Štíhla línia s internetovými technológiami
Autor(ka) : Zuzana Konečná
Dátum a čas : 27.6.2005 00:00
Kategória : Krása
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Redukcia hmotnosti sa čoraz častejšie, najmä u žien, stáva takmer nedosiahnuteľným cieľom našich predstáv. Ruku na srdce, kto z nás by nechcel mať a to najmä v letných mesiacoch „dokonalú“ postavu? Nielen samotné chudnutie, ale aj celkový zdravý životný štýl sa stáva trendom dnešnej modernej doby. Táto tématika sa stále viacej rozširuje a prichádza i na naše webové stránky. Internet ponúka veľa špecializovaných stránok zameraných na zdravý životný štýl a je nesmierne dôležité si pri ich prezeraní zvážiť ich dôveryhodnosť a efektívnosť pre užívateľa.

Redukcia hmotnosti sa čoraz častejšie, najmä u žien, stáva takmer nedosiahnuteľným cieľom našich predstáv. Ruku na srdce, kto z nás by nechcel mať a to najmä v letných mesiacoch „dokonalú“ postavu? Nielen samotné chudnutie, ale aj celkový zdravý životný štýl sa stáva trendom dnešnej modernej doby.  Táto tématika sa stále viacej rozširuje a prichádza i na naše webové stránky. Internet ponúka veľa špecializovaných stránok zameraných na zdravý životný  štýl  a  je  nesmierne dôležité si pri ich prezeraní zvážiť ich dôveryhodnosť a efektívnosť pre užívateľa.

Internetové stránky zamerané na zdravý životný štýl – či už racionálne sa stravovanie alebo samotné chudnutie, možno rozdeliť podľa stupňa odbornosti prezentovanej tématiky. Často krát ide najmä o produktové stránky alebo komerčné weby  zamerané na redukciu hmotnosti. „Presvedčivejšie“ weby sú zamerané viacej na edukačnú činnosť z hľadiska zdravia pre užívateľa a poskytujú tiež bezplatné poradenstvo prostredníctvom on-line poradne. Ide najmä o internetové  stránky odborných lekárskych spoločností.

Pre užívateľov webových stránok, a to hlavne žien starajúcich sa o stravovacie zvyklosti v našich domácnostiach, je nesmierne dôležité, aby si vybrali ten správny spôsob zdraviu prospešnému stravovaniu sa. Často krát je publikované, či už v rôznych časopisoch venovaných zdraviu alebo na webe, čo z jedálnička pri chudnutí v každom prípade vylúčiť. Práve naopak, efektívne a príjemnejšie pri stravovaní zameranom na redukciu je nájsť spôsob, v akom správnom množstve a energetickom zastúpení živín si dopriať jedlo počas dňa. Keď si tento spôsob nájdeme, spojíme príjemné s užitočným a chudnutie sa stane pre nás účinné.


Prehľad slovenských webových stránok zameraných na zdravý životný štýl
 
1. Weby zamerané na redukciu hmotnosti a na zdravý životný štýl
 
www.reduktip.sk - poskytuje kontakt na centrá pre liečbu obezity, bezplatné zasielanie príručky o obezite a chudnutí, a  otázky do bezplatnej on-line poradne.   Obsahuje formulár na výpočet BMI, niektoré výživové tabuľky  energetických hodnôt potravín a príkladný jedálny lístok;
www.fit.sk - nachádza sa tu tabuľka na výpočet výživových hodnôt potravín a formulár na výpočet odporúčaného denného príjmu kalórií, vitamínov a minerálov podľa zadania osobných údajov;
www.florastranky.sk -  jeden z najlepších  produktov  webových  prezentácií  zameraných na zdravý životný štýl. Ponúka odborné informácie o zdraví, zásadách zdravej výživy a správnej fyzickej aktivite. Poskytuje Denník e-kalkulačky, vhodný nástroj pri redukcii telesnej hmotnosti, v komplexe celodenného sledovania prísunu energie v prijatej strave a umožňuje archiváciu dát. Poskytuje kontakty do poradní zdravia na celom Slovensku a bezplatnú on-line poradňu zdravého životného štýlu.
www.chudnisrozumom.szm.sk - poskytuje formulár na výpočet BMI, výživové tabuľky niektorých potravín a vzorový jedálny lístok, tiež zaujímavé rady a recepty.

 

2. Produktové stránky o potravinách a výživových doplnkoch, okrajovo zameraných na zdravý životný štýl.

www.activia.sk, www.actimel.sk, www.danone.sk - obsahujú informácie o výrobkoch, ich zloženia v množstve energie a živín. Iba okrajovo sa dotýkajú všeobecných informácií o celkovej zdravej výžive;
www.energy.sk - ide o prezentáciu farmaceutických výživových doplnkov, ale je možné tu nájsť bezplatnú on-line poradňu zameranú na zdravú výživu.

3. Webové  stránky  zamerané  na zdravý  životný štýl, redukciu, racionálne stravovanie sa, pohybovú aktivitu a iné.

Ponúkajú tiež napríklad formulár na výpočet BMI a výpočet energie základných druhov potravín, či už obsahujú tabuľky výživových hodnôt niektorých potravín. 

www.zdravcentra.sk - obsahuje formulár na výpočet BMI;
www.health.sk - nachádza sa tu program na výpočet energetickej hodnoty potravín, tiež formulár na výpočet BMI;
www.centrumzdravia.sk - obsahuje formulár na výpočet BMI a výpočet odporúčaného množstva energie na deň. Ponúka aj možnosť otázok z hľadiska zdravého životného štýlu do on-line poradne Pýtajte sa lekára.
           
4. Odborné lekárske organizácie v rámci edukačných aktivít.

Slovenská liga proti hypertenzii – www.hypertenzia.sk, Slovenská kardiologická spoločnosť – www.cardiology.sk, Slovenská lekárska komora – www.lekom.sk.


Prehľad zahraničných webových stránok zameraných na zdravý životný štýl

Situácia na slovenskom trhu kopíruje celosvetový trend a obdobná charakteristika webov existuje aj v zahraničí. Od odborných spoločností (www.americanheart.org), cez združenie odborníkov, nadácie, organizácie zaoberajúcej sa zdravým životným štýlom (Svetová zdravotnícka organizácia www.who.int, Svetová federácia srdce www.worldheart.org), až po produktové weby a projekty jednotlivcov.


Záverom

Keď zhrnieme hlavné smery, problematiku či nástroje, ktorými sa webové prezentácie venované zdravému životnému štýlu zaoberajú, jedná sa o: ponuku potravinových doplnkov, častý výskyt formuláru pre výpočet BMI a samozrejme v nich sa dajú nájsť aj tabuľky energetickej a biologickej hodnoty potravín. Frekventovanými údajmi bývajú aj hodnoty glykemického indexu potravín, ďalej poradenstvo – popisy diét, návody na chudnutie, cvičenie a pod.©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.