Astma a šport sú priatelia
Autor(ka) : MUDr. Klára Kossárová
Dátum a čas : 11.6.2008 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Tohtoročný Svetový deň astmy s posolstvom „Svoju astmu môžeš mať pod kontrolou“ sprevádzali opäť podujatia zastrešované Združením astmatikov SR. Na týchto podujatiach si svoje spirometrické funkcie dalo vyšetriť 1644 ľudí. Z nich až 83 nevedelo, že trpí obštrukciami, teda zníženou priechodnosťou dýchacích ciest, a 135 si svoje ochorenie potvrdilo. Podobné údaje boli namerané aj v minulom roku, keď obštrukciami trpelo 140 ľudí a 86 nálezov bolo novo diagnostikovaných. Tieto údaje potvrdzujú fakt, že veľa pacientov trpiacich astmou nie je správne liečených a množstvo ľudí podceňuje svoje respiračno-dýchacie problémy a nevyhľadá lekára. Najviac ľudí využilo možnosť absolvovať spirometrické vyšetrenia 23. mája 2008, kedy spoločnosť GlaxoSmithKline zorganizovala meranie pľúcnych funkcií v 21 NAY Elektrodomoch.

Tohtoročný Svetový deň astmy s posolstvom „Svoju astmu môžeš mať pod kontrolou“ sprevádzali opäť podujatia zastrešované Združením astmatikov SR.  Na týchto podujatiach si svoje spirometrické funkcie dalo vyšetriť 1644 ľudí. Z nich až 83 nevedelo, že trpí obštrukciami, teda zníženou priechodnosťou dýchacích ciest, a 135 si svoje ochorenie potvrdilo. Podobné údaje boli namerané aj v minulom roku, keď obštrukciami trpelo 140 ľudí a 86 nálezov bolo novo diagnostikovaných. Tieto údaje potvrdzujú fakt, že veľa pacientov trpiacich astmou nie je správne liečených a množstvo ľudí podceňuje svoje respiračno-dýchacie problémy a nevyhľadá lekára. Najviac ľudí využilo možnosť absolvovať spirometrické vyšetrenia 23. mája 2008, kedy spoločnosť  GlaxoSmithKline zorganizovala meranie pľúcnych funkcií v 21 NAY Elektrodomoch.

Bezplatné spirometrické merania vo všetkých predajniach NAY Elektrodom na Slovensku, s výnimkou Malaciek, prebiehali už druhýkrát. Minulý rok v nich absolvovalo merania 1202 ľudí, tento rok 1127 ľudí, čím sa stali najväčším celoslovenským verejným meraním pľúcnych funkcií.

„Združenie astmatikov SR sa snaží rozširovať motto – Astma a šport sú priatelia, a preto sme pri príležitosti Svetového dňa astmy zorganizovali IV. ročník celoslovenského plávania astmatikov a ich priateľov,“ povedala výkonná riaditeľka ZASR, MUDr. Klára Kossárová. „Plávania sa konali od 10. do 15. mája 2008 v Bratislave, Poprade a Trenčianskej Turnej. V troch mestách sa plávania zúčastnilo 776 obyvateľov a urobili sme vyšetrenie pľúcnych funkcií u 507 účastníkov. Záujem o akciu potvrdilo široké vekové rozhranie účastníkov, najmladší plavec mal dva roky a najstarší sedemdesiat. V každom z miest, ktoré sa zapojili do plaveckých súťaží, vysadíme 10 lipiek,“ dodala MUDr. Kossárová.

Jednou zo zásad životosprávy astmatikov je pravidelné športovanie, pretože akýkoľvek pohyb astmatikom pomáha. Cvičením sa rozvíjajú dýchacie svaly a tie umožňujú správne dýchanie. Preto ďalšou sprievodnou akciou Svetového dňa astmy, ktorú zorganizovalo ZASR, bol II. ročník akcie Astmaaerobik v Športovej hale Mladosť v Bratislave. Do cvičenia, ktoré bolo špeciálne dizajnované na rozvoj dýchacích svalov, sa počas troch hodín zapojilo 36 cvičiacich.

Súčasťou všetkých sprievodných akcií Svetového dňa astmy boli bezplatné spirometrické vyšetrenia. Novo diagnostikovaní pacienti boli spolu s výsledkom vyšetrenia odporučení k svojim miestnym imunoalergológom alebo pľúcnym lekárom na ďalšie diagnostikovanie ich obštrukcie a zahájenie liečby.

Základným vyšetrením pri diagnostike niektorých pľúcnych ochorení je práve spirometria. Napriek tomu, že mnoho pacientov nepociťuje žiadne problémy s dýchaním, je pomocou jednoduchého vyšetrenia spirometrom možné zistiť, či sa u nich nevyskytuje nejaká forma obštrukcie. U mnohých ľudí sa totiž ťažkosti s dýchaním začnú prejavovať až v štádiu astmy, v ktorom je liečba už veľmi zložitá a finančne nákladná. Práve preto je cieľom ZASR pomocou spirometrických vyšetrení v rámci rôznych aktivít docieliť, aby ľudia s dýchacími ťažkosťami absolvovali toto vyšetrenie preventívne a včas.

Podľa údajov Global Burden of Asthma Report trpí astmou približne 300 miliónov ľudí všetkých etnických skupín, socio-ekonomických úrovní a vekových kategórií. Najčastejšie sa astma objaví už v detskom veku. Nerovný boj s astmou ročne prehrá približne 180-tisíc ľudí na svete, ktorí podľahnú jej následkom. Najnovšie údaje o kontrole astmy v Európe preukázali, že napriek pokroku v liečbe astmy za posledné roky nemá väčšina pacientov (50 %) svoje ochorenie pod kontrolou. Pacienti sú stále zaťažovaní symptómami. 70 % z týchto pacientov trpí dýchavičnosťou 3 - 6x za týždeň, 80 % užíva úľavový liek (záchrannú indikáciu) 2 – 3x za týždeň a 50 % pacientov sa budí kvôli symptómom astmy raz za týždeň.

Ku koncu decembra 2006 bolo v Slovenskej republike 227 244 astmatikov, čo je o 44 978 viac ako v roku 2005 (zdroj: ÚZIŠ). Z celkového počtu obyvateľov SR k 31. 12. 2006, ktorý bol 5 393 637, teda 4,21 % tvoria diagnostikovaní astmatici.

Najviac astmatikov žilo na Slovensku v roku 2006 v Nitrianskom kraji (39 818). Tesne za  Nitrianskym je Prešovský kraj, v ktorom bolo v roku 2006 38 293 astmatikov. Je to iba o 1939 viac, ako v Košickom kraji. Bratislavský kraj skončil štvrtý s 28 408 diagnostikovanými astmatikmi.  Najmenej pacientov s astmou žilo v roku 2006 v Banskobystrickom (15 636) a Trnavskom kraji (15 658). Stred tvoria Trenčiansky a Žilinský kraj. V nich k 31. 12. 2006 žilo 26 801 a 26 276  pacientov s diagnózou astma.


 ©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.