Zbierať jahody za tisíce eur? Zbystrite pozornosť a nenaleťte podvodníkom!
Autor(ka) : Zuzna
Dátum a čas : 3.6.2012 00:00
Kategória : Cestovanie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Blíži sa čas letných prázdnin a mnoho ľudí zvažuje odchod za prácou do zahraničia. Letné brigády sú čoraz viac populárnejšie nielen medzi študentmi. Ľudia vycestujú, aby si privyrobili peniaze, z ktorých neraz žijú po celý rok na Slovensku. Popritom sa chcú priučiť aj jazyku. Na čo všetko je však potrebné si dávať pozor predtým ako vycestujete? Ako spoznáte či agentúra, ktorá vám ponúka prácu je seriózna alebo s ňou nie je niečo v poriadku?

Blíži sa čas letných prázdnin a mnoho ľudí zvažuje odchod za prácou do zahraničia. Letné brigády sú čoraz viac populárnejšie nielen medzi študentmi. Ľudia vycestujú, aby si privyrobili peniaze, z ktorých neraz žijú po celý rok na Slovensku. Popritom sa chcú priučiť aj jazyku. Na čo všetko je však potrebné si dávať pozor predtým ako vycestujete? Ako spoznáte či agentúra, ktorá vám ponúka prácu je seriózna alebo s ňou nie je niečo v poriadku?  

 

Dôveruj, ale preveruj!

Základom je preveriť si agentúru alebo človeka, ktorý vám ponúka prácu. Každá pracovná agentúra musí mať povolenie na svoju činnosť na príslušných úradoch (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny). „Určite jedným z ukazovateľov, či je agentúra seriózna alebo nie, je jej plnenie si záväzkov napríklad voči sociálnej poisťovni. Pokojne si preverte agentúru priamo na pobočke alebo na stránke dlžníkov poisťovne,“ radí Peter Slafkovský z HR agentúry Adecco. Takisto je potrebné sa podrobne informovať o činnosti agentúry, prípadne získať nejaké referencie od ľudí, ktorí s agentúrou alebo osobou spolupracovali. Nemožno zabudnúť tiež na overenie adresy, na ktorom sa agentúry nachádza a či sa vôbec na danej adrese agentúra vyskytuje.

 

Čo radia právnici?

Veronika Slišková, Provident Financial:

 

Ak ste sa rozhodli hľadať si zamestnanie, či letnú brigádu v zahraničí, mali by ste si riadne overiť, či má agentúra na sprostredkovanie zamestnania za úhradu (ďalej lej „Agentúra“) oprávnenie vykonávať túto činnosť podľa zákona číslo 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Úrad“) alebo na internete na stránke Úradu: http://www.upsvar.sk/ v sekcii Služby zamestnanosti, v podsekcii Neštátne služby zamestnanosti a tam si pozrieť zoznam Sprostredkovateľov zamestnania za úhradu. Ďalej si dávať pozor na to, že Agentúra môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania do určenej sumy len od fyzickej osoby, ktorá nie je uchádzačom o zamestnanie ku dňu podania žiadosti o sprostredkovanie zamestnania za úhradu. Tento poplatok Agentúra vyberá až po prijatí fyzickej osoby do sprostredkovaného zamestnania. Agentúra, ktorá sprostredkuje zamestnanie za úhradu v zahraničí, uzatvorí s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu, ktorá obsahuje najmä:

   názov, adresu, identifikačné číslo zahraničného zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zahraničného zamestnávateľa,

    dĺžku trvania zamestnania,

    druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky,

    spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,

    rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody,

      výšku úhrady za sprostredkovanie zamestnania (Agentúra môže podľa Vyhlášky číslo 31/2004 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu od fyzickej osoby ako jednorazovú platbu najviac 20 % z prvej mesačnej mzdy alebo z prvého mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a jej zamestnávateľom, ak sprostredkuje zamestnanie najviac na obdobie šesť mesiacov a 30 % z prvej mesačnej mzdy alebo z prvého mesačného platu dohodnutého medzi fyzickou osobou a jej zamestnávateľom, ak sprostredkuje zamestnanie na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov).

