Fakty o obličkových ochoreniach (2/3)
Autor(ka) : Lenka
Dátum a čas : 9.3.2014 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Komu hrozí chronické ochorenie obličiek?

Komu hrozí chronické ochorenie obličiek?

Chronické ochorenie obličiek hrozí komukoľvek a na veku v tomto prípade nezáleží.  Niektorí ľudia však môžu mať väčšie riziko, že práve u nich dôjde k ochoreniu obličiek. Vyššie riziko hrozí ľuďom, ktorí:

·      majú cukrovku

·      majú vysoký krvný tlak

·      majú v rodinnej anamnéze zlyhanie obličiek

·      starší ľudia

 

Sprievodné ochorenia a komplikácie CKD

Obličkové ochorenia sprevádza množstvo súvisiacich zdravotných komplikácií, ktoré nemajú s obličkami zdanlivo nič spoločné. Obličky totiž v tele zabezpečujú niekoľko unikátnych funkcií: udržiavajú stálosť vnútorného prostredia, dokážu vyrovnať pokles či prebytok mnohých dôležitých látok, produkujú dva životne dôležité hormóny – renín, ktorý pomáha udržiavať krvný tlak a erytropoetín, ktorý v kostnej dreni vyvoláva tvorbu červených krviniek a tým zabezpečuje organizmu dostatok kyslíka. Obličky tiež vytvárajú aktívnu formu vitamínu D, ktorý pomáha kontrolovať hladinu vápnika a udržiavať zdravé kosti. Preto pokiaľ obličky zlyhávajú, môže sa objaviť viacero sprievodných ochorení:

 

Chudokrvnosť (anémia)

Vzniká kvôli nízkej tvorbe červených krviniek (erytropoéze), alebo ak krvinky obsahujú menej červeného krvného farbiva, ako by mali. Anémiu môže spôsobiť aj predčasný rozpad – zánik červených krviniek. Pri obličkovom ochorení sa tieto tri príčiny často kombinujú. Anémia sa môže prejavovať bledosťou pokožky, únavou, nižšou výkonnosťou, dýchavičnosťou a točením hlavy. Ak trvá dlho, môže spôsobiť srdcovú slabosť a ďalšie srdcovocievne komplikácie.

 

Vysoký krvný tlak

Vysoký krvný tlak súvisí s obličkovými ochoreniami natoľko, že podľa mnohých odborníkov by ho mal liečiť nefrológ, nie kardiológ. U ľudí s ťažšou formou obličkového ochorenia sa vysoký tlak objavuje prakticky vždy, choré obličky ho totiž priamo spôsobujú. A platí to aj naopak – nedostatočne liečený vysoký krvný tlak výrazne poškodzuje obličky a rýchlo zhoršuje ich funkcie, keďže likviduje celý cievny systém vrátane jemných krvných ciev v obličkovom systéme. Poškodené cievy potom nedokážu účinne filtrovať krv a zbavovať ju odpadových látok.

 

Srdcovocievne ochorenia

Ako sme si spomínali na začiatku, nielen samotné ochorenie obličiek, ale aj rôzne jeho sprievodné ochorenia spôsobujú zrýchlené kôrnatenie tepien – aterosklerózu. To spôsobuje častejší výskyt srdcovocievnych ochorení, ako je infarkt, cievna mozgová príhoda, srdcové zlyhanie, poruchy prekrvenia nôh, a pod.

 

Vysoká hladina draslíka

Draslík sa z tela vylučuje obličkami. Keďže je to veľmi dôležitý minerál, udržiavanie jeho hladiny je veľmi zložité. Aj vďaka tomu sa jeho hladina obyčajne zvyšuje až pri závažne zníženej funkcii obličiek alebo pri ich zlyhaní. Vysoká hladina draslíka sa môže prejavovať mravenčením v prstoch, zníženou silou svalov, a najmä poruchami srdcového rytmu, ktoré môžu vyústiť až do zástavy srdca. Viditeľne sa však zvýšenie jeho hladiny nemusí nijako prejavovať, ani keď je už nebezpečne vysoká.

