Nová vecná lotéria Soľ nad zlato sa rozbehla. Darujte kúsok šťastia (PR - článok)
Autor(ka) : Jana Osuska
Dátum a čas : 6.12.2001 15:11
Kategória : Štýl
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Nadácie vníma verejnosť ako organizácie, ktoré rozdeľujú finančné prostriedky a materiálnu pomoc ľuďom na takúto pomoc odkázaným. Rovnaká verejnosť si však už menej uvedomuje prvotnú úlohu nadácie, ktorou je získavanie prostriedkov potrebných na rozdávanie. A prostriedky na pomoc ľuďom v nezávideniahodných životných situáciách sa na Slovensku získavajú veľmi ťažko. Z viacerých dôvodov.

Nadácie vníma verejnosť ako organizácie, ktoré rozdeľujú finančné prostriedky a materiálnu pomoc ľuďom na takúto pomoc odkázaným. Rovnaká verejnosť si však už menej uvedomuje prvotnú úlohu nadácie, ktorou je získavanie prostriedkov potrebných na rozdávanie. A prostriedky na pomoc ľuďom v nezávideniahodných životných situáciách sa na Slovensku získavajú veľmi ťažko. Z viacerých dôvodov.

Po prvé - v našej krajine ešte neexistuje dostatočný spoločenský tlak na bohatých občanov, ktorí si väčšinou sami neuvedomujú, že darcovstvo je tiež zmysluplné nakladanie s vlastnými finančnými prostriedkami.

Po druhé - firemné darcovstvo sa rozbieha pomaly a spoločensky je nedocenené.

Po tretie – takzvaná filantropia strednej vrstvy, teda darúvanie menších, no početnejších prostriedkov, sa iba dnes rodí.
Problémom je aj do značnej miery nevhodná spoločenská atmosféra, absencia patričných občianskych postojov, nedokonalá legislatíva či jednostranne zamerané sponzorské trendy. Nadácie si teda musia nachádzať aj iné spôsoby získavania potrebných prostriedkov. Príkladom pre takýto netradičný prístup je aj nadácia HORIZONTY RODINY, ktorá v úzkej spolupráci so spoločnosťou Horizont Slovakia o.c.p., a.s. zriadila novú vecnú lotériu nazvanú Soľ nad zlato.

Nadácia HORIZONTY RODINY svojou činnosťou nadväzuje na etické poslanie Medzinárodného roka rodiny - 1997, ktorý bol aj rokom jej vzniku. Zameriava sa predovšetkým na pomoc rodinám s mentálne alebo telesne postihnutými deťmi, ako aj ústavom sociálnych služieb, ktoré sa deťom s takýmto postihom venujú. Špecializáciou nadácie je starostlivosť o neúplné rodiny s postihnutými deťmi. Viacerí manželia, rodičia takto postihnutého dieťaťa neuniesli ťarchu neľahkého osudu, prestali spolu žiť, rozviedli sa a deti tak prišli o jedného z rodičov. To ešte viac poznamenalo podmienky ich života. Nadácia sa takýmto neúplným rodinám snaží pomôcť finančne, materiálne, odbornou radou i organizovaním rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. Podľa slov jej zriaďovateľa a predsedu pána Milan Burdzu, má nadácia Horizonty rodiny smelé plány, realizácia ktorých si však vyžaduje nemalé prostriedky. Aj preto sa v nadácii rozhodli k netradičnému kroku a zriadili vecnú lotériu.

Od 1. novembra 2001 si na Slovensku môžete za dvadsať korún kúpiť žreb vecnej lotérie Soľ nad zlato. Tento váš príspevok pomôže k skvalitneniu života rodín s postihnutými deťmi i kvalitnejšej prevádzke ústavov sociálnych služieb. Žreby sa predávajú od prvého dňa mesiaca do posledného dňa mesiaca, ktorý je uvedený na žrebe. Verejné žrebovanie sa koná raz mesačne za účasti orgánu štátneho dozoru a notára. Žrebuje sa v piaty deň po ukončení predaja žrebov, t.j. v piaty deň po poslednom dni v mesiaci. S výsledkami sa môžete oboznámiť na výherných listinách prístupných verejnosti na predajných miestach žrebov i v dennej tlači, v TV Komplete, v pobočkách spoločnosti Gól – stávková kancelária s.r.o. a BMG Invest s.r.o.

V tejto lotérii pre ľudí s dobrým srdcom nemožno prehrať. Okrem dobrého pocitu, že ste pomohli, vykonali dobrý skutok, môžete vyhrať aj jednu z dvetisíc vecných cien. Ak sa na vás šťastie usmeje, môžete okrem iných cien získať napríklad aj osobný automobil Fabia, zahraničný zájazd pre dve osoby, domáce kino Sony alebo horský bicykel. Každý mesiac sa vyžrebuje aj jeden z ústavov sociálnych služieb, ktorý nadácia Horizonty rodiny takisto obdaruje.©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.