Rakovina krčka maternice je závažným zdravotným problémom žien
Autor(ka) : Diana Dobrucká
Dátum a čas : 27.8.2007 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Rakovina krčka maternice (cervikálny karcinóm) je významným zdravotným problémom na globálnej ako aj na európskej úrovni, a zároveň závažnou zdravotnou, psychickou a sociálnou záťažou žien po celom svete. Rakovinou krčka maternice trpí veľa žien na celom svete.

O rakovine krčka maternice
Rakovina krčka maternice (cervikálny karcinóm) je významným zdravotným problémom na globálnej ako aj na európskej úrovni, a zároveň závažnou zdravotnou, psychickou a sociálnou záťažou žien po celom svete. Rakovinou krčka maternice trpí veľa žien na celom svete.

Každý rok sa rakovina krčka maternice v Európe diagnostikuje u približne 60 000 žien, pričom táto diagnóza zároveň zapríčiňuje 30 000 úmrtí. Na Slovensku sa každoročne diagnostikuje rakovina krčka maternice u približne 550 žien a 200 žien v dôsledku tohto ochorenia zomiera.  Ešte oveľa vyšší počet žien, na Slovensku približne 40 tisíc ročne, má abnormálne výsledky cytologického vyšetrenia, ktoré u nich a ich blízkych vyvolávajú veľké znepokojenie a obavy. Zistilo sa, že proces vyšetrenia a ďalšieho sledovania žien s abnormálnymi výsledkami cytologického vyšetrenia môže mať zničujúci psychologický účinok ochorenia na ženy a ich rodiny.

Ochorenie pritom môže postihnúť už ženy v dospievajúcom veku, hoci priemerný vek žien s diagnostikovanou rakovinou krčka maternice sa pohybuje okolo 35 rokov. Predčasná smrť v dôsledku rakoviny krčka maternice často postihuje ženy v najlepšom veku, napr. keď vychovávajú deti a starajú sa o rodinu, keď sú zaneprázdnené svojou prácou alebo keď aktívne pomáhajú spoločnosti. Celkové spoločenské, ekonomické a citové dôsledky rakoviny krčka maternice sú aj preto nevyčísliteľné.

Napriek tomu však veľa žien nemá dostatok informácií o príčinách vzniku, priebehu, či  možnostiach prevencie rakoviny krčka maternice.

Príčiny vzniku rakoviny krčka maternice
Rakovina krčka maternice nie je dedičné ochorenie, ako si mnohí myslia. Počas posledných 30 rokov vedci z celého sveta dokázali, že rakovinu krčka maternice vyvolávajú určité typy vírusu, ktorý sa nazýva ľudský papilómavírus alebo HPV. HPV je veľmi rozšírený vírus, ktorý sa ľahko prenáša pohlavným stykom alebo pri intímnom kontakte s kožou v oblasti vonkajších pohlavných orgánov. Riziko HPV infekcie tak vzniká už pri prvej sexuálnej aktivite a môže pretrvávať počas celého života ženy. Preto je každá sexuálne aktívna žena ohrozená touto vírusovou infekciou – bez ohľadu na vek, či rodinnú anamnézu.

Až 80% sexuálne aktívnych žien sa počas svojho života nakazí niektorým typom vírusu HPV. Náš imunitný systém našťastie zvíťazí nad väčšinou infekcií aj bez toho, aby sme o nich vedeli. Ale ak infekcia niektorými vysoko rizikovými typmi vírusu HPV pretrváva, môže viesť ku vzniku rakoviny krčka maternice. Včasné štádiá zmien na krčku maternice nesprevádzajú žiadne príznaky. Z buniek infikovaných vírusom môžu postupne vzniknúť predrakovinové zmeny a neskôr aj rakovina krčka maternice. Zvyčajne to však trvá viac rokov, pokiaľ sa tieto zmeny nepodarí odhaliť skôr. Veľmi dôležité z hľadiska diagnostiky zmien na krčku maternice zapríčinených vírusovou infekciou HPV, je preto pravidelné cytologické vyšetrenie. Vďaka včasnému odhaleniu predrakovinových zmien na krčku maternice pomocou cytologického vyšetrenia sa už podarilo zachrániť množstvo životov...

