Fetálny alkoholový syndróm
Autor(ka) : Eva
Dátum a čas : 19.6.2013 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Fetálny alkoholový syndróm (FAS) je súbor príznakov prejavujúcich sa ako funkčné poruchy novorodencov, ktorých matky v priebehu tehotenstva konzumovali alkohol.

Fetálny alkoholový syndróm (FAS) je súbor príznakov prejavujúcich sa ako funkčné poruchy novorodencov, ktorých matky v priebehu tehotenstva konzumovali alkohol. Existujú presvedčivé vedecké dôkazy o tom, že nadmerná konzumácia alkoholu počas tehotenstva prináša so sebou veľké riziko trvalého poškodenia dieťaťa. Ak tehotná žena pije alkohol, prechádza z krvi cirkulujúcej v jej obehovom systéme cez placentu do krvi plodu, čo môže ovplyvniť jeho vývoj a spôsobiť, že sa u dieťaťa vyvinie niektorý zo znakov Spektra po rúch fetálneho alkoholového syndrómu (FASD). Skratka FASD odkazuje na celú radu vrodených defektov vrátane FAS.

Viac informácii o syndróme FAS nájdete na www.ruzovybazar.sk, www.promileinfo.sk©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.