lady.sk
AKLINIK B 468X60

REKLAMA
MOBIVENAL banner 109x109 sutaz
 
 
Napíšte nám svoje otázky, pripomienky, návrhy, nápady, požiadavky na redakcia(`na`)lady.sk
 
PRIHLÁSENIE


  Zapamätať heslo

Nová registrácia
Zabudnuté heslo

Registráciou získavate ochranu mena v poradni a v komentároch k článkom.
 
PORADŇA

Dnes pribudlo:
2 tém, a 17 reakcií.
Včera pribudlo:
1 tém, a 6 reakcií.

 
Z ARCHÍVU
 
Štvrtok, 01. December, , Dnes oslavuje Edmund
  KATALÓG Informácie    Pridať firmu 
Móda, módne odevy, bielizeň Obuv, kabelky Módne doplnky, klenotníctva Kozmetika, parfuméria Skrášľovacie salóny, služby, pobyty Zdravie, výživa
Za každým číslom jeden život

  Spracoval(a) : Miriam Kuhlová
Dátum : 13.2.2006
späť
Späť

Poslať
 

Takmer 17 000 vyšetrených osôb, 6 rokov práce v teréne na Slovensku, rozhovory a  analýzy sa stali základom pre monografiu Vieme zdravo žiť? Za spravodajskými číslami sú otázky odborníkov, ako si vážime svoje zdravie.

Od polovice 20. storočia sú kardiovaskulárne choroby najčastejšou príčinou smrti na Slovensku. Sú najčastejšou príčinou hospitalizácie, invalidizácie a zvyšovania nákladov na zdravotnícku starostlivosť. Kardiovaskulárne choroby, ako aj iné hromadne sa vyskytujúce neinfekčné ochorenia, však v značnej miere závisia od výskytu faktorov, ktoré dokážeme ovplyvniť. Ak by sme vedeli včas rozpoznávať tieto faktory a znížiť ich výskyt, celkovo by poklesla chorobnosť a úmrtnosť nimi spôsobená.

V rokoch 1999 – 2004 sa v súlade s poslaním Úradu verejného zdravotníctva SR uskutočnilo viacero podujatí zameraných na prevenciu a podporu zdravého životného štýlu – Zdravé mestá, Zdravé pracoviská, pojazdné laboratórium Florabus a cielená intervencia. Podujatia finančne zabezpečili farmaceutická spoločnosť Pfizer a spoločnosť Unilever. Monografia Vieme zdravo žiť? tak prezentuje súhrnné výsledky vyšetrení nebývalo veľkej vzorky populácie (16 907 osôb) v 49 mestách na Slovensku.

Vyšetrenia mapovali výskyt širokého spektra rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb – biologických, psychosociálnych a faktorov životného štýlu. Hlavnými sledovanými rizikovými faktormi sa stali nadhmotnosť/obezita, vysoký tlak krvi, zvýšená hladina celkového cholesterolu v krvi a fajčenie. „Našli sme len 11,1 percent mužov a 18,2 percent žien bez týchto rizikových faktorov“, stručne zhŕňa MUDr. Jana Jurkovičová CSc., autorka monografie.

Vyšetrenia na mieste často odhalili aj rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení u zjavne zdravých osôb.  Spracovanie údajov prispelo k pomenovaniu hlavných problémov v zdravotnom stave a životnom štýle slovenskej populácie. V 23 kapitolách MUDr. Jurkovičová takto porovnáva svetové trendy, aktuálny stav, popredné svetové štúdie, zaujímavé skúsenosti a odporúčania relevantné pre slovenskú realitu.

V priebehu sledovaných šiestich rokov veľmi mierne klesol výskyt nadhmotnosti, vysokého tlaku krvi a zvýšenej hladiny celkového cholesterolu. Fajčenie má však stúpajúci trend u mužov aj u žien. Nepriaznivé trendy majú aj psychosociálne faktory, kde stúpa stresová záťaž v zamestnaní a výskyt príznakov depresie. V stravovaní klesá konzumácia mlieka, ovocia, rýb a stúpa konzumácia alkoholu a potravín rýchleho občerstvenia v mladšej populácii. Výsledky však poukazujú na smutný fakt, že zodpovednosť za vlastné zdravie si ľudia síce uvedomujú, ale ich nesprávne návyky pretrvávajú.  Prístup k ochrane a podpore vlastného zdravia zostáva stále pasívny a proklamatívny. 

Ženy majú v priemere lepšie všetky výsledky objektívnych vyšetrení s výnimkou celkového cholesterolu, zdravšie sa stravujú, menej fajčia, konzumujú menej alkoholu, ale majú nižšiu fyzickú aktivitu a horšie ukazovatele duševného zdravia v porovnaní s mužmi. Takmer všetky parametre sa zlepšujú so zvyšujúcim sa stupňom vzdelania. V rámci regiónov najlepšie výsledky objektívnych vyšetrení boli u obyvateľov veľkých miest (Bratislava, Košice), najhoršie výsledky v okresoch južného a východného Slovenska.

„Spracovaním a zverejnením komplexného materiálu chceme prispieť k informovanosti najmä lekárov prvého kontaktu a verejného zdravotníctva, osloviť poslucháčov medicínskych odborov a pracovníkov v zdravotníctve“, uzatvára MUDr. Jurkovičová. Poďakovanie patrí pracovníkom regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Ústavu hygieny Lekárskej fakulty UK, participujúcim lekárom, pracoviskám a mestám, zástupcom slovenských médií a spoločnostiam Pfizer a Unilever.

