Centrum Ligy proti rakovine
Autor(ka) : VS
Dátum a čas : 20.10.2008 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

CENTRUM POMOCI LIGY PROTI RAKOVINE – Liga proti rakovine otvorí dňa 20. októbra 2008 brány „Centra pomoci“, ktoré bude poskytovať služby nielen onkologickým pacientom, ale aj širokej verejnosti na Brestovej ulici č. 6 v Bratislave.

CENTRUM POMOCI LIGY PROTI RAKOVINE – Liga proti rakovine otvorí dňa 20. októbra 2008 brány „Centra pomoci“, ktoré bude poskytovať služby nielen onkologickým pacientom, ale aj širokej verejnosti na  Brestovej ulici č. 6 v Bratislave.


Incidencia zhubných nádorov na Slovensku má stúpajúci charakter. Každý z nás má určite vo svojom okolí niekoho alebo o niekom počul, komu túto chorobu diagnostikovali. Dopad rakoviny je v súčasnosti obrovský – postihuje pacienta, jeho rodinu, priateľov i celú spoločnosť.

Liga proti rakovine je presvedčená, že problematika rakoviny je celospoločenský problém. Uvedomenie si tejto potreby viedlo nielen k úvahám, ale aj ku konkrétnej realizácii najväčšieho projektu počas existencie Ligy a tým je vybudovanie Centra pomoci Ligy proti rakovine.
Cieľom centra je združiť pod jednou strechou starostlivosť o pacienta formou rôznych prístupov:
Poskytovaním konzultácií odborníkov z oblasti onkológie, psychológie i sociálnych pracovníkov prostredníctvom internetovej poradne, e-mailom a prevádzkovaním linky pomoci, ktorá od novembra rozšíri svoje služby zo štyroch na päť dní v dopoludňajších hodinách od 9.00 – 13.00 a popoludní od 14.00 – 16.00 hodiny. Okrem telefonickej bude možná aj osobná konzultácia vo vopred dohodnutom čase.


Centrum sa bude snažiť o zlepšovanie fyzického a psychického stavu pacientov prostredníctvom rehabilitácie a relaxačných cvičení. Okrem poskytovania informácií tu bude možné príjemne tráviť voľný čas, umožní sa vzájomné stretávania sa a vymieňanie skúseností ľudí s rovnakým postihnutím v čase prežívania choroby, centrum poskytne možnosť štúdia literatúry v knižnici – čitárni. Plánuje tiež realizovať vzdelávacie kurzy, semináre a zabezpečovať poradenstvo pre širokú verejnosť.


Centrum sa symbolicky otvára v Týždni boja proti rakovine, ktorý je každý rok venovaný konkrétnej téme - tento rok je to upriamenie na obezitu. V rámci kampane „Obezita“ sa v uliciach Bratislavy a v ďalších 16 mestách Slovenska  (Bardejov, Nitra, Piešťany, Trebišov, Trnava, Žilina, Brezno, Košice, Lučenec, Michalovce, Skalica, Partizánske, Liptovský Mikuláš, Pezinok, Prešov a Poprad) budú celý týždeň od pondelka 20. októbra rozdávať letáky s poradenstvom k zdravej výžive. Týždeň proti rakovine vyvrcholí v piatok - 24. októbra Dňom jabĺk, kedy budú dobrovoľníci v týchto mestách rozdávať jablká ako symbol zdravej výživy.

Spoločnosť AVON Cosmetics podporila sumou 1 mil. Sk (33 193,92 €) doteraz najväčší projekt Ligy proti rakovine - Centrum Ligy proti rakovine, ktoré bude miestom bezplatných služieb,  ako jeden z jeho generálnych sponzorov. Darované finančné prostriedky vyzbieral AVON v rámci projektu Avon proti rakovine prsníka predajom symbolov z kolekcie „Nádej“. Projekt AVON proti rakovine prsníka si tento rok pripomína svoje 10 výročie. „Sme radi, že 10. výročie projektu môžeme osláviť spolu s otvorením Centra Ligy proti rakovine, ktoré bude slúžiť nielen onkologickým pacientom, ale bude mať veľký význam aj v oblasti prevencie zdravej populácie,“ uviedol Michal Borec, riaditeľ oddelenia PR a reklamy SR a ČR spoločnosti AVON.

 

 

 

 ©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.