEUM BRATISLAVSKEJ VODÁRENSKEJ SPOLOČNOSTI
Devínska cesta 1

Múzeum bude otvorené od 14.00 h

14.00 h – 18.00 h
• Prehliadka novej expozície sprístupnenej pri
príležitosti 120. výročia založenia mestskej vodárne
v Bratislave
• V polhodinových intervaloch bude od 14.00 h
premávať historický autobus z dočasnej zastávky
od Slovenského národného múzea na Vajanského
nábr. 2 do Múzea BVS na Devínsku cestu a späť.

MÚZEUM MILANA DOBEŠA
Zámočnícka 13

10.00 – 22.00 h
• Prehliadka stálej expozície Milana Dobeša
• Prehliadka výstavy “Enrico Castellani”

GALÉRIA KOMART BRATISLAVA
Zámočnícka 8
10.00 – 22.00 h
• Prehliadka výstavy Klaus Staudt
        
Zmena programu vyhradená


 ©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.