Ako vychádzať s ex
Autor(ka) : Natália Krížová
Dátum a čas : 7.2.2002 00:00
Kategória : Dokonalá
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Stalo sa. Láska vypršala a vaše manželstvo sa ukázalo ako totálna pohroma. Jediným možným riešením sa zdal byť rozvod. Nebolo to jednoduché riešenie a nebol to koniec útrap. Po rozvode príde ešte množstvo ťažkých a stresujúcich situácií – hlavu hore. Ak obaja ľúbite svoje deti, nezabudnete, že manželmi ste dočasne, ale rodičmi celý život a preto prejavíte rozum a dobrú vôľu, aby rozpadom rodiny utrpeli čo najmenej. Ako na to?

Jediným možným riešením sa zdal byť rozvod. Nebolo to jednoduché riešenie a nebol to koniec útrap. Po rozvode príde ešte množstvo ťažkých a stresujúcich situácií – hlavu hore. Ak obaja ľúbite svoje deti, nezabudnete, že manželmi ste dočasne, ale rodičmi celý život a preto  prejavíte  rozum a dobrú vôľu, aby rozpadom rodiny utrpeli čo najmenej. Ako na to?

Ako hodnotíte správanie svojho exmanžela?
Ako normálne
- keď telefonuje, chce sa rozprávať iba s deťmi,
- diskutuje s vami o vašich výchovných metódach,
- prosí, aby ste sa dohodli na termíne dovolenky, pretože aj on chce zobrať deti na prázdniny.
Ako znepokojujúce
- štve proti vám známych,
- náhle preruší všetky vaše kontakty,
- tyranizuje, vydiera, že vám zoberie deti, alebo vám neposkytne financie,
- prichádza bez dohovoru, kedykoľvek sa mu zachce, aj v nevhodný čas alebo v noci.

Prečo je také ťažké rozísť sa v dobrom?
Žiaľ, aj psychológovia potvrdzujú, že bývalé dvojice sa iba výnimočne rozchádzajú v pokojnej atmosfére. Stáva sa to len vtedy, keď city oboch vyhasínali postupne už v priebehu manželstva. Ak napríklad váš manžel pracoval dlho do noci a domov prichádzal doslova iba prespať, väzby medzi vami sa značne uvoľnili.  Ale ešte ani to neznamená, že vaše vzťahy po rozvode budú vždy akceptovateľné.   Ak sa napr. vy s deťmi rozhodnete presťahovať do iného mesta, alebo ak si ich otec založí novú rodinu a prestane vám venovať pozornosť,  zrejme sa vynoria nové dôvody pre konflikty. Po rozvode je najdôležitejšie uvedomiť si, že  bývalý partner má vlastný, nový život  a jeho čas a city nie sú našim majetkom. To isté žiadajme aj od neho.

Nesúhlasí s vašim odchodom
Niekoľkokrát ste sa rozišli a opäť k sebe vrátili. Tentoraz však toho máte dosť.  Lenže manžel neberie vaše slová o odchode vážne. Je žiarlivý a agresívny. Presviedča vás, aby ste to skúsili ešte raz, pretože on sa zmení. Zamyslite sa! Ako vyzeral a vyzerá váš život s ním a čo získate jeho odchodom?  Pokúste sa o úprimný rozhovor, v ktorom mu vysvetlíte svoje stanovisko. Postavte ho pred fakty: podajte návrh na rozvod, navrhnite rozdelenie bytu na izby, alebo ak máte kde, odsťahujte sa. Po určitom čase mu hádam svitne, že medzi vami sa všetko skončilo.

Nebezpečný prenasledovateľ
Pri stretnutí vám robí scény, kričí na deti, demoluje byt, sleduje vás alebo terorizuje telefonátmi...Ak opustený partner reaguje takto,  nedajte sa zastrašiť. Keď budete mať pocit, že situácia je príliš nebezpečná, privolajte políciu. Pamätajte, že ak vás manžel prenasleduje, môžete na neho podať žalobu kvôli psychickému alebo fyzickému týraniu a to aj v prípade, že práve prebieha  rozvodové konanie. Nie je to však ľahké, príjemné, bezpečné ani jednoduché. Na všetko musíte mať dôkazy: výsledky lekárskeho vyšetrenia,  výpovede svedkov, zápisnicu z policajného zásahu, peniaze na advokáta, ale dotiahnuť to do konca stojí za to.

Je neprispôsobivý
Váš bývalý partner sľubuje deťom, že v nedeľu príde a zoberie ich na zmrzlinu. Neskôr na to zabudne a neprichádza, alebo zatelefonuje,  že je zaneprázdnený a aby ste to deťom vysvetlili vy. Nepomáhajte mu vyhýbať sa dôsledkom. Keď zatelefonuje, nech deťom vysvetlí sám svoju nespoľahlivosť, prečo nemôže prísť a nech počuje, aké sú rozčarované a smutné. Rozhodne mu pripomeňte, že neplniť  sľuby  je nečestné  a upozornite ho, že ak bude deťom spôsobovať žiaľ,  urobíte všetko, aby ste znemožnili jeho kontakty s nimi.

Rozmaznáva deti
Od detí často počúvate, že otec im dovolí veci, pri ktorých sa vám ježia vlasy na hlave. Vo chvíľach, keď sú nahnevané, vám dokonca vykričia, že by radšej bývali s ním.
Aj keď je to pre vás veľmi bolestné, nezasahujte do ich vzájomných vzťahov.  Keby nahováral deti napr. na nebezpečné športy, zasiahnite, ale nie v prítomnosti detí. Keď im kupuje dary, ktoré si vy nemôžete dovoliť, povedzte si, že takým spôsobom si kompenzuje to, že s deťmi nemôže byť stále a prehnanými darmi im vyjadruje lásku. Nie je to úder nasmerovaný  proti vám. Ak sú vaše deti v tínejdžerskom veku, otec im môže imponovať a stať sa pre ne idolom. Uplynie ešte veľa rokov, kým budú schopné oceniť aj vaše úsilie. Je to ťažká skúška, ale buďte veľkodušná, trpezlivá a nesnažte sa diskreditovať otca.

Založil si novú rodinu
Po rozvode trávil  každú voľnú chvíľu  s vašim dieťaťom alebo deťmi, ale keď sa mu narodilo ďalšie, na deti z prvého manželstva akoby zabudol...
Vysvetlite dieťaťu alebo deťom, že je to prechodné, pretože novorodenec si vyžaduje veľa pozornosti a otec bude istý čas veľmi zaneprázdnený. Ale svoje staršie deti aj napriek tomu ľúbi a myslí na ne. Onedlho sa všetko vráti do normy...Aj keď sa tak nestane, neraňte deti  surovou  pravdou, že otec už o ne nemá záujem. Aj tak pre ne bude dosť bolestné zmieriť sa s novou situáciou.
Doprajte a bude vám dopriate!©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.