Liečte sa hudbou
Autor(ka) : Kristína Farkašová
Dátum a čas : 3.12.2002 00:00
Kategória : Dokonalá
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

O blahodarnom vplyve hudby na zdravie písal už Platón. Sibírski a indiánski šamani monotónnym hlasom spievali zaklínadlá, ktoré uzdravovali chorých (aj keď ich účinky boli do veľkej miery výsledkom viery chorého v šamanovu moc). O rozvoji modernej muzikoterapeutickej vedy však môžeme hovoriť až od konca 20. rokov minulého storočia. Práve vtedy začali vedci z Dukovej univerzity v USA skúmať vplyv koncertov, vysielaných v rozhlase, na krvný tlak pacientov. Výsledky výskumov boli natoľko uspokojivé, že počas II.svetovej vojny v amerických vojenských nemocniciach púšťali pacientom pohodnú hudbu, ktorá zlepšovala rozpoloženie ranených vojakov.

O blahodarnom vplyve hudby na zdravie písal už Platón. Sibírski a indiánski šamani monotónnym hlasom spievali zaklínadlá, ktoré uzdravovali chorých (aj keď ich účinky boli do veľkej miery výsledkom viery chorého v šamanovu moc). O rozvoji modernej muzikoterapeutickej vedy však môžeme hovoriť až od konca 20. rokov minulého storočia. Práve vtedy začali vedci z Dukovej univerzity v USA skúmať vplyv koncertov, vysielaných v rozhlase, na krvný tlak pacientov. Výsledky výskumov boli natoľko uspokojivé, že počas II.svetovej vojny v amerických  vojenských nemocniciach púšťali pacientom pohodnú hudbu, ktorá zlepšovala rozpoloženie ranených vojakov.

Ako pôsobí hudba
Pôsobí nielen na našu emocionálnu sféru, ale aj na fyzickú. Psychológovia, ktorí sa zaoberajú touto oblasťou, rozlišujú melódie povzbudzujúce a upokojujúce.
Prvé majú výrazný rytmus
, ktorý sa domáha reakcie zo strany poslucháča. Preto máme pri nich neodolateľnú chuť tancovať, tlieskať, podupkávať. Mnohé z týchto skladieb majú rytmus podobný tlkotu srdca, alebo o čosi rýchlejší.
Upokojujúca hudba je melodická a lahodná. Nie sú v nej disharmonické tóny ani silné údery, ani náhle zmeny výšky tónu. Jej tempo pripomína činnosť srdca počas spánku.
Vedci pripúšťajú, že počas počúvania obľúbených skladieb sa v mozgu vylučujú endorfíny, látky, ktoré vyvolávajú pocit šťastia alebo dokonca eufórie a zmenšujú vnímanie bolesti. Preto v nás ich počúvanie pôsobí  príjemnú náladu.
Zahĺbenie sa do hudby – najmä klasickej -  znižuje hladinu stresového hormónu (adrenalínu) v krvi a pôsobí utišujúco na tú časť mozgu, ktorá zdopovedá za emócie. Takisto môže zlepšovať pamäť a zvyšovať rozumové schopnosti: schopnosť sústrediť sa a kreatívnosť.

Prečo klasika
Niektorí vedci tvrdia, že v muzikoterapii sa preto najčastejšie odporúča klasická hudba, pretože až doteraz  sa najviac výskumov týkalo zníženia stresu a urýchlenia rekonvalescencie a podrobovali sa im najmä starší ľudia, vychovaní na klasike. Vôbec to však neznamená, že na zdravotný stav môžu vplývať iba Mozart a Bach. Generálna zásada muzikoterapie je takáto: Pomôže to, čo máte radi!©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.