Keď letíte, myslite!
Autor(ka) : Martina Jeníková
Dátum a čas : 29.5.2002 00:00
Kategória : Cestovanie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Počas posledných rokov sa objavilo niekoľko prípadov náhlej smrti leteckých pasažierov, zväčša mladých ľudí, ktorí nepatrili k samovražednej teroristickej skupine, ani sa nikdy nesťažovali na svoje zdravie. Lekári stanovili ako príčinu ich smrti embóliu, ku ktorej prišlo v dôsledku dlhého letu.

Počas posledných rokov sa objavilo niekoľko prípadov náhlej smrti leteckých pasažierov, zväčša mladých ľudí, ktorí nepatrili k samovražednej teroristickej skupine, ani sa nikdy nesťažovali na svoje zdravie. Lekári stanovili ako príčinu ich smrti embóliu, ku ktorej prišlo v dôsledku dlhého letu.


Veľmi zjednodušene povedané, zdravotné  problémy alebo dokonca smrť cestujúceho počas dlhého letu môže spôsobiť nepatrný chuchvalec krvi. V kabíne vysoko letiaceho lietadla je nižší tlak ako v prirodzenom prostredí na zemi. Krvný obeh sa spomaľuje a hrozí vytvorenie drobnej krvnej zrazeniny.  Táto sa vydá na cestu cievami. Ak sa stane, že zapchá prívod krvi do srdca, pľúc alebo do mozgu, preruší alebo obmedzí okysličovanie životne dôležitého orgánu a človeku hrozí vážna ujma na zdraví alebo dokonca smrť. 

Je pozoruhodné, že následkom syndrómu dlhého letu venujú viac pozornosti právnici ako lekári. Tí prví totiž tvrdia,  že obeťami syndrómu sa ročne stane viac ĺudí, ako zahynie pri leteckých nešťastiach. Väčšina lekárov je v týchto záležitostiach omnoho zdržanlivejšia. Súvislosti medzi  diaľkovým letom a úmrtím cestujúceho sa podľa nich dokazujú veľmi ťažko. Lekári síce pripúšťajú, že riziko embólie naozaj existuje, ale miera pravdepodobnosti, že k nej príde, je ovplyvnená množstvom faktorov, ktoré nemajú s lietaním nič spoločné.

Fitness na palube
Ľudia, ktorí sa zaoberajú syndrómom dlhého letu tvrdia, že riziku sú vystavení nielen ľudia, ktorí trávia v lietadle desať a viac hodín, ale aj tí, ktorí lietajú na omnoho kratšie vzdialenosti. Používajú označenie syndróm turistickej triedy a tvrdia, že príčinou embólie je najmä stiesnený priestor a absolútny nedostatok pohybu počas letu.  Autori týchto tvrdení štatisticky dokazujú, že zdravotné ťažkosti po lete majú takmer výlučne cestujúci v turistickej triede.  Pohodlie  a viac priestoru v prvej triede alebo aj triede business riziko údajne  výrazne znižujú. Preto odborníci odporúčajú cestujúcim napríklad to, aby sa počas dlhého letu niekoľkokrát prešli uličkou. Lenže v lietadle, kde je približne dvesto cestujúcich, by to pravdepodobne spôsobilo veľké problémy palubnému personálu, ktorý musí počas letu všetkých cestujúcich niekoľkokrát nakŕmiť a napojiť.

Ďalším riešením je niekoľko ,,úsporných“ cvikov priamo na mieste, ktoré spočívajú v napínaní svalov, naťahovaní rúk a nôh a v ďalších cvikoch, ktoré nevyžadujú veľa miesta, ale sú dostatočne účinné. jedno z preventívnych opatrení ponúkli japonskí lekári: každý cestujúci by sa mal pred nástupom do lietadla posilniť ľahkým jedlom a napiť sa, aby sa zlepšil jeho krvný obeh a srdcová činnosť. Britský lekársky  časopis The Lancet minulý rok uverejnil článok, ktorého autori tvrdia, že krvné zrazeniny v dôsledku dlhého letu sa vytvoria v cievach desiatich percent cestujúcich! A čo je to vlastne dlhotrvajúci let? Jeho spodná hranica sa udáva piatimi až šiestimi hodinami. Počas takéhoto letu sa odporúča zjesť tabletku acylpirínu, ktorý riedi krv.Ako vidíte, možnosti ochrany je viac, len netreba podceniť dĺžku letu.©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.