Doc.MUDr. Tibor DANILLA, CSc. – prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti
Autor(ka) : Doc.MUDr. Tibor DANILLA, CSc.
Dátum a čas : 11.5.2006 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Problematika nádorových ochorení podľa oficiálnych údajov na základe povinného hlásenia prekanceróz a rakoviny hovorí v číslach a tie sú neúprosné - nemelanómové nádory z kože sú najčastejšie vôbec a ich výskyt narastá! Narastá aj počet chorých na rakovinu prsníka, hrubého čreva, prostaty,a melanóm ! Melanóm vo výskyte už predbehol rakovinu rectosigmoidea

Problematika nádorových ochorení podľa oficiálnych údajov na základe povinného hlásenia prekanceróz a rakoviny hovorí v číslach a tie sú neúprosné - nemelanómové nádory z kože sú najčastejšie vôbec a ich výskyt narastá! Narastá aj počet chorých na rakovinu prsníka, hrubého čreva, prostaty,a melanóm ! Melanóm vo výskyte už predbehol rakovinu rectosigmoidea a dostal sa do prvej desiatky nádorov!!!

 

Od roku 1994 do 2002 sa počet zvýšil o 200 nových  prípadov, pritom za posledné 2  roky sa zvýšilo o 100 nových prípadov t.j. 25%.

 

Ako ste mohli pozorovať oficiálne hodnoty hlásených prípadov nádorových chorôb stúpajú. Malo by byť našou spoločnou snahou docieliť, aby sa nové prípady zistili v čo najvčasnejšom štádiu, kedy výsledky liečby sú výborné.

Mali by sme prelomiť strach z tejto diagnózy, pretože odkladanie liečby iba zhoršuje výsledky prežitia.

Som presvedčený, že dnešné stretnutie významne podporí naše snaženia a pomôže tento problém aspoň o niečo posunúť vpred k prevencii a včasnému vyhľadaniu odbornej zdravotníckej starostlivosti.

 

Cieľ:

  Dostať do povedomia verejnosti problematiku kožných    nádorov

  Osobitne malígneho melanómu

  Prostriedky

  Prevencia ako najúčinnejší spôsob uchovania zdravia

  Priestor v masovokomunikačných prostriedkoch

  Vysvetľovanie príčin zvyšujúceho počtu ochorení

  Včasná diagnostika

  Účinná liečba

  Vysvetľovaním možnosti ochrany pred negatívnymi vplyvmi   

   prostredia

                     nový prístup k životnému štýlu

                     nové prípravky ochrany©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.