Závislosť na priateľoch?
Autor(ka) : VS
Dátum a čas : 23.10.2008 00:00
Kategória : Dokonalá
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Obľúbili ste si Facebook? Možno áno, tak ako 60 miliónov používateľov, ktorí ho využívajú na udržiavanie kontaktov s priateľmi a hľadanie nových.

Obľúbili ste si Facebook? Možno áno, tak ako 60 miliónov používateľov, ktorí ho využívajú na udržiavanie kontaktov s priateľmi a hľadanie nových.

Popredný psychológ si však myslí, že jeho používanie má aj riziká. David Smallwood, odborník na liečbu závislostí tvrdí, že veľa užívateľov si ľahko vytvorí potrebu získavania veľkého počtu priateľov, aby vytvárali dojem populárnych a úspešných ľudí. Domnieva sa tiež, že ženy sú náchylnejšie na riziko získania závislosti, pretože ich sebaohodnotenie sa vo väčšej miere odvíja od vzťahov s ľuďmi, ktoré prežívajú.

Podľa jeho odhadov trpí touto formou závislosti 10 percent populácie a neodporúča preto internet používať na tieto účely ľuďom, ktorí mali predchádzajúcu skúsenosť s inou formou závislosti ako je alkohol, drogy, či nakupovanie.

Získavanie priateľov a komunikácia s nimi prostredníctvom internetu môže byť podľa vedcov aj formou náhrady rodinného života. Názory na pozitíva a negatíva sa rôznia, podľa niektorých vedcov hlavným prínosom je najmä prevencia proti sociálnej izolácií, ktorá spôsobuje rôzne psychické poruchy a na ich liečbu spoločnosť vynakladá nemalé finančné prostriedky. 

 

Zdroj: www.dailymail.co.uk

 


 ©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.