Irena Pišútová a Ján Kautman: Ľudové sklo
Autor(ka) : Lenka
Dátum a čas : 18.11.2013 00:00
Kategória : Knihy
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Vydavateľstvo Ústredia ľudovej umeleckej výroby uvedie dňa 19. 11. 2013. v priestoroch Galérie ÚĽUV novú knihu: Ľudové sklo. Autormi knihy sú etnografka Irena Pišútová a Ján Kautman, fotograf, zberateľ a majiteľ prevažnej väčšiny predmetov a fotografií v publikácii.

Vydavateľstvo Ústredia ľudovej umeleckej výroby uvedie dňa 19. 11. 2013. v priestoroch Galérie ÚĽUV novú knihu: Ľudové sklo. Autormi knihy sú etnografka Irena Pišútová a Ján Kautman, fotograf, zberateľ a majiteľ prevažnej väčšiny predmetov a fotografií v publikácii.

 

Ľudové sklo vychádza v edícii Tradícia dnes a podrobne mapuje históriu slovenských sklární a ich výrobkov. Pojem „ľudové sklo“ definuje autorka ako sklo, ktoré síce nebolo vyrábané domácky, ale sklárskymi robotníkmi v jednotlivých sklárňach, no tieto výrobky zohrali v minulosti významnú úlohu pre obyvateľov vidieka.

 

Keďže výroba skla závisela od miestnych zdrojov vody, dreva a kremičitého piesku, boli sklárne prevádzkované najmä v oblastiach s bohatým výskytom lesného porastu a vody. Oblasť dnešného Slovenska bola teda pre sklárne ideálnym prostredím. Aj preto tu zaznamenali historici rozsiahly výskyt sklárskych hút v období od 14. do 20. storočia. Na našom území ich v tomto období pracovalo na cirkevnom, či feudálnom majetku až okolo stovky.

 

Sklené výrobky si mohli dovoliť len bohaté vrstvy obyvateľstva, akými bola šľachta a cirkev. Bohatí mešťania začali sklené výrobky využívať až začiatkom 18. storočia. Až v 19. storočí sa však používanie skla rozšírilo aj medzi roľníkmi na vidieku. Sklo určené pre chudobnejších sa vyrábalo z obyčajného sodnodraselného skla. Takáto roztavená surovina sa spracovávala naberaním na dlhú tyč sklárskej píšťaly a následným fúkaním alebo liatím do formy.

 ©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.