V práci nie sú dievčatá, ale kolegyne
Autor(ka) : Petra
Dátum a čas : 11.12.2012 00:00
Kategória : Dokonalá
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...
Komu (email) :
Od (email) :
Od (meno) :
  

Máte vo firme takú kultúru, ktorá podnecuje tvorivosť? Ak chodíte do práce radi, dosahujete lepšie výsledky, ste kreatívnejší a spoločne sa vám darí preraziť v konkurencii. Mnohé firmy, ktoré dnes vedú na trhu, sa vyznačujú atmosférou úcty, podpory a dobrých vzťahov.

Máte vo firme takú kultúru, ktorá podnecuje tvorivosť? Ak chodíte do práce radi, dosahujete lepšie výsledky, ste kreatívnejší a spoločne sa vám darí preraziť v konkurencii. Mnohé firmy, ktoré dnes vedú na trhu, sa vyznačujú atmosférou úcty, podpory a dobrých vzťahov.   

 

Tieto firmy spoznáme podľa toho, že líder nenazve asistentky, ani akékoľvek iné ženy vo firme, dievčatami. Oslovenie chlapci a dievčatá môže niekto myslieť dobre, ale oslovení ho môžu vnímať ako neúctivé. Aj keď má nadriadený so zamestnancami dobrý vzťah, rozpráva o nich aj v ich neprítomnosti ako o kolegoch alebo členoch tímu.

„Toto je moja nová kolegynka,“ ešte občas počuť na niektorých pracoviskách. Nuž, takáto zdrobnenina znie ironicky. „Irónia a žoviálnosť nám v biznise obvykle neurobia dobrú službu. Predstavujú veľké riziko, že sa niekoho nechtiac dotkneme. Tí najúspešnejší manažéri, ktorých som stretla, chápu svojich podriadených ako tvorcov hodnôt, ktorých podporujú,“ povedala Irena Ritomská, lektorka Dale Carnegie Slovensko.

Skráteným pozdravom Dobrý možno chcete nadľahčiť deň, avšak úctivým „Dobrý deň prajem, Katka“ vyjadrujete, že vám daná osoba stojí za to otvoriť ústa. To isté platí o slangovom Dík či Díky. „Ďakujem, veľmi ste mi pomohli,“ vyjadríte tým, že svoje poďakovanie myslíte vážne. Druhá strana vás vníma ako zdvorilých a rovnako sa k vám správa. Tiež je nevhodné oslovovať ženu slečna alebo krstným menom bez jej súhlasu.

Je samozrejmé, že vulgarizmy na pracovisku nemajú miesto. To, ako sa k sebe správate medzi kolegami navzájom, sa prejaví na vašom kontakte s klientmi. Nemyslite si, že nie je na vás vidieť, v akej pracovnej atmosfére pôsobíte. „Vážte si ľudí a druhého človeka považujte úprimne za dôležitého. To je jedno z manažérskych pravidiel Dalea Carnegieho, ktoré zostavil už pred takmer sto rokmi. Riaďte sa ním aj vo vzťahu k vašim kolegom. Zasejete tak zrnko firemnej kultúry, v ktorej budete šťastní,“ zakončila Irena Ritomská.©2001 Fornet. Všetky práva vyhradené.