„Vlajky putujúce okolo sveta“
Autor(ka) : Jana Konečná
Dátum a čas : 16.6.2005 00:00
Kategória : Koktail
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Žiaci základných škôl z piatich kontinentov vo veku od 9 do 11 rokov sa zapojili do projektu „Vlajky putujúce okolo sveta“ a nakreslili svoje vlajky, ktoré sú symbolom ochrany životného prostredia a zdravia. Zároveň napísali aj krátky text, ktorý vysvetľuje obsah ich obrázku na vlajke. Každá krajina si vybrala jednu víťaznú vlajku, ktorá ju reprezentuje. Tá bola zaslaná do sídla spoločnosti Veolia Environnement v Paríži. Zozbierané víťazné vlajky z každej krajiny boli vytlačené na originálnu vlajku vyrobenú z plátna. Do každej zúčastnenej krajiny bolo zaslaných 20 vlajok, ktoré sú v jednotlivých krajinách vystavené pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, 5. júna 2005. Tieto vejúce vlajky sú nositeľmi správ detí z celého sveta.

Žiaci základných škôl z piatich kontinentov vo veku od 9 do 11 rokov sa zapojili do projektu  „Vlajky putujúce okolo sveta“ a nakreslili svoje vlajky, ktoré sú symbolom ochrany životného prostredia a zdravia. Zároveň napísali aj krátky text, ktorý vysvetľuje obsah ich obrázku na vlajke. Každá krajina si vybrala jednu víťaznú vlajku, ktorá ju reprezentuje. Tá bola zaslaná do sídla spoločnosti Veolia Environnement v Paríži. Zozbierané víťazné vlajky z každej krajiny boli vytlačené na originálnu vlajku vyrobenú z plátna. Do každej zúčastnenej krajiny bolo zaslaných 20 vlajok, ktoré sú v jednotlivých krajinách vystavené pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, 5. júna 2005. Tieto vejúce vlajky sú nositeľmi správ detí z celého sveta.

V rôznych krajinách sveta sa spojili zástupcovia siete škôl  UNESCO a zástupcovia Veolia Environnement, aby podporili školy pri účasti na tomto vzdelávacom projekte. Každá zúčastnená škola dostala pracovné materiály – príručky pre učiteľov a pracovné zošity pre žiakov. Príprava a vyhotovenie vlajok prebiehalo v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi. Úlohou učiteľov bolo vzbudiť u žiakov záujem o otázky týkajúce sa životného prostredia, zdravia a života ľudí v ich meste ako aj na celom svete.

Do projektu „Vlajky putujúce okolo sveta“ sa zapojilo 20 krajín z piatich kontinentov: Austrália, Brazília, Čína, Česká republika, Slovensko, Egypt, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, India, Maroko, Nový Zéland, Portugalsko, Rumunsko, Singapur, Taiwan, Thajsko, Veľká Británia, USA a Venezuela. Oslovených bolo aj ďalších 20 krajín: Namíbia, Nigéria, Rwanda, Senegal, Uganda, Kuvajt, Libanon, Spojené arabské emiráty, Indonézia, Japonsko, Pakistan, Filipíny, Kórea, Uzbekistan, Argentína, Kuba, Mexiko, Uruguaj, Bielorusko, Nórsko, Rusko a Španielsko.

Na Slovensku sa do projektu zapojilo 6 bratislavských škôl - dve školy zapojené do siete škôl Unesco, francúzska trieda základnej školy na Kramároch, 2 školy z mestskej časti Petržalka a 1 škola z mestskej časti Dúbravka. Zo škôl prišlo viac ako 150 vlajok s rôznymi posolstvami detí o životnom prostredí. Miroslava Ševčíková, študentka Vysokej školy výtvarných umení vybrala zo 150 vlajok 40, ktoré umelecky aj obsahovo najlepšie vystihovali tému.  1. apríla 2005 8 členná porota, za účasti Primátora mesta Bratislavy Andreja Ďurkovského, vybrala víťaznú vlajku, ktorá putovala do centrály Veolia Environnement v Paríži. Táto vlajka bola vytlačená na veľkú originálnu vlajku z plátna a stala sa súčasťou detských posolstiev z 20 krajín sveta.

Víťaznú vlajku nakreslila 9 ročná Milena Ďurčoková zo základnej školy na Tupolevovej ulici v Petržalke. „Mám rada prírodu a maľujem motýle, pretože sú to moje obľúbené zvieratká. Maľujem aj kvety pretože pekne voňajú, sú jemné a farebné. Keď je voda a vzduch čistý, svet okolo nás je fantastický. Pozadie som nakreslila zelené, lebo tráva je zelená. Všetky farby na vlajke sú moje obľúbené farby. Motýle majú radi čistý vzduch a aj to je dôvod, prečo nesmieme znečisťovať naše prostredie“, opisuje svoju vlajku Milena Ďurčoková.

Vlajky rozličných národov z celého sveta bývajú zhromaždené pri špeciálnych príležitostiach, ako sú napríklad olympijské hry. V podobnom duchu boli zozbierané aj tieto vlajky do veľkej kytice nádeje pre našu planétu.

 ©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.