ANGLIČTINU SA NAJPRIRODZENEJŠIE NAUČÍ BATOĽA
Autor(ka) : Petra
Dátum a čas : 9.9.2011 00:00
Kategória : Rodina
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Je vedecky dokázané, že približne do siedmeho roku života sa deťom všetky jazykové vnemy v mozgu ukladajú do rovnakej oblasti. Pre bábätká preto prakticky neexistujú cudzie reči a naučiť sa druhý jazyk pre nich znamená to isté, ako osvojiť si ten materinský. Aj tento princíp tzv. „okna príležitostí pre jazyky“, teda veku, v ktorom je dieťa pripravené osvojiť si akúkoľvek reč, využíva svetovo uznávaná metodológia výučby angličtiny pre deti od 3 mesiacov do 14 rokov, Helen Doron Early English.

Je vedecky dokázané, že približne do siedmeho roku života sa deťom všetky jazykové vnemy v mozgu ukladajú do rovnakej oblasti. Pre bábätká preto prakticky neexistujú cudzie reči a naučiť sa druhý jazyk pre nich znamená to isté, ako osvojiť si ten materinský. Aj tento princíp tzv. „okna príležitostí pre jazyky“, teda veku, v ktorom je dieťa pripravené osvojiť si akúkoľvek reč, využíva svetovo uznávaná metodológia výučby angličtiny pre deti od 3 mesiacov do 14 rokov, Helen Doron Early English.

 

 

Priekopnícky spôsob výučby angličtiny takzvanou metódou materinského jazyka, ktorý pred viac ako 25 rokmi vyvinula britská lingvistka a pedagogička Helen Doron, je dnes dostupný na kurzoch v 30tich krajinách sveta vrátane Slovenska a deťom dáva možnosť si celkom prirodzene osvojiť pre ich budúcnosť už nenahraditeľný anglický jazyk.

 

Kurzy Helen Doron Early English (HDEE)sú vytvorené tímom špecialistov z oblasti lingvistiky, pedagogiky i psychológie a ich priebeh pod vedením špeciálne školených učiteľov je presne prispôsobený konkrétnym potrebám žiačikov v rôznom veku. Pre deti je najúčinnejším spôsobom učenia hra, práve tá je preto hlavným prostriedkom výučby. Deti sa v malých skupinkách po 4-8 žiakov učia  jazyk zábavnou interaktívnou formou prostredníctvom pesničiek, tanca, divadla,  kreslenia, či  rôznych podnetných hier.

 

„Činnosti sa musia striedať každých pár minút, pretože malé dieťa sa dlhšie nevydrží sústrediť a potrebuje vždy len jednu činnosť, aby svoju pozornosť udržalo. Podnety zároveň musí dostať všetkých 5 zmyslov – zrak, sluch, hmat, čuch aj chuť,“ hovorí detská psychologička Mária Tóthová  Šimčáková o zásadách dodržiavaných na hodinách.

 

Všetka komunikácia na hodine Helen Doron Early English prebieha výlučne v angličtine, a to aj v čase, keď dieťa jazyk ešte neovláda. Cieľom je totiž zoznámiť ho s jazykom najprv pasívne, rovnako ako pri osvojovaní si materinskej reči. Rečové schopnosti dieťaťa postupne prirodzene dozrejú a ono samo začne napodobňovať aj slová a výrazy v angličtine. Veľmi dôležitým domácim učiteľom je preto aj niekoľkominútové CD s riekankami, pesničkami a príbehmi, ktoré si dieťa vypočuje dvakrát denne popri hre či jedení a utvrdí si tak pojmy, ktoré neskôr bude aktívne využívať.

 

Desať mesiacov trvajúci kurz navštevujú deti do 4 rokov raz do týždňa v sprievode rodičov, staršie deti hodinu už zvládnu samé. Treba si však uvedomiť, že výučba jazyka a jeho dokonalé ovládnutie je behom na dlhé trate.  HDEE preto ponúka možnosť nadväznosti vo výučbe až 10 rokov, aby dieťa mohlo bez prestávky systematicky napredovať. Odmenou môže byť už v mladom veku plynulejšia komunikácia v anglickom jazyku, navyše so správnym  prízvukom.

 

Helen Doron Early English je metóda prirodzeného učenia sa cudzieho jazyka bez prekladu, teda výučba prostredníctvom zážitkov a hier, no predovšetkým bez stresu a strachu. Aj pohoda a nadšenie detí, ktoré kurz často ani nepovažujú za učenie, je totiž jedným z tajomstiev jeho úspechu. Presvedčiť sa o tom môže každý na bezplatných ukážkových hodinách. Najlepšou motiváciou pre dieťa sú predsa radosť a zážitky z vyučovacích hodín spojené s pozitívnym prístupom a podporou zo strany učiteľa.  Rešpektovanie osobnosti dieťaťa, pozitívna motivácia a budovanie jeho vnútornej istoty sú dôležitým pilierom metódy Helen Doron Early English.©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.