Nadácia pre deti Slovenska podporila vznik prvého Dia šlabikára
Autor(ka) : Zuzana
Dátum a čas : 27.8.2013 00:00
Kategória : Knihy
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Nadácia pre deti Slovenska podporila z fondu Hodina deťom vznik prvého Dia šlabikára na Slovensku! Krst knihy sa bude konať v pondelok, 26.8.2013, v priestoroch penziónu Ranč na Podlesku v Hrabušiciach počas stretnutia rodičov a detí s diabetom a za podpory kapely

Nadácia pre deti Slovenska podporila z fondu Hodina deťom vznik prvého Dia šlabikára na Slovensku! Krst knihy sa bude konať v pondelok, 26.8.2013, v priestoroch penziónu Ranč na Podlesku v Hrabušiciach počas stretnutia rodičov a detí s diabetom a za podpory kapely Smola a Hrušky.

Podnetom pre vznik knihy je snaha, aby žiadne dieťa s diabetom I. typu nestálo bokom od diania pre nevedomosť a nepripravenosť okolia na jeho ochorenie. Ambíciou autorov je podať ucelené a kompletné informácie o tejto problematike samotným diabetikom, ich rodinným príslušníkom, ale i všetkým, ktorý s detským diabetikom prichádzajú do kontaktu, učiteľom, trénerom, či animátorom voľného času. 

Publikácia, v počiatočnom náklade 300 kusov, poskytuje základné informácie o ochorení, stravovaní, o právach a povinnostiach diabetikov, ale aj aktuálnu legislatívu, informácie ako zvládnuť pobyt na dovolenke, školu a školské prostredie, ako športovať  a mnoho iných rád získaných členmi Združenia rodičov a priateľov diabetických detí zo Spišskej Novej Vsi. Distribuovaná bude bezplatne od 26.8.2013, na stiahnutie bude v elektronickej podobe na stránkach www.martinus.sk.

Okrem knihy je k dispozícii CD prezentácia určená rodinám s diabetikmi, rodičom novozistených detských diabetikov, či učiteľom, ktorých edukácia začne na východnom Slovensku od 26. augusta 2013.©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.