Konflikty v rodinách môžu vznikať aj na dovolenke
Autor(ka) : Miriam Kuhlová
Dátum a čas : 3.8.2005 00:00
Kategória : Rodina
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Konflikty v rodinách môžu podľa psychologičky Evy Smikovej vznikať aj na dovolenke. "Ľudia sa zrazu ocitnú v priestore, na ktorý neboli počas bežného roka zvyknutí a v podstate si idú na nervy," povedala psychologička Smiková. Vedie to k tomu, že prídu z dovolenky neoddýchnutí a pohádaní. Radí im, aby si uvedomili, že leto je najlepším obdobím na zažívanie nových vecí, a preto by mali byť otvorenejší zážitkom.

Konflikty v rodinách môžu podľa psychologičky Evy Smikovej vznikať aj na dovolenke. "Ľudia sa zrazu ocitnú v priestore, na ktorý neboli počas bežného roka zvyknutí a v podstate si idú na nervy," povedala psychologička Smiková. Vedie to k tomu, že prídu z dovolenky neoddýchnutí a pohádaní. Radí im, aby si uvedomili, že leto je najlepším obdobím na zažívanie nových vecí, a preto by mali byť otvorenejší zážitkom.

Konflikty v rodinách môžu vyústiť až do fyzického násilia medzi partnermi, chránené neostávajú ani deti. Prieskumy prezentované ženskými organizáciami uvádzajú, že až okolo 65 percent ľudí pozná prípad týrania ženy vo svojom najbližšom okolí. Smiková si myslí, že násilie spúšťa väčšinou niekoľko spojených okolností, medzi ktorými figuruje biologická predispozícia, čiže väčšia vrodená agresivita, alkohol a aj tlak sociálnej situácie. Stáva sa, že prejavy násilia často toleruje nielen okolie, ale aj samotné týrané ženy.

"Nie je zdriedkavosťou, že už pred uzavretím manželstva sa takéto veci objavia. Domnievať sa, že ide o nejaký prejav mužnosti a že po svadbe sa to zmení, je úplne mylné," dodala. Pre Slovenské pomery je veľmi frekventovaným "spúšťačom" násilia alkohol. Človek nemusí mať vôbec agresívne sklony, ale po užití alkoholu sa prestane ovládať.

Copyright©2004 TASR©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.