Nasaďte si prilby - zachraňujú životy!
Autor(ka) : Zuzana
Dátum a čas : 24.1.2013 12:14
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Slovensko patrí medzi krajiny, kde je počet zranení hlavy u tínedžerov dvojnásobne vyšší ako vo svete. Preto občianske združenie Chráňme naše deti v spolupráci s mobilným operátorom O2 pripravilo na aktuálnu lyžiarsku sezónu pokračovanie informačnej kampane s názvom „Vymeňme čiapky za prilby!“ s podtitulom „Prilby sú IN.“ Snaží sa ňou upriamiť pozornosť rodičov na fakt, že ochranná prilba môže pri nešťastných pádoch v mnohých prípadoch zachrániť i život dieťaťa. S dobrovoľníkmi z občianskeho združenia sa budete môcť stretnúť v siedmich lyžiarskych strediskách, kde je pre deti pripravená aj súťaž o lyžiarske prilby.

Slovensko patrí medzi krajiny, kde je počet zranení hlavy u tínedžerov dvojnásobne vyšší ako vo svete. Preto občianske združenie Chráňme naše deti v spolupráci s mobilným  operátorom O2 pripravilo na aktuálnu lyžiarsku sezónu pokračovanie informačnej kampane s názvom  „Vymeňme čiapky za prilby!“ s podtitulom „Prilby sú IN.“ Snaží sa ňou upriamiť pozornosť rodičov na fakt, že ochranná prilba môže pri nešťastných pádoch v mnohých prípadoch zachrániť i život dieťaťa. S dobrovoľníkmi z občianskeho združenia sa budete môcť stretnúť v siedmich lyžiarskych strediskách, kde je pre deti pripravená aj súťaž o lyžiarske prilby.

 

Alarmujúce fakty: počet zranení hlavy je u slovenských tínedžerov dvojnásobne vyšší

 

Medzi najčastejšie zimné športy detí patria lyžovanie, snowboard, sánkovanie, bobovanie a jazda na klzákoch. Podľa dostupných údajov, každý tretí z tých, ktorí sa venujú zimným športom, zažil už úraz. Na Slovensku predstavujú úrazy detí a mladých ľudí do 19 rokov až 30%. Podiel úmrtí pri úrazoch predstavuje vo vekovej kategórii do 14 rokov 16,7% a v kategórii vo veku 15 - 24 rokov až 57,8%. Podľa odhadov vo svete až 19% zranení predstavujú úrazy hlavy. Na Slovensku je to však vo vekovej kategórii do 19 rokov až 40%!  Najohrozenejšou skupinou pri úrazoch sú deti do 6 rokov, pričom takmer trikrát väčšie riziko úrazu je u chlapcov. Podľa odborníkov ochranná prilba dokáže zabrániť až 60% úrazom hlavy. „Chceme dosiahnuť nielen zodpovedný prístup rodičov, ale aj zmenu legislatívy tak, ako je to v okolitých krajinách, kde je nosenie lyžiarskych prílb u detí do 15 rokov povinné,“ vysvetľuje Martina Valachová, predsedníčka občianskeho združenia Chráňme naše deti, čo je zámerom kampane Vymeňme čiapky za prilby.

 

Príležitosť pre lyžiarske strediská zvýšiť na svahoch bezpečnosť

 

Druhý  ročník kampane Vymeňme čiapky za prilby je zameraný na prevenciu a zníženie počtu úrazov spôsobených počas zimných športov u detí a mladých ľudí, ktorí sú najrizikovejšou skupinou s najvyšším podielom úrazov s poranením hlavy. Kampaň potrvá až do polovice februára t.r. a jej súčasťou je aj výzva prevádzkovateľom lyžiarskych  stredísk a hotelov šíriť myšlienky tzv. Bieleho kódexu spísaného Medzinárodnou lyžiarskou federáciou (FIS).

 

Hliadky dobrovoľníkov dajú deťom 7x šancu vyhrať prilbu

 

V tomto roku dobrovoľníci z občianskeho združenia vyjdú po prvýkrát priamo do terénu a  v slovenských lyžiarskych strediskách (Krahule, Salamandra Resort, Kubínska hoľa, Vrátna, Martinské hole, Jasenská Dolina, Donovaly) zorganizujú od 26.januára sedem minipretekov.

 

 

Do súťaží sa budú môcť zapojiť deti, ktoré lyžiarsku prilbu ešte nemajú. Pred pretekmi si ju budú môcť zapožičať na vybraných miestach. Pre víťazov pretekov je pripravená odmena – detská prilba. S hliadkou dobrovoľníkov na vybrané preteky pocestuje aj maskot mobilného operátora O2, ktorý bude mať pre každého zjazdára, ktorý bude lyžovať v prilbe, i malé prekvapenie.  Presný rozpis svahov a termínov, kedy sa budú preteky konať, sú k dispozícii na webovej stránke občianskeho združenia www.chranmenasedeti.sk. Iniciatívu občianskeho združenia podporila aj spoločnosť AXA.

 

 

Aktuálny zoznam pretekov:


26.1.2013 Miesto: Krahule, Prezentácia od 9:00, Pretek o 10.00

26.1.2013 Miesto: Salamandra Resort, Prezentácia od 13:00, Pretek o 14:00

02.2.2013 Miesto: Kubínska hoľa, Prezentácia o 9:00, Pretek o 10:00

02.2:2013 Miesto: Vrátna, Prezentácia o 13:00, Pretek o 14:00

09.2.2013 Miesto: Martinské hole, Prezentácia o 9:00, Pretek o 10:00

09.2.2013 Miesto: Jasenská Dolina, Prezentácia o 13:30, Pretek o 14:30

23.2.2013 Miesto: Donovaly, Prezentácia 10:00, Pretek  11:00©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.