Nestačíte na splátky? Nebojte sa problémy riešiť...
Autor(ka) : Peter
Dátum a čas : 7.2.2013 00:00
Kategória : Tipy, triky
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Požičať si peniaze nie je dnes žiadny problém. Ten nastáva vtedy, ak záväzky z rôznych dôvodov nezvládame splácať. Ako predísť upomienkam, zrážkam zo mzdy či straty majetku? Cena za mlčanie a ľahostajnosť je naozaj veľká!

Požičať si peniaze nie je dnes žiadny problém. Ten nastáva vtedy, ak záväzky z rôznych dôvodov nezvládame splácať. Ako predísť upomienkam, zrážkam zo mzdy či straty majetku? Cena za mlčanie a ľahostajnosť je naozaj veľká!

Radí Marián Kolembus, manažér úverových rizík Provident Financial.

Mlčať sa neoplatí!

Výkričník je na ozaj na mieste. O tom, že ste vo výpovednej dobe alebo sa míňajú úspory viete najlepšie iba vy. Nečakajte na upomienky a výzvy súdu. Druhá strana, či už je to banka, alebo nebanková spoločnosť, by mala o vašej situácii vedieť. Máte niekoľko možností, ktoré pomôžu preklenúť to najhoršie obdobie. Dohodnite si stretnutie v banke a pripravte sa naň. Spočítajte si svoje reálne príjmy a nevyhnutné výdaje aspoň na polroka dopredu. Zapojte do „úsporného režimu“ celú rodinu. Nie je hanbou hovoriť o probléme vtedy, ak je možné ho riešiť.
Informovať banku o nepriaznivej finančnej situácii je jedna strana mince, tou druhou je určite rodina, vaši blízki. V prípade hypotéky, porozmýšľajte nad prenájmom nehnuteľnosti, v ktorej bývate a načas sa presťahujte k rodičom, či známym. Ak problémy pretrvávajú, riešením je i jej predaj. 

Odklad a zníženie splátok

Pri hypotekárnom a spotrebnom úvere splácame tzv. anuitnú splátku – pozostáva z istiny a úroku (prípadne i z poistenia úveru voči úrazu, smrti či strate zamestnania).  V prvej fáze splácania väčšiu časť splátky tvorí úrok, v druhej istina. Ak nám banka povolí odklad splátok, povolí len odklad výšky istiny, nie úroku a poistenia. Preto požiadať banku o odklad splátok v prvej fáze splácania úveru nie je výhodné, nakoľko výška úroku je väčšia ako výška istiny a žiadosť o odklad splátok je vo väčšine bánk spoplatnená (približne 100,-€).

Odklad splátok

Odklad splátok hypotekárneho úveru je možný na dobu od 3 do 6 mesiacov, v niektorých bankách opakovanie (nie častejšie ako raz za rok), v iných len raz počas doby čerpania úveru. Dôvod musí byť relevantný -  strata zamestnania nie dohodou, treba dokladovať výpoveď, popr. registráciu na úrade práce, vážnym dôvodom je napríklad i rodinná tragédia (úmrtie spoludlžníka úveru). Každá žiadosť sa posudzuje individuálne, posúdenie trvá približne 2 týždne. Celú splátku nemožno odložiť, splácať nemusíme istinu, no úrok a prípadné poistenie je nutné splácať aj počas odkladu. Po ukončení odkladu sú možné dve alternatívy ako doplatiť dlžnú istinu – navýšenie ďalších splátok, alebo predĺženie doby splácania ( pozor, ak máme hypotekárny úver vypočítaný do veku 65 rokov, už nemožno dobu splácania predĺžiť, tu je možné len navýšenie splátok).

Rozdiel medzi hypotekárnym a spotrebným úverom je v posudzovaní odkladu splátok rovnaký, platia tie isté podmienky, no  pri spotrebnom úvere môžeme požiadať o odklad splátok len na jeho začiatku ( po jeho schválení  a čerpaní  ho začneme splácať až za tri mesiace). V tomto prípade 3 mesiace nesplácame nič – ani istinu a ani úrok.

Zníženie splátok

Pri posudzovaní zníženia splátok sa vychádza podobne ako pri žiadosti o odklad splátok – žiadateľ musí preukázať relevantnosť žiadosti. Zníženie splátok je možné rovnako na dobu od 3 do 6 mesiacov. Po ukončení doby zníženia splátok sa znížená suma presunie a navýši ostávajúce splátky, popr. sa predĺži doba splácania úveru. Počas čerpania úveru a jeho splácaní sa odporúča finančná rezerva 3 mesačných splátok. Ak aj banku požiadame o odloženie splátok, popr. zníženie, spracovanie žiadosti trvá približne 1-2 mesiace. Aj počas tejto doby je potrebné úver splácať. 

Ako je to v nebankovke?

Rovnaká situácia, ako v prípade bankových úverov, môže nastať aj pri splátkových spoločnostiach alebo pri hotovostných pôžičkách. 

V prípade nebankových spoločností taktiež platí hlavné pravidlo – komunikovať! Teda, ak sa dostanete do problémov so splácaním z rôznych dôvodov, informujte o tom vášho veriteľa. Nepomáha ignorovať poštové zásielky alebo neodpovedať na telefonáty. Siahnite po zmluve a preštudujte si ju, nakoľko každá spoločnosť má svoje vlastné mechanizmy.

„Často sa stretávame s tým, že ak sa zákazníci dostanú do problémov so splácaním, nechcú o tom hovoriť. Na rozdiel od iných spoločností sú však naši obchodní zástupcovia so zákazníkmi v pravidelnom kontakte, takže môžu veľmi rýchlo reagovať na zmeny ich finančnej situácie. Zákazníkovi tak môžeme upraviť splátkový kalendár. Táto služba je bezplatná. Aj keď zákazník spláca nižšie splátky, zaplatí celkovo iba toľko, koľko je uvedené v zmluve, ktorú podpísal,“ vysvetľuje Marián Kolembus  z Provident Financial.©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.