Zbohom, Alžbeta Bátoriová!
Autor(ka) : IKAR
Dátum a čas : 7.11.2005 00:00
Kategória : Knihy
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Vo svojom najnovšom historickom románe sleduje spisovateľ Andrej Štiavnický osudy dvoch žien – Žofie Bošňákovej a Anny Rosiny Listiusovej. Kým Anna Rosina pokračuje v stopách poslednej vládkyne Čachtického hradu, Žofia Bošňáková sa usiluje obetavou pomocou aspoň trochu zmierniť utrpenie chudobných.

Vo svojom najnovšom historickom románe sleduje spisovateľ Andrej Štiavnický osudy dvoch žien – Žofie Bošňákovej a Anny Rosiny Listiusovej. Kým Anna Rosina pokračuje v stopách poslednej vládkyne Čachtického hradu, Žofia Bošňáková sa usiluje obetavou pomocou aspoň trochu zmierniť utrpenie chudobných.
   
Autor v románe vykresľuje málo známe obdobie života Žofie Bošňákovej,  keď sa ako 17-ročná vydala za Michala Šeréniho na Svetlovský hrad, kde žila do manželovej predčasnej smrti. Venuje sa tiež rokom, ktoré prežila táto obetavá žena v Šuranoch, ako aj udalostiam po svadbe s Františkom Vešelénim. Pri opise osudu Anny Rosiny Listiusovej  sa v tomto románe Andrej Štiavnický sústreďuje na okolnosti jej úniku z dosahu spravodlivosti vďaka jej vplyvným príbuzným. 

Andrej Štiavnický o téme, ktorú spracúva hovorí: „Predkladám čitateľom literárne stvárnenie autentického portrétu Žofie Bošňákovej na pozadí nepokojného obdobia tridsaťročnej vojny  a mocensko-politických konfliktov medzi protestantskou šľachtou a  prívržencami Habsburgovcov. Žofia bola pozitívnym príkladom cnostnej a mravne bezúhonnej ženy, v ostrom kontraste s Alžbetou Bátoriovou, ktorá zomrela v roku 1614, keď mala Žofia päť rokov. Obetavý a hrdinský život Bošňákovej je morálnym  protikladom čachtickej panej a šintavskej bosorky, ktorých osudy som stvárnil v prechádzajúcich historických projektoch.“

Andrej Štiavnický (1963) - autor úspešných historických románov. Dlhoročne sa venuje štúdiu archívnych materiálov súvisiacich so životom Alžbety Bátoriovej a panovníkov 16. a 17. storočia. Svoje poznatky pretavil do rozsiahleho románového cyklu. Vo vydavateľstve Ikar Andrejovi Štiavnickému doposiaľ vyšli tituly: V tieni smrti Alžbety Báhoriovej (2004), Čachtická pani pred najvyšším súdom (2003), Alžbeta Bátoriová vo väzení a na slobode (2002), V podzemí Čahtického hradu(2001).
Knihy Andreja Štiavnického zaznamenali veľký úspech doma aj v zahraničí.
 
Kniha Zbohom, Alžbeta Bátoriová  vychádza na 400 stranách. Maloobchodná cena 329 Sk, cena pre členov Media klubu 279 Sk.

Kníhkupectvá Media klub:
BANSKÁ BYSTRICA, Svet knihy – Media klub, Kapitulská 12 · BRATISLAVA, Svet knihy, Obchodná 4 · DOLNÝ KUBÍN, Media klub, Radlinského 27 · KOŠICE, Kníhkupectvo Marsab, Hlavná 41 · LEVICE,  Media klub, Ivana Krasku 5 · PIEŠŤANY, Media klub, Sad A. Kmeťa 9 · PREŠOV, Kníhkupectvo Marsab, Hlavná 29 · ŽILINA, Media klub, A. Bernoláka 6 •  NITRA, Kníhkupectvo Modul, Štefánikova 7.

 ©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.