Ničia deti manželstvá?
Autor(ka) : Martina Jeníková
Dátum a čas : 7.12.2001 12:12
Kategória : Rodina
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

,,Teraz, keď už máme dieťa, sme šťastní. Naša láska je konečne dokonalá...“ Táto veta by mohla pokojne pochádzať zo scenára romantického filmu, ale v reálnom živote ju počujeme veľmi zriedka/ ak nerátame deň po pôrode/. Ako je to vlastne? Sú deti naozaj tým, čo manželstvo nadobro stmelí? Prečo je potom narodenie dieťaťa v mnohých prípadoch explozívnym zážitkom, ktorý odmrští jedného z partnerov – obvykle muža - ďaleko od rodiny?

Ak sa opýtame novopečených rodičov, ako sa majú, počujeme celkom iné odpovede ako tie o ,,dokonalom zavŕšení lásky.“ Hovoria napríklad to, že odkedy prišlo na svet dieťa, omnoho častejšie sa hádajú, že sú vystresovaní a majú pocit vzájomného odcudzenia. Psychologické štúdie už mnohokrát dokázali, že manželstvá sa po narodení dieťaťa ocitnú často v kríze. Spokojnosť partnerov klesá, množia sa konflikty. Dve tretiny párov, ktoré boli anketované v rámci jednej z takýchto štúdií udávali, že po narodení dieťaťa poklesla jednak radosť zo sexu, jednak pozornosť a nežnosť zo strany ich partnera/ zväčša manželky/. Dôvodom týchto problémov je nepochybne skutočnosť, že mladí rodičia nie sú dostatočne pripravení na zmeny, ktoré odrazu musia zvládnuť. Pred narodením dieťaťa u nich prevažuje radostné očakávanie: pár si vykresľuje v najružovejších farbách, že dieťa vnesie do jeho života číru radosť. Aké len bude pekné maznať sa s ním a spolu objavovať svet. Ale bez toho, aby sme kohokoľvek chceli odrádzať, alebo mu pokaziť jeho pekné predstavy, upozorňujeme, že budúci rodičia by sa nemali príliš vžívať do ideálov a vytúžených predstáv, ale aby sa intenzívne zaoberali aj možnými problémami a konfliktmi. Tým zvýšia svoju šancu, že deti sa pre ich manželstvo skutočne stanú obohatením a nie záťažou. Skúste popremýšľať, aké zmeny pre partnerstvo bude znamenať dieťa a nakoľko ste schopní sa týmto zmenám prispôsobiť. Ak sa začnete včas a dôsledne zaoberať nasledujúcimi tromi otázkami, máte v hrsti už riešenie troch možných krízových oblastí: Aké máme predstavy o výchove? V každodennom živote s deťmi treba neustále rozhodovať o rozličných otázkach: Čo robiť, keď má dieťa záchvat trucovitosti? Kedy musia ísť deti do postele? Do akej miery je dôležité, aby mali dobré známky? Pre rodičov to znamená nejednu výbušnú tému a partneri majú pri riešení podobných otázok často pocit, že toho druhého ani nespoznávajú. V duchu skonštatujú, že niekdajší ideálny partner je k deťom neúmerne prísny, prirýchlo stráca nervy, alebo je z nevysvetliteľných príčin stále podráždený, či príliš benevolentný. Skôr, ako deti prídu na svet, málokoho napadne premýšľať o podobných otázkach. Veď keď sa dvaja ľúbia, majú podobné presvedčenie a predstavy, mlčky predpokladajú, že sa zhodnú aj v otázkach výchovy. Lenže naše vlastné predstavy sa len zriedka zhodujú s predstavami partnera a predovšetkým: každý z manželov má svoju minulosť. To, ako zaobchádzame s deťmi, je vždy poznačené našimi vlastnými zážitkami a skúsenosťami z detstva. Podvedome opakujeme vzory správania, ktoré sme sami zažili, alebo si dáme predsavzatie, že všetko budeme robiť celkom inak. Americký psychológ Brad Sachs preto radí každému, kto sa rozhoduje založiť si rodinu: Vedome rozoberte rodinu, z ktorej pochádzate. Takisto sa v pravý čas zaoberajte partnerovými predstavami – je to možnosť, ako sa vyhnúť mnohým neskorším problémom. Navzájom si porozprávajte o svojom detstve, o pozitívnych aj negatívnych skúsenostiach. Ak prídete na to, že v niektorých bodoch sa vaše predstavy rozchádzajú, spoločne si dohodnite stratégie, ako mienite v budúcnosti riešiť sporné otázky, týkajúce sa vašich detí. Riešiť ich pred vlastnými deťmi, môže spôsobiť dosť veľké problémy vo výchove.

©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.