Vedomostný kvíz 7
Autor(ka) : Natália Krížová
Dátum a čas : 20.2.2002 00:00
Kategória : Koktail
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...


Ktorému  štátu patria Kanárske ostrovy?
a) Francúzsku b) Portugalsku c) Španielsku
2. Kto je Šiva?
a) hinduistický boh b) budhistický boh c) islamský boh
3. Akej národnosti bol maliar Rembrandt van Rijn?
a) francúzskej b) holandskej c) anglickej
4. Kto sú nomádi?
a) kočovní pastieri b) žoldnieri Alexandra Veľkého c) baníci
5. Čo je to cola?
a) nápoj b) drevina c) hnedé farbivo
6. Čo znamená výrok „cogito ergo sum“?
a) myslím teda som b) myslím teda viem c) myslím teda mám
7. Čo je to ostrakizmus?
a) druh náboženstva b) polemika c) aténsky súd
8. Čo je to Karakoram?
a) morský živočích b) pohorie c) rímska vojnová loď
9. Kde pôsobil časť svojho života spisovateľ Martin Kukučín?
a) na Rabe b) na Hvari c) na Brači
10. Z akej dynastie pochádzala Kleopatra?
a) Ptolemaiovcov b) Ming c) Keneddyovcov
11. Čo je to Cosa nostra?
a) talianska mafia v Taliansku b) talianska mafia v U.S.A. c) talianska mafia v Španielsku
12. Po koľkých rokoch sa oslavuje drevená svadba?
a) po 5 b) po 10 c) po 15
13. Čo je to kynológia?
a) náuka o filme b) náuka o mačkách c) náuka o psoch


1.c
2.a
3.b
4.a
5.b
6.a
7.c
8.b
9.c
10.a
11.b
12.a
13.c
 
 ©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.