Vaše oči a doprava
Autor(ka) : Jana Osuská
Dátum a čas : 16.9.2003 00:00
Kategória : Tipy, triky
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Vnímať dopravnú situáciu, správne ju rozpoznať a primerane na ňu reagovať je v cestnej premávke to najdôležitejšie. Približne 90% zmyslových vnemov prichádza do mozgu očami. Výskumy však dokazujú, že 1/3 všetkých účastníkov cestnej premávky jazdí s nedostatočnou zrakovou ostrosťou. Mnoho ľudí ani nevie, že ich oči nefungujú tak, ako by mali, pretože k strate dobrého videnia dochádza pozvoľne a nepozorovane. Nespoliehajte sa ani na výsledky starých testov a dávajte si oči pravidelne preskúšať.

Vnímať dopravnú situáciu, správne ju rozpoznať a primerane na ňu reagovať je v cestnej premávke to najdôležitejšie. Približne 90% zmyslových vnemov prichádza do mozgu očami. Výskumy však dokazujú, že 1/3 všetkých účastníkov cestnej premávky jazdí s nedostatočnou zrakovou ostrosťou. Mnoho ľudí ani nevie, že ich oči nefungujú tak, ako by mali, pretože k strate dobrého videnia dochádza pozvoľne a nepozorovane. Nespoliehajte sa ani na výsledky starých testov a dávajte si oči pravidelne preskúšať.

 Pri zhoršenej zrakovej ostrosti vodič neohrozuje len seba, ale i ostatných účastníkov premávky. Len ten, kto ostro vidí, môže správne odhadnúť rýchlosť a vzdialenosť protiidúcich vozidiel a s istotou tak predbiehať. Ten kto cez deň nepotrebuje podporu videnia, môže mať problémy v noci. Zraková ostrosť sa v noci značne redukuje. Nočná myopia je zvláštna forma krátkozrakosti. Cez deň vidia títo ľudia jasne, ale v tme ich oči môžu zradiť. Takto postihnutí ľudia musia nosiť pri jazde v noci okuliare s odpovedajúcimi korekčnými šošovkami.
Zásadným predpokladom pre dobrú orientáciu v cestnej premávke je dostatočná pohyblivosť oka a hlavy. Predpokladom zachytenia všetkého, čo sa cestnej premávky týka, je nenarušená súhra oboch očí, ktorú zabezpečujú okohybné svaly. V prípade, že táto funkcia oslabne, je stratená cieľová istota pohybu očí pri pozeraní. Pálenie očí, bolesti hlavy, únava a náhodný zdvojený obraz môžu byť známkou tejto poruchy.
Väčšina zrakových slabostí môže byť dnes vyrovnaná modernými pomôckami, najčastejšie okuliarami, či kontaktnou šošovkou. Okuliare pre vodičov by mali mať v každom prípade úzke okraje rámu a tenké stranice, ktoré umožňujú voľné postranné videnie. Okuliare musia byť pohodlne posadené a nesmú padať. Vodič by mal mať cez okuliarové šošovky prehľad o dianí v spätnom i postrannom zrkadielku bez pohnutia hlavy. Pozor, pri nočnej jazde nie je vhodné používať zafarbené šošovky, nakoľko každé zafarbenie pohlcuje svetlo a tým odoberá informácie o dopravnej situácii.

Ďalšie faktory ovplyvňujúce kvalitu videnia
Únava- vodič, ktorý je nevyspatý alebo sedí dlho za volantom reaguje nielen pomalšie, ale znižuje aj jeho schopnosť vnímať. Následkom je precenenie vzdialeností a rýchlosti. Nebezpečný je aj mikrospánok, pri ktorom vodič riadi vozidlo síce s otvorenými očami, ale bez akejkoľvek reakcie!
Alkohol- promile alkoholu krvi nielen zatemní mozog, ale zhorší i zrakovú ostrosť!
Lieky- vezmite si k srdcu upozornenia na letákoch liekov, nakoľko mnoho liekov môže znížiť schopnosť videnia!©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.