Vedomostný kvíz číslo 24
Autor(ka) : Jana Osuská
Dátum a čas : 1.7.2002 00:00
Kategória : Koktail
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...


1. Do akej dĺžky narástol praveký krokodíl rodu Sarcosuchus?
a)  10 m   b)   15 m   c)   20 m
2. Aký veľký bol prvý kôň?
a) ako mačka  b)  ako pes  c)  ako jeleň
3. Koľko končatín majú tetrapody?
a)  4   b)   6   c)   8
4. Podľa koho sa volá najväčšia žaba na svete?
a)   Godzilly   b)   Atlasa   c)  Goliáša
5. Koľko meria najmenší plaz na svete?
a)   18 mm    b)  12 mm   c)  8 mm
6. Akú plochu môže dosiahnuť lovecký revír jednej svorky vlkov?
a)  100 m2    b)   500 m2    c)   1000 m 2
7. Ako sa zmení farba srsti lasice počas zimy?
a)  narastie jej šedá srsť  b)  narastie jej biela srsť   c)   narastie jej čierna srsť
8. Z čoho zvyčajne šili šaty Egypťania?
a)   z plátna   b)  z bavlny   c)   z vlny
9. Ktorá časť boha Hóra sa stala prostriedkom na uzdravovanie?
a)   srdce   b)   oko   c)   ruka
10. O ktorej žene sa hovorí, že pre jej tvár sa vydalo na more tisíc lodí?
a)   o trójskej Helene  b)  o bohyni  Aténe   c)   o keltskej kráľovnej  Boudike
11. Čo sa nazýva podľa plukovníka Jamesa Bowieho?
a)   puška  b) nôž   c)   ďalekohľad
12. Ktorá africká krajina sa v roku  1896 postavila ako prvá proti európskej invázii?
a)   Južná Afrika   b)   Nigéria   c)   Etiópia
13. Koľko trvala najkratšia  známa vojna?
a) 6 hodín  b)  6  dní  c)  6 týždňov


1.b
2.b
3.a
4.c
5.a
6.c
7.b
8.a
9.b
10.a
11.b
12.c
13.b©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.