PRAMENE Z HLBÍN ZEME
Autor(ka) : Eva Šoucová
Dátum a čas : 4.4.2008 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Na severovýchode Čiech leží Broumovská vrchovina. Je to pôvabný kúsok zeme s nepoškvrnenou prírodou, nad ktorej krásou sa návštevníkom zatajuje dych. Nájdete tu tiež oblasť Adršpašsko – Teplických skál s ich jedinečným skalným mestom, ktoré sú Národnou prírodnou rezerváciou. Skalné mesto vás uchváti dramatickými skalnými scenériami či spleťami rôznych cestičiek pokrytých bielym pieskom, ale skutočné bohatstvo tohto miesta sa skrýva v podzemí.

Na severovýchode Čiech leží Broumovská vrchovina. Je to pôvabný kúsok zeme s nepoškvrnenou prírodou, nad ktorej krásou sa návštevníkom zatajuje dych. Nájdete tu tiež oblasť Adršpašsko – Teplických skál s ich jedinečným skalným mestom, ktoré sú Národnou prírodnou rezerváciou. Skalné mesto vás uchváti dramatickými skalnými scenériami či spleťami rôznych cestičiek pokrytých bielym pieskom, ale skutočné bohatstvo tohto miesta sa skrýva v podzemí.

Vodné kráľovstvo
Voda zohrala zásadnú úlohu pri vzniku celej oblasti. Opakované morské záplavy a ukladanie sedimentov skončili pred 80.-timi miliónmi rokov a vtedy sa začal proces znižovania zemského povrchu. Pôsobil v rôznej miere – podľa miestnej odolnosti hornín, aj v závislosti na zmenách podnebia. Tečúva voda, mráz, vietor a gravitácia spojili svoje sily a vytvorili dielo, ktoré máme možnosť dodnes obdivovať – majestátne skalné mesto.

Rovnaké sily pôsobili aj v miestach, ktoré zostávajú na prvý pohľad ľudským očiam skryté – v podzemí. Fyzikálnymi pochodmi tu vznikli pseudokrasové jaskyne a priepasti. Jedinečným bohatstvom oblasti Adršpachu je však podzemná voda.

V hlbinách zeme
V hĺbke niekoľkých sto metrov sa pod priepustnými prieskovcami s rozlohou 100 km2 nachádzajú dve nepriepustné ílovité vrstvy. Prehnutie geologických vrstiev spôsobuje, že voda stekajúca z okrajových oblastí panvy sa hromadí v jej strede. Z podzemia potom prúdi pod tlakom nahor k povrchu zeme, kde vytvára mohutné artézske pramene. Pretože pieskovec je jedinečným vodným filtrom, patrí tunajšia voda k vôbec najčistejším a najkvalitnejším v Čechách. Vodný zdroj je natoľko silný, že zásobuje nielen celý priľahlý kraj, ale v podobe pramenitej vody Toma Natura si ju môžete vychutnať aj u vás doma.

Toma Natura je typická svojou lahodnou chuťou, jedinečným zložením a tou najvyššou kvalitou. Toma Natura je voda plnená bez úprav a zmien prírodných vlastností jedinečného podzemného zdroja v Chránenej krajinnej oblasti Adršpašsko – Teplických skál. Jedinečné zloženie a vysoká kvalita sú dané veľmi priaznivým pomerom obsiahnutého vápnika a horčíka. Nízky obsah sodíka a dusičnanov predurčuje Tomu Natura ku každodennému použitiu všetkými spotrebiteľmi v ľubovoľnom množstve. Osviežujúcu pramenitú vodu Toma Natura môžete nájsť v perlivej, jemne perlivej a neperlivej balenej forme.

V machu a papradí
Panenská vodná scenéria a nedotknutá príroda poskytujú ideálne podmienky pre život vzácnych druhov zvierat a rastlín. V ľadovo priezračnej vode potokov žije napríklad chránená ryba - mihula potočná, v ich okolí môžete naraziť na vzácne druhy žiab a hadov. Okolo vodných tokov v tejto oblasti môžete vidieť aj volavku popolavú, bociana čierneho či škorca vodného, ale aj celý rad ďalších vzácnych vtákov. Nad hladinou rybníkov, potokov a mokradín sa vznášajú vážky a šidlá. V chladných roklinách sa na kyslých pieskovcoch dobre darí machom a papradiu, nad nimi sa vypínajú smreky. Vo vyšších polohách sa zachovali porasty borovice. Ihličnaté kultúry nahradili pôvodne nepriestupný prales, ktorému dominovali buky.

Voda, táto vzácna priezračná tekutina, ktorá je tu všadeprítomná už od nepamäti, tak vo svojej najčistejšej podobe dotvára výnimočnú krásu Adršpašsko – Teplických skál.

 

 ©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.