INDY
Autor(ka) : Silvia Petrasova
Dátum a čas : 22.3.2001 02:00
Kategória : Koktail
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Americkí vedci objavili u mušky drozofila mutáciu génu, s ktorou tieto mušky žijú dvakrát dlhšie než zvyčajne. Tento gén, no bez mutácie, sa nachádza aj v genóme človeka. Analýza predpokladá, že napríklad stovky ľudských génov patrili pôvodne baktériám, ktoré počas evolúcie infikovali ľudí a predisponovali ich napríklad na vznik depresií či iných psychických porúch. Hlbšie znalosti ľudského genómu nám ešte chýbajú.

Mutovaný gén pomenovali vedci "Indy", čo sú začiatočné písmená slov vety "I`m not dead yet" (Ešte nie som mŕtvy). Tento gén nám dáva optimizmus, že jedného dňa bude skutočne možné upraviť súčasnú dĺžku života," povedal Seymour Benzer z Kalifornského inštitútu technológií v Pasadene.
Okrem dĺžky života môže Indy zlepšiť aj jeho kvalitu. Mušky s mutovaným variantom tohto génu lietajú takisto dobre a "kurizujú" svojim partnerom rovnako intenzívne ako tie, čo žijú kratšie. Dlhšie žijúce mušky sa okrem toho množia dlhšie obdobie. Stephen Helfand, Blanka Rogina a ich kolegovia z University of Connecticut vo Farmingtone to považujú za znak uchovania mladíckej vitality až do vysokého veku. V prípade drozofily obyčajnej (Drosophila melanogaster)/ vínna muška/ to znamená predĺženie života z 37 na 70 dní.
Vedci zatiaľ zistili, že bielkovina kódovaná v géne Indy zasahuje do procesu transportu a recyklácie produktov látkovej premeny. Mutovaný gén látkovú premenu pravdepodobne spomaľuje, teda znižuje jej účinnosť. Podobný účinok má aj železná diéta. Drozofily s génom Indy sa však nemusia obmedzovať, aby žili dlhšie. U cicavcov sa podobný proteín nachádza v bunkách tráviaceho systému, v pečeni, v obličkách a v mozgu.
Okrem Indyho, ktorý predlžuje život drozofíl dvakrát, je známy ešte ďalší gén, ktorý Benzer objavil v roku 1998. Pokrstil ho výstižne Matuzalém, tento predlžuje život iba o 35 percent.


©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.