Záhada glykemického indexu odhalená!
Autor(ka) : Monika
Dátum a čas : 21.2.2012 00:00
Kategória : Výživa
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Je to čosi ako novodobé zaklínadlo. Starostlivo sa stráži, porovnáva sa, často však vlastne ani netušíme, prečo a ako. A práve to „AKO“ sa podľa najnovších výskumov javí ako úplne zásadné.

Je to čosi ako novodobé zaklínadlo. Starostlivo sa stráži, porovnáva sa, často však vlastne ani netušíme, prečo a ako. A práve to „AKO“ sa podľa najnovších výskumov javí ako úplne zásadné.

 

Naše poznatky o ľudskej výžive sa stále rozširujú. Zatiaľ čo ešte v nedávnej minulosti nás zaujímalo predovšetkým množstvo vitamínov a stopových prvkov v potravinách, s rozvojom blahobytu vo vyspelých krajinách sa ocitol na muške obsah cholesterolu, energetická hodnota a teraz tiež glykemický index. Súvislosť je jasná: populácia priberá a tak sa hľadá vinník. Naozaj je to však také jednoduché?

 

Spoznaj svojho (ne)priateľa

Teória glykemického indexu (GI) siaha do roku 1977, kedy sa zrodila v laboratóriu Davida Jenkinsa. Tento odborník z Torontskej univerzity zistil, že rôzne potraviny obsahujú rozdielne sacharidy, ktoré majú odlišnú dobu rozkladu na jednotky glukózy. Hodnotu GI začal udávať v číselných hodnotách v rozmedzí od 0 do 100, pričom 100 je hodnota priradená glukóze, s ktorou sa pri meraní všetky potraviny porovnávajú.

 

Ako to funguje?

Na základe rovnováhy. Akonáhle skonzumujeme nejaké jedlo, začne sa v tráviacom trakte rozkladať na jednotlivé zložky a uvoľňovať ich do krvného riečišťa. Ak skonzumujeme potravinu "sacharidovú", zvýši sa nám hladina cukru v krvi, ide o tzv. glykémia. Pankreas na to zareaguje uvoľnením inzulínu, ktorý prebytočný cukor z krvi vyplaví (a uloží). A naše telo dostane opäť chuť na niečo "sacharidové".

 

Ťažko získané číslo

Glykemický index sa nedá odvodzovať od množstva sacharidov ani iných známych hodnôt v potravine. Jedná sa o číselný údaj, ktorým sa vyjadruje účinok potraviny na zvýšenie hladiny cukru v krvi. Stanovuje sa pre každú potravinu zvlášť, pričom zisťovanie hodnoty GI prebieha na základe experimentálneho merania. A práve spôsob zisťovania sa javí ako veľmi podstatný.

 

Doposiaľ sa využívali výsledky merania GI austrálskej The University of Sydney, ktorá pri zisťovaní GI používala metódu jedného merania každej potraviny - ráno nalačno. Popredný český diabetológ, doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc., ktorý stál okrem iného pri vynáleze inzulínového pera, začal používať odlišnú metodiku - intenzívnejšiu a teda aj pracnejšiu: jeho merania prebiehajú na skupine osôb počas celého týždňa a skúmaná potravina sa meria niekoľkokrát v rôznych častiach dňa. Je teda jasné, že jeho výsledky sa môžu od čísiel univerzity v Sydney líšiť.

 

Prečo sa neuvádza na všetkých obaloch potravín?

Jednou z hlavných príčin je práve komplikovanosť a s tým spojená finančná náročnosť určovania GI. Z celkom pochopiteľných dôvodov stoja na špici záujemcov o zistenie glykemického indexu svojich produktov spoločnosti, ktoré zásobujú trh tzv. zdravými potravinami. Medzi prvými u nás sa o glykemický index vo svojich potravinách začala zaujímať spoločnosť RACIO. Pred viac ako 10 rokmi nadviazala spoluprácu práve s doc. MUDr. Rudolfom Chlupom, CSc., ktorý spolu so svojím tímom vo Fakultnej nemocnici Olomouc postupne testuje výrobky RACIO - obzvlášť pufované chlebíky. Tie, hoci zdravé a po energetickej i nutričnej stránke veľmi vhodné na chudnutie, boli dlho označované ako potraviny s vysokou hodnotou GI. Ako však vyšlo najavo, výživoví špecialisti pracovali s hodnotami glykemického indexu z Austrálie, kde sa jedia len ryžové pufované chlebíky. Tie majú skutočne GI vyšší - 77. Na Slovensku sa ale konzumujú aj ďalšie druhy pufovaných chlebíčkov a tie majú podľa zistenia doc. Chlupa a jeho tímu glykemický index oveľa nižší: Pšeničné chlebíčky len 45, Multigrain 57 a Kukuričné s horkou čokoládou GI 60. Na obaloch výrobkov RACIO sa tak postupne objavujú hodnoty GI merané práve metódou doc. R. Chlupa.

 

Čo aktivita, to pokrm s iným GI

Každý, kto sa zaujíma o zdravý životný štýl, sa iste stretol so zjednodušeným návodom konzumovať skôr potraviny s nízkym glykemickým indexom. Z výskumov a meraní doc. MUDr. R. Chlupa, CSc. však vyplynulo, že rôzna výška glykemického indexu je vhodná pre rôznu aktivitu. V realite to teda znamená, že pred náročnou vysokohorskou túrou, pred tréningom, či inou fyzickou aktivitou si dáme potravinu s vyšším glykemickým indexom, aby sme cukor dostali rýchlo do krvi a mali dostatok energie. Naopak, k menej namáhavej práci pri počítači či k večernému leňošeniu pri televízii si zvolíme radšej potravinu s nižším GI, ktorá hladinu cukru až tak nezvýši.

 

Nízky, stredný, vysoký?

Vo všeobecnosti sa potraviny podľa glykemického indexu delia do troch skupín: s nízkym, stredným a vysokým GI. Orientačné tabuľky s danými hodnotami a rozdelením do jednotlivých skupín je možné nájsť na internete či v odborných brožúrach. Môžu sa však v závislosti od radu premenných faktorov (ako je zrelosť a odroda ovocia či zeleniny, spôsob úpravy, ale aj telesná stavba a psychické a fyzické rozpoloženie konzumenta) a metódy merania líšiť - a to niekedy výrazne.

 

Zriecť sa však nemusíte ani jednej skupiny - záleží, kedy ktorú potravinu a pred akou aktivitou zjete. Okrem toho, že potraviny s vysokým indexom sú vhodné pred fyzickými aktivitami, je možné ich glykemický index tiež "stiahnuť" kombináciou s nesacharidovými potravinami. Túto vlastnosť využívajú práve v spoločnosti RACIO, keď kombinujú suroviny dôležité a hodnotné pre ľudský organizmus, ktoré však majú vyšší GI, so surovinami, ktoré ho znížia - napr. Pšeničné či Ryžové pufované chlebíčky s čokoládou RACIO.

 

Ale pozor - nie všetky potraviny, ktoré majú nízky GI, sú pre náš organizmus hodnotné a zdravé! Index mastného mäsa či slaniny sa rovná takmer nule.

 

Všetko s mierou

Zo všetkých uvedených faktov vyplýva to, čo platí pre takmer všetky životné aj diétne pravidlá a poznatky: pri ich dodržiavaní by sme sa mali riadiť svojím individuálnym stavom, aktivitami, ktoré chceme realizovať a predovšetkým heslom „Všetko s mierou“.©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.