História syru Mozzarella di bufala z regiónu Kampánia
Autor(ka) : Gabika
Dátum a čas : 3.3.2010 00:00
Kategória : Výživa
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

História tohto syra je tesne prepojená s objavením sa byvolov v Kampánii, v Južnom Taliansku. Podľa niektorých zmienok sa byvoli dostali do tejto oblasti už v šiestom storočí a podľa iných zdrojov priviedol byvoly do Talianska Hannibal v piatom storočí pred Kristom.

História tohto syra  je tesne prepojená s objavením sa   byvolov v  Kampánii,  v Južnom Taliansku.  Podľa niektorých zmienok sa byvoli dostali do tejto oblasti  už v šiestom storočí a podľa iných zdrojov priviedol  byvoly do Talianska Hannibal v piatom  storočí pred Kristom.

 

Monsignor Alicandri, historik z metropolitného kostola obce Capua, vo svojom diele  z  XII. storočia spomína dokument, v ktorom sa píše, že v Kláštore Sv.  Vavrinca (Monastero di S. Lorenzo) v Capua, zvykli mnísi ponúkať ako občerstvenie pre pútnikov kúsok chleba a  “mozzu” , čiže  mäkký syr.  Názov   “mozzarella”  úzko súvisí  s  pojmom  “mozza”, čo neznamená nič iné ako mäkký syr, alebo mäkký byvolí syr, ako sa dá vyvodiť z textu  Monsignora Alicandriho. Zároveň sa zdá,  že tento výraz je odvodený od  operácie spracovania, nazývanej “mozzatura”, ktorá je vykonávaná pre rozdelenie syrového cesta  na malé  kúsky. 

 

Dodnes používaný názov“mozzarella” prvý krát nachádzame v 16. storočí.  Bartolomeo Scappi, kuchár Pápežského dvora  vo svojej knihe receptov uvádza “…mlieko, čerstvé maslo, prezretý tvaroh, čerstvé mozzarelly a mliečny sneh…”. 

 

Aj keď od šestnásteho storočia sa začína hovoriť  o mozzarelle a o iných syroch, neboli tieto výrobky veľmi rozšírené. V sedemnástom storočí sa spomínajú  “bufalare”, čo    murované stavby  kruhového tvaru, kde sa spracovávalo byvolie mlieko a vyrábal sa syr  caciocavalli, maslo, tvaroh a samozrejme mozzarella. Na začiatku bola mazzarella určená hlavne na miestny trh a to z dôvodu jej jej nízkej trvanlivosti.

 

Vďaka  jednému zariadeniu  pre chov byvolov a spracovanie mlieka v  Tenuta Reale, známejšej pod menom “Reggia di Carditello”, začína mozzarella získavať všeobecnú známosť a dopyt.  Na trhu sa objavuje okolo r. 1720, začína sa jej distribúcia  a známou sa stáva od r.  1780.

 

So zjednotením  Talianska vzniká v meste Aversa  trh a s ním aj veľkoobchod  s mozzarellou a inými syrmi. Dopyt a ponuka na tomto trhu určoval  a riadil tvorbu cien, ktoré sa potom uplatňovali na celý obchod s mozzarellou.  Mozzarella mala vždy prepojené svoje korene s byvolmi, ktorí sa na začiatku využívali ako ťažné zvieratá, ale neskôr sa stali vzácnymi vďaka  ich mlieku.

 ©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.