 

Agentúra je v neposlednom rade povinná informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí, o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním v zahraničí.

 

Dnes bol pohovor, zajtra cestujem

Ak vám niekto ponúka prácu v jeden deň, a hneď na druhý deň máte vycestovať, vo vzduchu visí podvod. Seriózna agentúra vám poskytne čas na vybavenie potrebných dokladov a dá vám možnosť vybrať si, kedy chcete vycestovať.

 

Vycestujte so všetkými dokladmi

Do zahraničia by ste mali ísť až vtedy, keď ste si vybavili pracovné povolenie alebo víza. Nespoliehajte sa na slová neznámych ľudí z agentúry, že to za vás vybavia. Ak vám to tvrdia, zaváňa to neserióznosťou.

 

Vaše doklady si strážte ako oko v hlave

Nikomu za nijakých okolností nedávajte v zahraničí svoj pas či občiansky preukaz (samozrejme okrem polície a pohraničnej stráže). Všetky náležitosti by ste si mali vybavovať sami.

 

Podpisujte len zrozumiteľnú pracovnú zmluvu

Pracovnú zmluvu by ste mali podpísať len v jazyku, ktorému rozumiete. Odmietnite zmluvu, ktorá je nejasná alebo vás ju nútia narýchlo podpísať. V pracovnej zmluve musí byť uvedené meno a adresa zamestnávateľa, adresa budúceho pracoviska, náplň práce, výška odmeny, trvanie pracovného pomeru a ubytovacie podmienky.

 

Marcel Figura z Adecco radí: "Maximálny dôraz venujte znalosti jazyka danej krajiny, prípadne angličtiny, už pre odchodom do zahraničia. Aspoň základná komunikačná úroveň je potrebná už pre práce ako pomocná sila v kuchyni či sezónny zber ovocia,´nehovoriac o tom, že v prípade akýchkoľvek komplikácii vám nebude mať kto pomôcť, pretože vám nebude rozumieť..." 

 

Buďte v kontakte s blízkymi

Oznámte svojim najbližším alebo známym, že idete na brigádu do zahraničia. Prípadne im nechajte kópiu vášho pasu či vašu fotografiu. Telefonujte s blízkymi, tak ako ste sa dohodli. Nielen preto, aby vedeli ako sa máte, ale predovšetkým preto, že ak nesplníte stanovený termín komunikácie, tak to môže znamenať, že ste sa ocitli v komplikáciách a môžu vám na diaľku pomôcť.

 

Myslite na finančnú rezervu

Zoberte si so sebou nevyhnutnú finančnú rezervu, ak sa vyskytnú problémy a budete sa musieť vrátiť domov. Nezabudnite na cestovné poistenie i predplatenú telefónnu kartu. Najlepšie je financie v batožine schovať na viaceré miesta, nielen na jedno. V prípade krádeže zlodej nemusí objaviť všetky skrýše na peniaze, a tak vám ostane z peňazí aspoň nejaká suma.

 

Vyberte si kvalitnú sprostredkovateľskú agentúru

Je to síce o niečo drahšie ako ísť na vlastnú päsť, ale kvalitná agentúra vám dá istotu, že vám ponúkne serióznu prácu. Vyhnete sa tak prípadným podvodníkom, ktorí si od vás len zoberú peniaze, ale nič vám nezabezpečia.

 

Nečakajte od práce nebeské zárobky

Seriózna agentúra vám nesľubuje dookola obrovské zárobky. Okrem výhod vašej práce a ubytovania vás oboznámi aj s možnými problémami, ktoré vás môžu stretnúť v cudzine.

 

Zistite si dôležité kontakty na pomoc v danej krajine

Pred vycestovaním si zistite kontakty na ambasádu i na dôveryhodné osoby v mieste či v okolí, kde budete bývať. Tie vám môžu v prípade problémov pomôcť.©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.