Šiesty ročník projektu Študentská osobnosť Slovenska už pozná svojich víťazov
Autor(ka) : Gabika
Dátum a čas : 18.12.2010 00:00
Kategória : Koktail
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Projekt Študentská osobnosť Slovenska, súťaž mladých a talentovaných študentov vysokých škôl každý rok vyberá a oceňuje len tých najlepších. Do šiesteho ročníka predstavitelia fakúlt nominovali 71 študentov, avšak iba 11 z nich sa dnes môže pýšiť prestížnym ocenením Študentská osobnosť Slovenska. Projekt je realizovaný pod záštitou J.E. Ivana Gašparoviča – prezidenta SR a hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia a Generálnym partnerom pre školský rok 2009/2010 je spoločnosť Skanska SK a.s..

Projekt Študentská osobnosť Slovenska, súťaž mladých a talentovaných študentov vysokých škôl každý rok vyberá a oceňuje len tých najlepších. Do šiesteho ročníka predstavitelia fakúlt  nominovali 71 študentov, avšak iba 11 z nich sa dnes môže pýšiť prestížnym ocenením Študentská osobnosť Slovenska. Projekt je realizovaný pod záštitou J.E. Ivana Gašparoviča – prezidenta SR a hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia a Generálnym partnerom pre školský rok 2009/2010 je spoločnosť Skanska SK a.s..

 

Podpora mladých talentovaných ľudí a vzdelania  je v rámci  Skanska prioritou a investíciou, ktorá sa vráti niekoľkokrát. Študentom prinesie uznanie a otvorí im dvere k ich kariére, spoločnosti nové myšlienky, vynálezy, objavy, ktoré ju posúvajú dopredu. Budeme radi, ak sa o týchto mladých osobnostiach dozvie čo najviac ľudí. Sú výnimoční a našu pozornosť si zaslúžia“, povedal Tibor Kočvara, generálny riaditeľ  Skanska SK a.s.

 

Projekt sa uskutočňuje pod záštitou J.E. Ivana Gašparoviča – prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Cieľom je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti výnimočných študentov 1., 2. alebo 3. stupňa štúdia z rôznych vedných odborov študujúcich na slovenských VŠ alebo doktorandov v rámci vedeckých pracovísk SAV.

 

Chceme študentov na slovenských vysokých školách motivovať k výnimočným výkonom, oceniť ich talent, múdrosť, cieľavedomosť a pomôcť otvoriť im dvere k možnostiam presadiť sa doma aj v zahraničí,“ vyjadril sa Marián Meško, predseda Junior Chamber International – Slovakia.

 

V tohtoročnom šiestom ročníku podujatia bolo vyhlásených 11 kategórií podľa jednotlivých študijných smerov. Dekani príslušných fakúlt VŠ alebo riaditelia vedeckých pracovísk  nominovali na ocenenie celkovo 71 prác študentov. Nominácie  posúdili garanti podujatia - špičkoví odborníci uznávaní doma aj v zahraničí. Víťazi každej kategórie získali vecné ceny a finančnú odmenu.

 

Top študentskou osobnosťou sa stala RNDr. Andrea Fedorková, PhD z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, víťazka  kategórie Prírodné vedy, chémia. Ocenenie si prevzala priamo z rúk prezidenta SR  Ivana Gašparoviča za prácu Príprava a charakterizácia nového katódového materiálu pre Li-ion batérie na báze polypyrol- FEPO4 (fosforečnan sodný).

 

Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 120 krajinách sveta. Naša organizácia organizuje rôzne aktivity pre študentov stredných a vysokých  škôl na Slovensku.

 

Skanska SK a.s. pôsobí na Slovensku prostredníctvom svojich ôsmich závodov pokrývajúcich všetky segmenty stavebníctva. V Obchodnom registri SR je spoločnosť zapísaná od augusta 1994. Pod menom Skanska SK podniká od apríla 2010 po veľkej reštrukturalizácii a fúzii  šiestich spoločností Skanska, ktoré dovtedy pôsobili na Slovensku ako samostatné právnické subjekty. Základným predmetom činnosti sú všetky oblasti stavebníctva, vývoj a predaj vlastných bytových a komerčných projektov, správa majetku a súvisiace služby. Skanska SK je súčasťou svetového koncernu Skanska so sídlom vo Švédsku. 

 

 

Víťazi  jednotlivých kategórií Študentská osobnosť Slovenska pre školský rok 2009/2010

 

1. Kategória Elektrotechnika, priemyselné technológie

Ing. Peter Tvarožek, Elektrotechnická fakulty Žilinskej univerzity

 

2. Kategória Hutníctvo, strojárstvo, energetika

Ing. Stanislav Soják, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra jadrovej fyziky a techniky STU v Bratislave

 

3. Kategória Informatika a matematicko-fyzikálne vedy

RNDr. Gabriel Horváth,  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky z Univerzity Komenského v Bratislave

 

4. Kategória Lekárske vedy, farmácia

Bc. Marek Psot, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity

 

5. Kategória Prírodné vedy, chémia

RNDr. Andrea Fedorková, PhD. , Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

6.Kategória Stavebníctvo, architektúra

Ing. Monika Michalková, PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave (v minulom šk. roku získala titul PhD.)

 

7.Kategória Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

Bc. Attila Tóth, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej Univerzity v Nitre

 

8. Kategória Filozofia, politológia, právo, teológia

Mgr. Ján Hlavinka, Historický ústav Slovenskej akadémie vied

 

9. Kategória Kultúra a umenie

Mgr. Art Ivana Slávikov,  Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

 

10. Kategória Ekonómia

Ing. Lucia Murínová rod. Tulejová, Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.

 

11. Kategória Šport

Jakub Krako , Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

 ©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.