Načo si treba dávať pozor pri kúpaní?
Autor(ka) : Katarína Mikulcová
Dátum a čas : 21.7.2006 00:00
Kategória : Tipy, triky
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

K letu neodmysliteľne patrí voda a kúpanie. Kúpaliská sa na pár týždňov stanú vytúženým cieľom dovolenkárov, prázdninujúcich, ale aj pracujúcich. Voda príjemne osvieži telo a ponúkne chvíle zabudnutia na každodenné starosti. Pri nesprávnom výbere vodnej plochy však môže aj uškodiť.

K letu neodmysliteľne patrí voda a kúpanie. Kúpaliská sa na pár týždňov stanú vytúženým cieľom dovolenkárov,  prázdninujúcich, ale aj pracujúcich. Voda príjemne osvieži telo a ponúkne chvíle zabudnutia na každodenné starosti. Pri nesprávnom výbere vodnej plochy však môže aj uškodiť.

Najdôležitejšou zásadou, ktorej sa treba držať je, aby sme si na kúpanie vyberali len tie miesta, ktoré sú nato určené a majú na kúpanie povolenie. Či už sú to prírodné vodné rekreačné plochy, umelé alebo termálne kúpaliská. Na Slovensku sleduje kvalitu vôd na kúpanie Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorému pomáha aj 36 regionálnych úradov.

Počas letnej turistickej sezóny, ktorá oficiálne začína 15. júna a končí 15. septembra, sa v pravidelných dvojtýždňových intervaloch zbierajú vzorky, ktoré sú následne vyhodnotené na základe chemického, mikrobiologického a biologického rozboru. „Ak sa zistia akékoľvek nedostatky v kvalite vody, prevádzkovateľ, ktorý nesie zodpovednosť za kvalitu vody, musí danú situáciu riešiť a nedostatky okamžite odstrániť. V takýchto prípadoch sa pristupuje aj k sankčným opatreniam ako sú blokové pokuty, priestupkové konanie či v najhoršom prípade k zákazu činnosti.“ – ozrejmuje Ing. Ladislav Rudický, riaditeľ najnavštevovanejšieho termálneho kúpaliska Termálpark vo Veľkom Mederi za rok 2005.

Prírodné kúpaliská

V prípade prírodných vodných lokalít sa sleduje a posudzuje 30 ukazovateľov. Tu je každoročne najväčším problémom výskyt siníc. Sinice patria medzi drobné mikroskopické organizmy, ktoré sa nachádzajú na celej zemi. Produkujú toxické látky – cyanotoxíny, ktoré ohrozujú zdravie ľudí aj zvierat. Sinice sa môžu premnožiť vo vode až do tej miery, že na povrchu hladiny vytvoria farebnú kašu, ktorá sa zvyčajne označuje ako „vodný kvet“. Ak sa dostane koža alebo sliznice do kontaktu s „vodným kvetom“, môžu sa objaviť rôzne alergie, podráždenie alebo iné reakcie ako napríklad zvracanie, hnačka, zvýšenie teploty či bolesti hlavy.
V poslednom období ohrozuje prírodné vodné plochy aj výskyt vtáčej chrípky. Podľa najnovších zistení dokáže vírus vtáčej chrípky prežiť vo vode až jeden mesiac pri teplote 4 – 17 ˚C. Preto by sme mali byť nanajvýš opatrní a dodržiavať zopár zásad, aby sa nám kúpanie v prírode nestalo osudným.

1. nevstupovať do neznámej vody, ktorá pôsobí nedôveryhodne a odpudzujúco a najmä vyhnúť sa takej, v ktorej je kúpanie zakázané
2. nekúpať sa vo vode s vysokým počtom vtákov alebo pri ktorej sa našli mŕtve vtáky
3. nevstupovať do vody, v ktorej sa premnožili baktérie a sinice a na hladine ktorej sa nachádza tzv. „vodný kvet“
4. nedovoliť hrať sa deťom pri brehu s nahromadenou kašou „vodného kvetu“
5. po každom kúpaní sa dôkladne osprchovať.


Umelé kúpaliská

Pri „bežných“ a termálnych kúpaliskách sa sleduje 24 ukazovateľov. Podľa Ing. Rudického zlá kvalita vody hrozí najmä tam, kde je nekvalitná prevádzka, voda sa nedostatočne vymieňa a dezinfikuje, prekračuje sa povolený počet návštevníkov, povrch stien bazénov je nevyhovujúci alebo je nedostatočná očista bazénov.
Veľký podiel na tom, ako bude vyzerať voda na kúpalisku, majú samotní návštevníci. „Rodičia by mali odmalička vštepovať svojim deťom zásady kúpania. Aby sa nestalo, že sa dieťa kľudne do bazéna vyciká.“ – prízvukuje Ing. Rudický z Termálparku.
Aj tu treba dodržiavať pravidlá „správneho kúpania“, ktoré zabezpečia, aby sa chvíle oddychu pri vode nepremenili na „nočnú moru“.

1. pred vstupom do bazéna sa treba osprchovať
2. osoby, ktoré trpia akýmkoľvek prenosným ochorením, majú vstup do bazénov zakázaný
3. používať na svoje potreby WC a nie bazény

Podľa Ing. Rudického ak návštevník nie je spokojný s kvalitou vody, môže sa sťažovať u prevádzkovateľa kúpaliska alebo sa obrátiť na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.