Spomaľte kroky a obzrite sa
Autor(ka) : Martina Jeníková
Dátum a čas : 19.12.2001 12:14
Kategória : Koktail
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Len tak si behám po meste pozorujem ľudí a veci a teším sa z toho, že občas zazriem bozkávať sa párik, iskru v oku dievčaťa, obdiv v geste muža, úsmev na perách predavačky a slová vďaky, ktoré venoval personálu. Bežné veci. V predvianočnom zhone však na ne radi zabúdame a nielen vtedy. Akoby Vianoce neboli o duchovnom odkaze, ale o jedle a o darčekoch. V centre rozvoja osobnosti Synergia, kde som skončila svoju púť, majú na to iný názor.

Len tak si behám po meste pozorujem ľudí a veci a teším sa z toho, že občas zazriem bozkávať sa párik, iskru v oku dievčaťa, obdiv v geste muža, úsmev na perách predavačky a slová vďaky, ktoré venoval personálu. Bežné veci. V predvianočnom zhone však na ne radi zabúdame a nielen vtedy. Akoby Vianoce neboli o duchovnom odkaze, ale o jedle a o darčekoch. V centre rozvoja osobnosti Synergia, kde som skončila svoju púť, majú na to iný názor.

Na začiatku nášho tisícročia na prahu roku 2002 nastáva posun v hodnotovom rebríčku ľudských princípov. K úspešnému a naplnenému životu vedie v súčasnosti takzvaných sedem brán, zodpovedajúcich náprave a harmonizácii siedmych úrovní riadenia tela.

1.RADOSŤ
Schopnosť tešiť sa zo života, očakávať príjemné udalosti a byť v reálnom svete v radostnom očakávaní a prežívaní jednotlivých udalostí, ľudí a prírody. Táto vlastnosť je typická hlavne pre malé deti./ Učte sa ju od nich, od svojich detí, od mláďat v prírode/ Ak radosť z práce, zábavy, spánku a ostatných súčastí nášho života za  posledných sedem rokov klesne pod 30% z celkového naladenia, dochádza k degradácii a zostupu.
Kľúčom k prvej bráne je nevinnosť a žiarivé svetlo.

2.SPOKOJNOSŤ A POKOJ
Spokojnosť je vlastnosť, ktorá je vyjadrením uznania, že sme dosiahli, čo sme mohli. Že sme dosiahli taký úspech, k akému sme mali predpoklady a aké úsilie sme vynaložili na získanie týchto hodnôt, ktoré sú pre nás dôležité. Pokoj je stav, do ktorého vstupujeme po vykonaní všetkých povinností, po radostiach, aby sme mohli načerpať životodarnú silu z vesmíru. A to tým, že sa zastavíme, odpočinieme si a v pasívnom stave hľadáme a počúvame rady z Univerza na zlepšenie života a nájdenie vnútorného bohatstva a spriaznenosti s okolitým svetom.
Kľúčom k druhej bráne je priblíženie sa k stavu nirvány.

3.UPOKOJENIE
Stav tela, mysle a duše, pri ktorom cieľavedome opúšťame kolotoč povinností a zábavy. V tejto dobe je to jeden z najťažších prechodov, kvôli tomu, že zo všetkých strán sme tlačení k výkonom, správaniu sa určitého druhu. Kvôli strate pokoja, ktorý je charakteristický pre celú stredoeurópsku kultúru, je potrebné sa spojiť s východnými praktikami na upokojenie. Dokonale vás môže upokojiť aj energia milujúcej matky, ktorá sa stará o svoje dieťa do veku troch rokov, alebo pravidelný styk s takýmto dieťatkom.
Kľúčom k tretej bráne sú malé deti, nový život.

4.VĎAKA A ÚCTA
Ďalšia brána na ceste za úspechom a vnútorným bohatstvom. Plné prežitie úcty a vďačnosti voči všetkým formám života, v ktorých sme sa rozhodli existovať (úloha v rodine, pohlavie, vek, národnosť, profesia, príslušnosť k živým aj neživým svetom). Ak máme úzky záber, môžeme sa koncentrovať len na malé množstvo rolí. Ak máme záber široký, je potrebné sa rozdeliť medzi rôzne profesijné, záujmové, hodnotové, ekologické, národnostné, náboženské a iné zoskupenia. Najväčšou brzdou je naša náročnosť a skreslená predstava o sebe a o svojom okolí.
Kľúčom k štvrtej bráne je pravdovravnosť a čistota. Určime si, kto sme a prijmime sa takí akí sme.

5.AUTORITA A SLOBODA
Tieto dva atribúty je potrebné dostať do stavu, ktorý ladí s univerzálnou, národnou a individuálnou úlohou každého jedinca. Nájsť správny pomer je zárukou úspechu v súčastných podmienkach. Je to alchýmia života a smrti, znovuzrodenia a nájdenia zmyslu života medzi týmito pólmi.
Kľúčom k piatej bráne je správna pozícia vo vnútornom aj vonkajšom svete. Určenie svojho miesta a poslania na tejto zemi.

6.KREATIVITA
Prechodom do nového veku je našou úlohou opustiť staré, archaické stereotypy a počúvať nový rytmus, novú vlnu kozmu – božský zámer. Hľadanie a skúšanie nových ciest, metód, techník a praktík je priamoúmerné našej otvorenosti a prijatiu nových vibrácií.
Kľúčom k šiestej bráne je posilnenie vnútornej hodnoty nájdením netradičných riešení. Nový vek ponúkne viac radosti, ale aj viac zodpovednosti.

7.ODMENA
Správne vynakladanie síl, aby sme získali vhodnú odmenu a zároveň ostatným ponúkli to, čo je pre nich motiváciou, odmenou aj zárukou ďalšej spolupráce. Tu máme veľký dlh voči ekosystému Zeme. Len nápravou svojich chýb, ľahostajnosti a nevšímavosti môžeme prekonať poslednú bariéru za úspechom. Uvoľnením emócií dosiahneme súlad medzi nebom a zemou.
Kľúčom k siedmej bráne je starostlivosť o svoje telo a prírodu.

Keď sa vám podarí správne pochopiť týchto sedem brán a do konca roka si usporiadať veci podľa týchto rád, nemusíte sa báť o svoju budúcnosť. Aj v tom je čaro Vianoc a konca roka. V obzretí sa za sebou a v pohľade do budúcnosti. Pritom s jasným vedomím toho, že všetko, čo je teraz a tu, je najdôležitejšie a najlepšie. Zrejme nemôžeme v danom okamihu konať inak ako konáme a preto je zbytočné plakať nad rozliatym mliekom alebo spriadať nereálne sny, ktoré nás urobia nešťastnými. 

        ©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.