Deti vedia, ako bojovať proti cukrovke
Autor(ka) : Eva
Dátum a čas : 2.12.2014 00:00
Kategória : Zdravie
WWW.LADY.SK Stránky pre modernú ženu venované móde,kráse zdraviu ...

Na podujatí pri príležitosti Svetového dňa diabetu sa v bratislavskom nákupnom centre Avion zúčastnili žiaci z deviatich základných škôl z celého Slovenska. Vďaka edukačnému projektu Modrý kruh svojimi kreatívnymi nápadmi predviedli, ako by mal podľa nich vyzerať zdravý životný štýl a ako môžeme sami znížiť riziko vzniku cukrovky.

Na podujatí pri príležitosti Svetového dňa diabetu sa v bratislavskom nákupnom centre Avion zúčastnili žiaci z deviatich základných škôl z celého Slovenska. Vďaka edukačnému projektu Modrý kruh svojimi kreatívnymi nápadmi predviedli, ako by mal podľa nich vyzerať zdravý životný štýl a ako môžeme sami znížiť riziko vzniku cukrovky.

 

Jedným z najčastejších civilizačných ochorení súčasnosti, ktorého výskyt by sme mohli významne znížiť správnou životosprávou, je cukrovka. Postoje a návyky vo vzťahu k vlastnému zdraviu sa formujú už v detskom veku, a práve preto vznikol projekt Modrý kruh, ktorého cieľom je podpora zdravého životného štýlu a prevencia cukrovky u žiakov základných škôl.

Cukrovka, odborne diabetes mellitus, je v súčasnosti jedno z najčastejších, najzávažnejších a finančne najnáročnejších chronických ochorení. Najčastejšie sa vyskytuje v dvoch formách – ako cukrovka typu 1 alebo 2. Kým diabetes 1. typu je pravdepodobne spôsobený poruchou imunitného systému a nedokážeme mu predchádzať, cukrovka 2. typu, ktorá tvorí viac ako 90% všetkých prípadov, väčšinou vzniká ako dôsledok nezdravého životného štýlu. V súčasnosti sú každých 10 sekúnd diagnostikované tri nové prípady tohto ochorenia, čo znamená takmer 10 miliónov nových pacientov ročne. Pritom ak by sme žili zdravšie, cukrovka 2. typu by väčšinu z nás vôbec nemusela ohrozovať.

Predchádzať cukrovke môžeme najmä zdravým stravovaním a dostatkom fyzickej aktivity. Aj keď sa ochorenie obyčajne objavuje vo vyššom veku, je dôležité upriamiť pozornosť už na najmladšiu generáciu, keďže práve v tomto veku sa formujú životné postoje a vytvárajú základné životné návyky vo vzťahu k vlastnému zdraviu. Ambíciou edukačného projektu Modrý kruh je nielen sprostredkovať deťom informácie o diabete, ale aj motivovať ich k aktívnemu prístupu v spoznávaní príčin a následkov cukrovky, ktoré budú vedieť aplikovať vo svojom ďalšom živote, a zároveň posúvať tieto poznatky ďalej vo svojom okolí – v rodine, medzi kamarátmi, známymi. Koncept projektu spočíva v realizácii vlastných predstáv detí o tom, ako upozorniť verejnosť na hrozbu cukrovky, význam zdravého životného štýlu a ako zvýšiť povedomie o príčinách i dôsledkoch cukrovky – návrhom vlastného projektu zameraného na prevenciu tohto ochorenia a podporu zdravého životného štýlu.

Tento rok sa uskutočnil už tretí ročník Modrého kruhu a zapojilo sa doňho 52 škôl so svojimi projektmi. Komisia zložená zo zástupcov Slovenskej diabetologickej spoločnosti, zástupcov diabetologických sestier a zástupcov spoločnosti NovoNordisk vybrala 10 víťazných škôl, ktoré dostali možnosť odprezentovať svoje rôznorodé nápady na slávnostnom podujatí pri príležitosti Svetového dňa diabetu v Bratislave v sobotu 15. novembra. Zúčastnili sa ho žiaci z Martina, Podvysokej, Nových Zámkov, Jedľových Kostolian, Štúrova, Klokočova, Krajného, Nitry a Bratislavy. Jedni hrali divadlo s tematikou cukrovky, iní tancovali, spievali piesne s vlastným textom, recitovali básne, hrali scénky a rôzne pohybové či vedomostné hry, vystavovali fotografie, maľované tričká či plagáty, kreatívnou divadelnou formou predstavili informácie o zdravých a nezdravých potravinách. Program víťazných škôl doplnilo akrobatické vystúpenie Argolla s workshopom pre deti. Dospelí si mohli dať bezplatne zmerať hladinu cukru v krvi a deti mohli využiť zábavné maľovanie na tvár. Na záver každý dostal symbol zdravia – čerstvé, šťavnaté jablko.

Edukačný projekt Modrý kruh odborne garantuje Slovenská diabetologická spoločnosť a spolupracujú na ňom diabetologické zdravotné sestry.©2016 Fornet. Všetky práva vyhradené.