 

Poruchy hladín tuku a cholesterolu

Poruchy hladín tuku a cholesterolu, odborne dyslipidémia, sú spôsobené poruchou látkovej výmeny  a pri chronickom ochorení obličiek  sú veľmi časté. Zvyšuje sa hladina jednoduchých tukov – tzv. triglyceridov, ako aj hladina celkového cholesterolu. Navyše sa zvyšuje zastúpenie nebezpečného LDL-cholesterolu a znižuje sa HDL-cholesterol, ktorý telo chráni. Tuky človeka nijako nebolia, a preto väčšina nespozoruje ich zvýšenú hladinu. Viditeľne sa prejavujú až komplikácie, ktoré však už signalizujú nezvratné poškodenie organizmu. Poruchy hladín tukov a cholesterolu zrýchľujú rozvoj aterosklerózy – kôrnatenia tepien, čím sa zvyšuje riziko infarktu, cievnych mozgových príhod, dochádza k poruchám prekrvenia končatín.

 

Vysoká hladina kyseliny močovej

Kyselina močová je odpadová látka, ktorá vzniká pri látkovej premene tzv. purínov, ktoré sa tvoria v tele alebo ich prijímame v strave. Hladina sa zvyšuje pri jej zvýšenej tvorbe alebo nedostatočnom vylučovaní, čo sa deje aj pri poškodení obličiek. Vysoká hladina sa nemusí nijako prejaviť, inokedy sa môžu tvoriť močové kamene, môže vzniknúť poškodenie obličiek v dôsledku ukladania kryštálikov kyseliny močovej v tkanive obličiek alebo dna. Dna (podagra) je choroba, ktorú spôsobuje ukladanie kryštálikov kyseliny močovej v kĺbe a následný zápal. Prejavuje sa silnými záchvatmi bolesti, najčastejšie kĺbu palca na nohe.

 

Sklon k infekciám

Pacienti s ochorením obličiek majú oslabenú obranyschopnosť, čo môže spôsobiť častejšie alebo ťažšie liečiteľné infekčné ochorenia. Aby sa znížila ich pravdepodobnosť, pacienti s chronickým ochorením obličiek sú obyčajne zaočkovaní proti chrípke a pred začatím dialyzačnej liečby aj proti infekčnej žltačke typu B.

 

Obličková choroba kostí

Ochorenie kostí je ďalšou komplikáciou, ktorá sprevádza chronické ochorenie obličiek. Zdravé obličky regulujú hladinu vápnika a fosforu v krvi. Tieto minerály pomáhajú udržiavať pevnosť a zdravie kostí. Pri chronickom ochorení obličiek je porušená rovnováha týchto minerálov a v obličkách sa netvorí dostatok aktívneho vitamínu D, čo zhoršuje vstrebávanie vápnika z potravy. Dôsledkom je, že kosti strácajú pevnosť, objavuje sa bolesť a hrozí vyššie riziko zlomenín. Porucha minerálového a kostného metabolizmu však poškodzuje aj iné orgány – srdce, cievy či pľúca – ktoré sú ohrozené ukladaním kryštálikov vápnika s fosforom – kalcifikátov.

 

Prevencia CKD

 

Primárna

Súčasťou primárnej prevencie chronickej  obličkovej choroby je prevencia samotného vzniku CKD aktívnym vyhľadávaním jedincov s rizikovými faktormi a ovplyvnením faktorov vedúcich priamo k poškodeniu obličiek:

·      prísna kontrola glykémie u diabetika

·      dosiahnutie cieľových hodnôt krvného tlaku, ktoré vedú k zníženiu kardiovaskulárneho rizika a výskytu poškodenia obličiek v dôsledku cukrovky.

 

Sekundárna prevencia

Cieľom sekundárnej prevencie sú opatrenia zamerané na včasnú detekciu CKD u ľudí s rizikovými faktormi pre jej vznik a spomalenie jej progresie so vznikom komplikácií, vrátane kardiovaskulárnych ochorení

Medzi rizikové faktory podieľajúce sa na progresii CKD patria:

·      prítomnosť bielkovín v moči

·      nekontrolovaný vysoký krvný tlak v tepnách

·      zlá kontrola diabetu

·      fajčenie

 

Preventívne opatrenia:

·      dobrá metabolická kontrola diabetu

·      kontrola krvného tlaku

 

Terciárna prevencia

Kľúčovými pre terciárnu prevenciu sú opatrenia a liečba zameraná na oddialenie rozvoja obličkového zlyhania, ktoré sa spája so zvýšenou chorobnosťou a úmrtnosťou. Jej súčasťou je aj včasné odovzdanie pacienta s ochorením obličiek do starostlivosti nefrológa a plánovaná príprava pacienta na liečbu nahrádzajúcu funkciu obličky.

 ©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.