Aspoň to skúsme
Autor(ka) : Jana Osuska
Dátum a čas : 3.1.2001 14:26
Kategória : Koktail
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Tak ako každý rok, tak aj tento, venujem čas medzi Vianocami a Novým rokom čítaniu rôznych proroctiev cez Sibyline, Nostradamove a biblické až po predpovede súčasných astrológov, či nabádania teológov. Pravdou je, že to nie je veselé čítanie. Aj na začiatku nového tisícročia, rovnako ako v tom minulom a možno ešte intenzívnejšie sa hovorí o hlade, neúrode, potopách, zemetraseniach, požiaroch, vojnách, o strate úcty človeka k človeku a o absolútnom nedostatku morálky, ktorý podporí aj litera zákona.Aspoň to skúsme!

Tak ako každý rok, tak aj tento, venujem čas medzi Vianocami a Novým rokom čítaniu rôznych proroctiev cez Sibyline, Nostradamove a biblické až po predpovede súčasných astrológov, či nabádania teológov.
Pravdou je, že to nie je veselé čítanie. Aj na začiatku nového tisícročia, rovnako ako v tom minulom a možno ešte intenzívnejšie sa hovorí o hlade, neúrode, potopách, zemetraseniach, požiaroch, vojnách, o strate úcty človeka k človeku a o absolútnom nedostatku morálky, ktorý podporí aj litera zákona.
Nasledujúce roky by mal charakterizovať technický pokrok a absolútny nesvár vo vzťahoch. Lietame na Mesiac, odhalili sme tajomstvo DNA, ale nedokážeme sa postarať o to, aby mali všetci ľudia aspoň chlieb a strechu nad hlavou, aby sme si našli čas na rodičov, deti alebo na rozhovor so svojím svedomím. Nedokážeme ani spolovice tak rýchlo chrániť prírodu, ako rýchlo ju dokážeme devastovať.
Nedostatok pitnej vody už dnes ohrozuje generáciu našich detí a zlé hospodárenie vďaka politikárčeniu a presadzovaniu osobných záujmov politikov, bráni ľuďom zarobiť si na minerálku. Je to smutné. Čierne proroctvá sa plnia. A ja si myslím, že vďaka našej ľahostajnosti. Hoci dokážeme cez internet / zväčša pod pseudonymom/ komunikovať s kýmkoľvek a kdekoľvek, nedokážeme susedke priniesť nákup, alebo sa zastať dieťaťa, ktoré bijú. Dokážeme ustúpiť mocnému a bohatému šéfovi, ale doma si budeme pokojne presadzovať iba svoju vlastnú vôľu.
Polovica Európanov a Američanov žije dobrovoľne bez partnera, pretože sa nechce nikomu prispôsobovať. Počet detí, ktoré vyrastajú v neúplnej rodine narastá do závratných čísel. Koľko z nich bude raz schopných založiť si šťastnú rodinu? Rovnako rýchlo narastá počet duševne chorých ľudí. Dôkazom sú šialené vraždy a samovraždy, ktoré môžeme denne sledovať v teple svojich obývačiek. Už nami ani nepohnú, akoby zapadli do šírenia násilia a zlovôle, ktoré sa hrnie z obrazoviek. Dala som si nedávno tú námahu a jeden bežný večer som sledovala program na svojich dvadsiatich piatich kanáloch. Za 24 hodín som zažila 102 vrážd, mnohé spojené so sadistickým mučením, ktoré dokáže vymyslieť iba chorý mozog, niekoľko znásilnení a od jednej hodiny rannej nespočetné množstvo súloží, len tak pre súlož. Nie, nie som puritán, len si myslím, že dnes nie je problém požičať si porno vo video požičovniach a ja by som v televízii privítala aj niečo lepšie.
Ale mediálni magnáti tvrdia, že aj napriek tomu, že je to pre človeka patologické, mnohým sa to páči. Zabúdajú však na to, kto znížil úroveň divákov, kto ich začal kŕmiť touto nestráviteľnou potravou, len preto, že sa dá lacno kúpiť. Je ešte veľa ďalších nepekných vecí, ktoré charakterizujú dnešné dni. Človek by zaplakal a uveril, že naozaj prelom tisícročia zmätie nedokonalé ľudstvo do neznáma.

