G. EDWARD GRIFFIN
Autor(ka) : Monika
Dátum a čas : 16.10.2013 00:00
Kategória : Osobnosti
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

G. EDWARD GRIFFIN (narodený 7. novembra 1931, Michigan, Detroit) je americký spisovateľ, producent dokumentárnych filmov a mimoriadne vážená osobnosť v oblasti politického boja za slobodu. Už ako jedenásťročný sa stal detským hercom v rádiu a neskôr manažérom miestnej rozhlasovej stanice. Po získaní titulu v odbore Reč a komunikácia na Michiganskej univerzite krátko slúžil v armáde, až sa definitívne začal venovať tvorbe dokumentárnych filmov a písaniu kníh.

G. EDWARD GRIFFIN (narodený 7. novembra 1931, Michigan, Detroit) je americký spisovateľ, producent dokumentárnych filmov a mimoriadne  vážená  osobnosť  v oblasti  politického  boja  za  slobodu. Už ako jedenásťročný sa stal detským hercom v rádiu a neskôr manažérom miestnej rozhlasovej stanice. Po získaní titulu v odbore Reč a komunikácia na Michiganskej univerzite krátko slúžil v armáde, až sa definitívne začal venovať tvorbe dokumentárnych filmov a písaniu kníh.

Známy je svojím talentom na spracovanie zložitých problémov a ich prezentáciu v jasnom zrozumiteľnom jazyku, ktorý je prístupný a pochopiteľný pre širokú verejnosť. Griffinovo celoživotné dielo obsahuje široké spektrum tém – od archeológie, medzinárodného  bankovníctva,  terorizmu či  OSN,  až po históriu daní,  ekonomiku a zahraničnú politiku USA  a v neposlednom rade vedu a politiku liečby rakoviny vo svete, o ktorej aktuálne prednáša na exkluzívnych konferenciách v Prahe a Bratislave.  

Medzi jeho najznámejšie diela patrí kritika modernej ekonomiky a Americkej centrálnej banky Netvor z Jekyllovho Ostrova, ale aj kniha Svet bez rakoviny: Príbeh vitamínu B17. Je jedným z najuznávanejších  odborníkov  na  tematiku  alternatívnej  liečby rakoviny vitamínom B17 a aj napriek tomu, že jeho kniha prvý raz vyšla ešte v 70. rokoch, teší sa neutíchajúcemu záujmu, vydaná bola už v siedmych jazykoch a v súčasnosti prebieha jej preklad do ďalších štyroch.

G. Edward Griffin je čestným držiteľom prestížnej ceny Telly Award za vynikajúce výsledky v oblasti televíznej produkcie. V roku 2002 založil medzinárodnú organizáciu Freedom Force International, ktorá je sieťou ľudí protestujúcich proti totalitným praktikám svetových vlád a bojujúcich za zachovanie a rozšírenie osobnej slobody každého jednotlivca. Je tiež zakladateľom a prezidentom nadácie The Cancer Cure Foundation, ktorá sa ako nezisková organizácia venuje výskumu a vzdelávaniu v oblasti alternatívnych metód liečby rakoviny.©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.