Riziko pretrvávajúcej infekcie rakovinotvornými vírusmi HPV zvyšujú viaceré sprievodné faktory. K takým patria napríklad dlhodobé užívanie orálnej antikoncepcie, vysoký počet tehotenstiev, iné sexuálne prenosné infekcie, ale aj fajčenie, či začiatok sexuálnej aktivity
v nižšom veku.

Čo je HPV
HPV je vysoko nákazlivý, bežný vírus. Existuje viac ako 100 typov HPV, z ktorých väčšina je neškodná a vyvoláva len asymptomatickú infekciu. Približne 40 typov sa prenáša pohlavným stykom a postihuje sliznicu pohlavného systému. Pätnásť z nich je onkogénnych , t.j. môžu spôsobiť vznik rakoviny krčka maternice alebo prekancerózne lézie (predrakovinové zmeny). Ostatné - nízkorizikové typy HPV môžu spôsobiť vznik genitálnych bradavíc, alebo lézie nízkeho stupňa na krčku maternice.

Prítomnosť HPV infekcie pri rakovine krčka maternice je 99,7%. Tento údaj potvrdzuje, že pretrvávajúca infekcia rakovinotvornými typmi HPV je nevyhnutnou príčinou vzniku rakoviny krčka maternice. Objaveniu spojenia medzi infekciou HPV a rakovinou krčka maternice sa prisudzuje rovnaký význam, ako objavu spojenia medzi fajčením a rakovinou pľúc.

Za vznik rakoviny krčka maternice sú vo viac ako 71,5% všetkých prípadov zodpovedné typy HPV 16 a 18. HPV typy 45 a 31 sú 3. a 4. najčastejším onkogénnym typom HPV. Všetky štyri menované typy majú spolu za následok viac ako 80% všetkých prípadov rakoviny krčka maternice.

Prevencia rakoviny krčka maternice
Rakovine krčka maternice sa dá predísť. Pre všetky ženy je preto mimoriadne dôležité každoročné cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice. Vďaka tomu sa dajú diagnostikovať prípadné zmeny na sliznici krčka maternice, ktoré môžu byť včasnými prejavmi rakoviny. Aj keď samotné vyšetrenie nezabráni vírusovej infekcii, umožňuje zachytiť ochorenie v rannom štádiu, kedy je možné často ženu rýchlo, ľahko a aj úspešne liečiť.

Pri cytologickom vyšetrení gynekológ urobí pomocou špeciálnej kefky šetrne odber buniek z povrchu krčka maternice. Odobraté bunky sa vyšetria pod mikroskopom, pričom sa v nich zisťujú prípadné zmeny. Ak sa zmeny potvrdia, gynekológ odporučí pacientke ďalší postup
a možnú liečbu. Ani v takomto prípade však netreba podliehať panike – abnormálne výsledky cytologického vyšetrenia sú pomerne časté a nemusia automaticky znamenať rakovinu krčka maternice. Mierne bunkové zmeny sa totiž často spontánne vyliečia. V takomto prípade gynekológ pravdepodobne odporučí opakovanie vyšetrenia, prípadne možnú liečbu.

Aj keď niektoré ženy považujú cytologické vyšetrenie za nedôstojné alebo nepríjemné, obyčajne nebolí, je veľmi jednoduché a rýchle. Navyše, stačí sa mu podrobiť len raz za rok.

Očkovanie proti rakovine krčka maternice
Cytologické vyšetrenie umožňuje identifikovať abnormálne a prekancerózne bunky krčka maternice, no nie je prevenciou príčiny vzniku rakoviny karcinómu krčka maternice, t.j. pretrvávajúcej infekcie onkogénnymi typmi HPV.

Tímy zdravotníkov v mnohých európskych krajinách preto v súčasnosti pracujú na nových preventívnych a diagnostických nástrojoch, zameraných na rakovinu krčka maternice. K týmto sľubným novinkám patria aj inovatívne vakcíny proti onkogénnym typom HPV. Vakcíny by mali znížiť riziko vzniku rakoviny krčka maternice až o 70% a v kombinácii s organizovaným skríningom by mohli znížiť výskyt rakoviny krčka maternice až o 94 percent.

Prevencia rakoviny krčka maternice prostredníctvom očkovania je možné z toho dôvodu, že príčinou vzniku rakoviny krčka maternice je vírus, konkrétne pretrvávajúca infekcia rakovinotvornými typmi ľudského papilomavírusu (HPV).©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.