Všetko tu už bolo...
Nebude to však také jednoduché. Vedci totiž dokazujú, že história sa opakuje a tajomstvo proroctiev, ktoré sa potvrdili až po mnohých rokoch je vlastne vysvetlené. Dokonalým poznaním histórie sa dá predpokladať budúci vývoj udalostí.
Tvrdí to aj Reinhard Mussik, ktorý začal svoj výskum na základe prác moskovského profesora matematiky A.T. Fomenka. Tento pán s matematickými metódami hľadal vo všetkých písaných dejinách Európy a oblasti Stredomoria opakujúce sa javy a porovnával ich s dynastiami z biblických čias. Vznikla tak zaujímavá tabuľka, ktorá by sa dala len s veľkou dávkou ignorácie, nazvať náhodou. Ak porovnával Izrael a Rímsku ríšu, zistil, že všetci vládcovia, ktorí prichádzali po sebe v oboch ríšach na trón, vládli takmer rovnako dlhé obdobie s rovnakými chybami. Pričom posledného nezávislého vládcu Izraela vzali do zajatia, rovnako ako posledného nezávislého vládcu Ríma Romula Augustula. Samozrejme oboch po ročnej vláde.
Takýmto istým spôsobom spracoval aj neskoršie dejiny a samozrejme s rovnakým výsledkom. Možno je to osud a možno iba naša nevedomosť, že doteraz sa takmer nikto nezaoberal dejinami práve z tohto pohľadu, hoci je známe príslovie, ktoré hovorí: Nič nového pod slnkom, všetko tu už bolo a my si to musíme iba zopakovať? Z hľadiska súčasných vedomostí, tomu bránilo tisícročie vlády kresťanstva , v ktorom cirkev určila dejiny ako jednosmerku od zahryznutia jablka Evou až po prevtelenie Boha a vykúpenie ...
Keď sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom, zakázalo všetky veštby a proroctvá. Až s nástupom renesancie prichádzajú opäť na svetlo veštci, proroci a astrológovia. Ich služby dnes využíva čoraz viac ľudí, pretože veria, že byť v pravý čas na pravom mieste prináša šťastie. Hviezdy nič nevnucujú, hviezdy iba ukazujú, ako sú rozdané karty. Partia je v našich rukách. To platí aj o vykladačoch budúcnosti. Tí dobrí nás dokážu motivovať, Niekedy tak, že dokážeme zmeniť svoj osud. Tí zlí, nám zamotajú hlavu, ale to je už náš problém. Mnoho je povolaných, ale iba málo vyvolených.

Vráťme sa však k nášmu vstupu do tretieho tisícročia. Bude či nebude koniec sveta? Roky 1995 až 2012 sú vo väčšine proroctiev označované ako dejinný chaos, v ktorom sa síce píše budúcnosť, ale nedá sa predvídať aká.

Až od roku 2012 bude svet pokračovať v dejinnom cykle udalostí. Nuž čo, ešte máme jedenásť rokov nádeje. V tej nádeji je skrytá aj naša účasť. Osud a činy každého z nás rozhodnú o budúcnosti sveta. Môžeme pochybovať o proroctvách, o astrológii, o konci sveta.
Nemôžeme však pochybovať o tom, že keď zasejeme lásku, budeme ju aj žať, že keď sa zbavíme nenávisti a závisti, budeme pokojnejší a keď si uchránime úctu k hodnotám desatora, ktoré sa opakujú v mnohých náboženstvách, budeme šťastnejší.
Svet má ešte veľa tajomstiev, ktoré sme neodhalili, takže by mal existovať ešte niekoľko rokov. A my v ňom? Nuž, to už je horšie.

Vlastne nikto z nás, čo práve oslavujeme príchod roku 2001 sa konca storočia nedožije, máme iba šancu pripraviť ho pre svojich potomkov ako storočie lásky. A táto šanca je najmä v rukách žien.

Veľa úspechov a šťastia Vám pri tom želá šéfredaktorka Martina Jeníková a celý kolektív Lady.sk


©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.