Autizmus v populácii stále povážlivo narastá
Autor(ka) : Petra
Dátum a čas : 9.11.2013 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

„Kým v roku 1980 autizmus diagnostikovali u jedného z 5000 detí, v roku 2000 to bolo už jedno z 500 detí a v súčasnosti sa odhaduje, že zo 100 narodených detí bude jedno dieťa s autizmom, pričom u chlapcov je autizmus 3-4 krát častejší ako u dievčat,“ riaditeľka Autistického centra Andreas Kateřina Nakládalová.

 Kým v roku 1980 autizmus diagnostikovali u jedného z 5000 detí, v roku 2000 to bolo už jedno z 500 detí a v súčasnosti sa odhaduje, že zo 100 narodených detí bude jedno dieťa s autizmom, pričom u chlapcov je autizmus 3-4 krát častejší ako u dievčat,“ riaditeľka Autistického centra Andreas Kateřina Nakládalová.  

Odborníci v centre Andreas počas dvanástich rokov zaznamenávajú každoročne nárast takýchto diagnostík. Starostlivosť o ľudí s autizmom predstavuje 24 hodinový pracovný úväzok pre rodičov, príbuzných a odborníkov. Vzdelávanie, terapie a sprevádzanie sa musí realizovať individuálne. Dopyt po službách pomáhajúcich autistom je veľký a ponuka malá.

Ľudia s týmto postihnutím boli na Slovensku dlho označovaní za nevzdelávateľných. Už veľa rokov však triedy pre deti s autizmom vo vyspelom zahraničí niekoľko desaťročí dokazujú známy fakt, že má zmysel ich vzdelávať. Kateřina Nakládalová ďalej približuje, „ľudia s autizmom potrebujú špeciálny typ starostlivosti a vzdelávania, vďaka ktorej sú schopní pochopiť a prispôsobiť sa do určitej miery "nášmu svetu", s možnosťou plnohodnotnejšieho života. Momentálne začína byť pálčivá téma ich uplatnenia po ukončení vzdelávania. V tejto oblasti je pred nami ešte veľmi veľa práce.“

Autizmus je porucha vývinu, ktorá sa prejavuje u detí od detstva. Väčšinou sa prejaví vo veku od jeden a pol do piatich rokov. Je to stav, ktorý je charakterizovaný špecifickými príznakmi v oblastiach sociálnych vzťahov, hry, záujmov a predstavivosti. Porucha má mnoho podôb, stupňov, resp. miery narušenia jednotlivých oblastí (od uzavretia jedinca v "jeho vlastnom svete", s neschopnosťou komunikovať, hrať sa, vnímať a chápať pre zdravých ľudí bežné vnemy, na prvý pohľad prehliadnuteľné zvláštnosti v správaní dieťaťa s veľmi dobrou úrovňou komunikácie a inteligencie).

Autistické centrum Andreas n.o. je svojim úzko špecializovaným zameraním, charakterom, šírkou a kvalitou poskytovaných služieb jedinečným nielen v Bratislave, ale i na celom území Slovenska. Svojou kvalitnou úrovňou služieb presvedčili i odborníkov z Nadácie pre deti Slovenska a niekoľkokrát boli podporené ich projekty práve z fondu Hodina deťom. Centrum bolo založené v roku 2001 za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti u populácie s autistickým syndrómom. Andreas n.o. poskytuje od svojho vzniku všeobecne prospešné služby vykonávaním sociálnej prevencie, poskytovaním sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie a doplnkovým vzdelávaním.

         Hlavné ciele Autistického centra Andreas n.o. sú:

·         zabezpečenie komplexných služieb pre klientov postihnutých autizmom a ich rodiny v celej škále veku,

·         vytvorenie takého modelu zariadenia, ktorý bude primeraný potrebám klientov s autizmom a ktorý dokáže vytvoriť dôstojné podmienky pre ich osobnostný rast,

·         skĺbiť doteraz neexistujúcu súčinnosť troch rezortov zdravotníctva - diagnostika, včasná intervencia a rehabilitačné centrum, školstva - predškolské rozvíjanie, vzdelávanie, mimoškolské a voľnočasové aktivity a  sociálne poradenstvo a prevencia následkov postihnutia,

·         otvoriť chránené dielne a chránené bývanie pre klientov centra.

          Autistické centrum Andreas, n.o. je od apríla 2005 Regionálnym centrom autizmu pre Bratislavský samosprávny kraj. Pôsobí ako školiace centrum pre Pedagogickú fakultu UK v BA, pre Fakultu psychológie Paneurópskej vysokej školy v BA, spolupracuje na výskume s Farmaceutickou fakultou a Fyziologickým ústavom UK v BA. Počas svojej existencie realizovalo veľmi veľa projektov, spolupracuje dlhodobo s mimovládnymi nadáciami, domácimi aj zahraničnými autistickými organizáciami. Andreas n.o. odovzdáva nadobudnuté skúsenosti ďalej, realizuje pravidelné semináre a workshopy pre rodičov a odborníkov. Spolupracuje so školami na integrácii detí, ktoré zvládajú  bežnú výučbu. Zriadil a prevádzkuje Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva. Cieľom realizovania rôznych druhov aktivít neustále posilňujeme schopnosť klientov viesť plnohodnotný život s čo najvyššou mierou samostatnosti a nezávislosti.

Bližšie informácie o centre a o problematike autizmu nájdete na www.andreas.sk

 ©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.