Sex po slovensky má pokračovanie
Autor(ka) : IKAR
Dátum a čas : 28.11.2005 00:00
Kategória : Knihy
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Mimoriadne úspešná kniha Sex po slovensky má pokračovanie. V druhej časti je zastúpených trinásť slovenských autorov a autoriek. Príležitosť dostal každý relevantný spisovateľ, ktorý sa k téme chcel vyjadriť. Podmienkou bolo napísať poviedku, v ktorej bude sex. Sex vo svojej rozmanitosti a otvorenosti, sex ako tajomstvo alebo zákaz, sex ako radosť alebo strach, sex v akejkoľvek podobe. Prvá časť knihy vyšla v máji t. r. aj v českom preklade.

Mimoriadne úspešná kniha Sex po slovensky má pokračovanie. V druhej časti je zastúpených trinásť slovenských autorov a autoriek. Príležitosť dostal každý relevantný spisovateľ, ktorý sa k téme chcel vyjadriť. Podmienkou bolo napísať poviedku, v ktorej bude sex. Sex vo svojej rozmanitosti a otvorenosti, sex ako tajomstvo alebo zákaz, sex ako radosť alebo strach, sex v akejkoľvek podobe. Prvá časť knihy vyšla v máji t. r.  aj v českom preklade.

Zostavovateľ Dušan Taragel na margo druhej knihy Sex po slovensky 2 povedal: „Na osvedčenom modeli sme nič nezmenili. Naša antológia je opäť obojpohlavná, čo znamená, že autorsky sú v nej v takmer rovnakom pomere zastúpené ženy aj muži. Dodržiavame aj pravidlo, že uverejnené poviedky ešte nikde nevyšli a boli napísané na objednávku pre túto antológiu. Zastúpení sú muži, autori, všetci s vekom nad štyridsať a ženy, autorky, s vekom pod tridsať. Stretla sa nám skúsená zrelosť a mladá vášnivosť“.

Do knihy Sex po slovensky 2 prispeli autori: Martin Ciel, Peter Jaroš,  Monika Kompaníková, Márius Kopcsay, Jaroslav Koprda, Silvester Lavrík, Boris Lilov, Veronika Šikulová, Andy Turan, Soňa Uličná, Kristina Vulgan,  Svetlana Žuchová, Jaroslav Šrank.

Dušan Taragel (1961) prozaik, scenárista, publicista. Debutoval knihou Rozprávky pre neposlušné deti a ich rodičov (1997), spoluautor zbierky poviedok Sekerou a nožom (1999) a knihy o Rogerovi Krowiakovi, autor scenára k filmu Baščovanský a zať (1994), zostavovateľ dvoch častí poviedkovej antológie o sexe Sex po slovensky (Ikar 2004, 2005).

Kniha Sex po slovensky 2 vychádza na 256 stranách. Maloobchodná cena 299 Sk, pre členov Media klubu 259 Sk.

Kníhkupectvá Media klub:
BANSKÁ BYSTRICA, Svet knihy – Media klub, Kapitulská 12 · BRATISLAVA, Svet knihy, Obchodná 4 · DOLNÝ KUBÍN, Media klub, Radlinského 27 · KOŠICE, Kníhkupectvo Marsab, Hlavná 41 · LEVICE,  Media klub, Ivana Krasku 5 · PIEŠŤANY, Media klub, Sad A. Kmeťa 9 · PREŠOV, Kníhkupectvo Marsab, Hlavná 29 · ŽILINA, Media klub, A. Bernoláka 6•  NITRA, Kníhkupectvo Modul, Štefánikova 7.  

 ©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.