Pomoc od akútnej bolesti menom naproxen
Autor(ka) : Monika
Dátum a čas : 28.12.2015 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Bolesť je vždy subjektívna a každý z nás má svoj povestný „prah bolesti“ posunutý na inú úroveň. Akútnu bolesť by sme však nemali podceňovať, mali by sme ju liečiť, aby neprešla do chronickej bolesti náročnejšej na liečbu a čas. Mnoho rokov výskumu v oblasti liečby bolesti však postupne prináša svoje ovocie. Jeho výsledkom je napríklad objavenie nesteroidných antireumatík (NSA), ktoré sú kľúčovou skupinou liečiv používaných pri úľave od bolesti pohybového aparátu. Jedným z najrozšírenejších nesteroidných antireumatík s veľmi dobrými analgetickými, protizápalovými a antipyretickými účinkami je liečivá látka naproxen, ktorej hlavnou prednosťou pre pacienta je minimálne riziko kardiovaskulárnych komplikácií.

Bolesť je vždy subjektívna a každý z nás má svoj povestný „prah bolesti“ posunutý na inú úroveň. Akútnu bolesť by sme však nemali podceňovať, mali by sme ju liečiť, aby neprešla do chronickej bolesti náročnejšej na liečbu a čas. Mnoho rokov výskumu v oblasti liečby bolesti však postupne prináša svoje ovocie. Jeho výsledkom je napríklad objavenie nesteroidných antireumatík (NSA), ktoré sú kľúčovou skupinou liečiv používaných pri úľave od bolesti pohybového aparátu. Jedným z najrozšírenejších nesteroidných antireumatík s veľmi dobrými analgetickými, protizápalovými a antipyretickými účinkami je liečivá látka naproxen, ktorej hlavnou prednosťou pre pacienta je minimálne riziko kardiovaskulárnych komplikácií.

Výskum liečivých látok na utíšenie bolesti je jedným z celosvetovo najrozšírenejších. Z tohto dôvodu sa darí odstraňovať nežiaduce účinky a zvyšovať účinné pôsobenie na bolesť. Tento posun sa významne dotkol aj vývoja liečivých látok, ktoré sú priamo určené na tlmenie bolesti pohybového aparátu a umožnil navyšovať ich šetrnosť k ľudskému organizmu. Sme radi, že sa k nám liečivá látka naproxen dostala a rozšírila tak možnosti individuálnej medikácie, pretože každý pacient reaguje na rôzne NSA rozdielne a naproxen, ktorý sa vo svete dosť často využíva v liečbe, tu chýbal,“ hovorí prof. MUDr. David Pokorný, CSc., ktorý pôsobí na I. ortopedickej klinike 1. LF UK a FN Motol.

Naproxen – najbezpečnejšia voľba pre pacientov s vysokým rizikom kardiovaskulárnych komplikácií

Liečivá látka naproxen sa zaraďuje medzi neselektívne nesteroidné antireumatiká s veľmi dobrým analgetickým, protizápalovým a antipyretickým účinkom. Užívanie naproxenu je pre pacienta spojené s nižším rizikom vzniku kardiovaskulárnych komplikácií. Na rozdiel od iných často užívaných liečivých látok z rovnakej skupiny voľne predajných liekov, napr. ibuprofenu a diklofenaku, má naproxen dlhší plazmatický eliminačný poločas (až 15 hodín), čo umožňuje dosahovať stálu hladinu lieku, takže naproxen si stačí zobrať 2x za deň. Naproxen tak lepšie tlmí bolesť počas noci a umožňuje aktívne prežiť deň. Medzi ďalšie výhody naproxenu patrí tiež rýchly nástup účinku, a to približne do 1 hodiny. Naproxen je z pohľadu dnes dostupných dát liekom prvej voľby u pacientov so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom a s nízkym alebo miernym gastrointestinálnym rizikom. Napriek tomu by sa mal každý pacient poradiť s lekárom o vhodnom dávkovaní v prípade dlhodobého užívania. Na slovenskom trhu nájdete liek s látkou naproxen, ktorý je dostupný v 10 a 20 tabletovom balení.

 

 ©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.