PANNONHALMSKÉHO ARCIOPÁTSTVA
Autor(ka) : Peter
Dátum a čas : 8.11.2012 00:00
Kategória : Cestovanie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Trojuholník Bratislava – Viedeň – Budapešť už po stáročia zohráva významnú úlohu v histórii regiónu. Veľkolepý komplex budov Pannonhalmského benediktínskeho arciopátstva bol postavený uprostred tohto trojuholníka na hore Svätého Martina. Románska bazilika a dolný kostol a gotické nádvorie boli za uplynulé storočia rozšírené o barokové a klasicistické budovy dotvárajúce súčasný vzhľad Arciopátstva.

Trojuholník Bratislava – Viedeň – Budapešť už po stáročia zohráva významnú úlohu v histórii regiónu. Veľkolepý komplex budov Pannonhalmského benediktínskeho arciopátstva bol postavený uprostred tohto trojuholníka na hore Svätého Martina. Románska bazilika a dolný kostol a gotické nádvorie boli za uplynulé storočia rozšírené o barokové a klasicistické budovy dotvárajúce súčasný vzhľad Arciopátstva.

           

V roku 1996 bolo Arciopátstvo a jeho bezprostredné prostredie zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, čo malo priaznivý vplyv aj na rozvoj turizmu. Za uplynulých desať rokov sa v Pannonhalme uskutočnili viaceré rozvojové aktivity zamerané na kvalitatívny rozmach turizmu.

           

V roku 2003 bol vypracovaný plán usporiadania a rozvoja lokality svetového dedičstva. Vybudovali sa Vínne pivnice Pannonhalmského opátstva (www.apatsagipinceszet.hu) a dokončila sa výstavba Turistického hotela (www.bences.hu).

           

V roku 2006 sa dokončil rozvoj infraštruktúry bezprostredného okolia Arciopátstva.

           

Rok 2010 bol rokom rozvoja služieb a infraštruktúry v oblasti turizmu (vybudovalo sa parkovisko a rozšírila sa ponuka gastronomických a podnikateľských služieb), zriadila sa Reštaurácia a vináreň opátstva VIATOR (www.viator.co.hu), dokončila sa výstavba hotela, turistickej ubytovne pre mládež a pútnického domu, Domu Svätého Jakuba ako hosťovského domu Arciopátstva (www.szentjakabhaz.hu).

 

Rok 2011 bol venovaný rozvoju, revitalizácii a úprave prírodného prostredia za účelom turizmu (Arborétum a Hospodárska záhrada) a zriadeniu kláštornej záhrady vrátane domu liečivých rastlín a spracovania levandule (www.apatsagitermekek.hu).

 

V roku 2012 bola v rámci komplexného turistického rozvoja Pannonhalmského arciopátstva zrenovovaná Bazilika Sv. Martina a vybudovala sa nová vstupná budova.

 

V roku 2013 bol zavedený systém zvukových sprievodcov a začala sa prevádzka benediktínskej plničky minerálnej vody.

 

Na jeseň 2014 sa plánuje otvorenie prvého regionálneho výstaviska v Maďarsku s názvom Návštevnícke centrum Major pri Pannonhalmskom opátstve.

 

V Opátstve v súčasnosti žije a pracuje 40 benediktínskych mníchov a každoročne ho navštívi takmer 100 000 návštevníkov. Benediktínski mnísi, ktorí sa na Svätej hore Panónia usadili už v roku 996, sa už od dávnych čias intenzívne venujú pestovaniu viniča a vinárstvu, ktoré v tejto oblasti udomácnili Rimania, a v každej dobe predstavovali vinohradnícku a vinársku kultúru najvyššej kvality. Obyvatelia kláštora, ktorí vykonávajú svoju činnosť nepretržite už po stáročia, nahromadili obrovské množstvo skúseností aj v oblasti liečiteľstva, ktoré zaznamenávali v dodnes zachovaných knihách a receptúrach. Súčasná komunita benediktínskych mníchov vychádza z tradícií minulosti a poznatkov zaznamenaných minulými generáciami svojich predchodcov - vedcov a pokračuje v pestovaní a spracúvaní liečivých rastlín pri zohľadnení poznatkov súčasnej vedy a technológie.

 

 ©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.