Publikáciu autorky MUDr. Jurkovičovej z Lekárskej fakulty UK považujem za významný prínos pre vzdelanie širokej populácie. Autorka v nej dokumentuje možnosti prevencie širokého spektra civilizačných ochorení, ktoré v konečnej fáze vedú k tomu, že Slovensku patrí popredné miesto v úmrtnosti na tieto ochorenia. Práve vyhýbanie sa ovplyvniteľným rizikovým faktorom (akými sú napríklad fajčenie, obezita, konzumácia alkoholu, stresový spôsob života) môže viesť k významnému zníženiu frekvencie ochorení skracujúcich náš život. Preto takúto publikáciu treba privítať.
Prof. MUDr. Pavel Traubner, CSc
 
Strategickým zámerom autorky bolo pripraviť publikáciu, ktorá by relevantným spôsobom prispela k lepšej informovanosti laickej a odbornej verejnosti o výskyte a zastúpení rizikových faktorov neprenosných ochorení v slovenskej populácii. V tomto smere sa autorkina ambícia pri písaní monografie zišla s viacerými cieľmi stratégie SZO Zdravie pre všetkých v 21. storočí, najmä však s cieľom č. 8 „znížiť výskyt neinfekčných chorôb“ a cieľom č. 11 „zdravší spôsob života“. Z tohto hľadiska o závažnosti a aktuálnosti publikácie nemožno pochybovať.
Prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc.
Lekárska fakulta UK v Bratislave

Práca je rozsiahla, s veľmi cennými zisteniami, prioritnými v SR.
Doc. MUDr. Slavomíra Filipová,  CSc.
Národný ústav kardiovaskulárnych chorôb

Participovali sme na podujatiach, ktoré sa stali míľnikmi v modernom zdravotníctve v tejto krajine. Tak, ako všade na svete, sa totiž zodpovednosť za zdravie presúva od inštitúcií k ľuďom. Podujatia, ako sú Zdravé mestá a Zdravé pracoviská, zmenili smerovanie života tisícok ľudí. Verím, že sme takto motivovali ľudí k zmene a v krajných prípadoch priviedli k špecialistom. Poslaním našej spoločnosti je prinášať nádej pre život. Ideme cestou výskumu, vývoja a hľadania. V mnohých terapeutických oblastiach sme priniesli originálne lieky, ktoré sa stali pojmom. Odpovede na tie najťažšie otázky hľadáme v našich laboratóriách už viac ako 156 rokov.  V tomto dlhom procese, ale aj v každodennom živote sa stále upevňujeme v presvedčení, že prevencia je jedným z kľúčových riešení. Uvedomujeme si hodnotu zdravia nielen tým, že liečime, ale aj tým, že edukujeme odbornú a širokú verejnosť.

Janine Small
Vedúca organizačnej zložky, Pfizer Luxembourg SARL o.z. Slovensko

Stále hľadáme riešenia, ako naplniť očakávania našich spotrebiteľov a v tomto novom tisícročí sme ich zhrnuli pod slovo vitalita. Vitalita je pre nás odpoveďou na celosvetové problémy – starnutie populácie, obezitu, zmenu stravovania, kvalitu života a životného štýlu. Denne pracujeme na tom, aby sa výrobky značky Unilever vyvíjali v súlade s modernými poznatkami zdravej výživy, pestrosti, kvality a úspory času. Otvárame aktívnejšiu diskusiu s odbornými partnermi a inštitúciami v krajinách, kde pôsobíme a investujeme do osvety. Chceme prispieť k tomu, aby sa osobná zodpovednosť obyvateľov za svoje zdravie stala významnou hodnotou súčasnosti. Sme poctení, že sme mohli aj na Slovensku podporiť podujatia v oblasti prevencie a osvety.

Mgr. Michaela Dvořáková
Oddelenie korporátnej komunikácie, Unilever

MUDr. Jana Jurkovičová, CSs.: Vieme zdravo žiť?
Vydala Lekárska fakulta UK v Bratislave, 2005


Diskusia k článku:

xhdvcotq zwvfxl tcfdlkapv fpquyebov ynifph dakfyqp utaydfg
Neregistrovaný - jrvempych qkdzprysg, 8.6.2007 00:56, hktv(`na`)mail.com
gely mqbd klmdjzc qifmtvwu sjiyu pnrty pjxh
Neregistrovaný - urvdngq ehqgmdrv, 28.10.2007 18:26, lsubtd(`na`)mail.com
gklxmdcv wmxhejicy bfnpwulo mtyoqwlr voztb rmwzbfuxn nlvphajrw
Neregistrovaný - cjdkhasiw kfwqevmz, 30.10.2007 12:20, pqhrinzdk(`na`)mail.com
94496157a6dd20930aefbe3965b3ef84
Neregistrovaný - John Doe, 16.1.2008 22:50, billy(`na`)gates.com
e304897e588c0700208823d1e58148d9
Neregistrovaný - John Doe, 16.1.2008 22:51, billy(`na`)gates.com
bqfxpor wzfdhq gthr pigfv ctqrxe gxwqndspm sptgnry
Neregistrovaný - ohfk vhdn, 17.5.2008 03:42, gorcasx(`na`)mail.com
Príspevok :
Autor :
E-mail :
Prispievate ako neregistrovaný používateľ. Prihlásiť sa môžete v ľavom stĺpci.
NAJČÍTANEJŠIE
 
REKLAMA
BIOTRUE banner 109 sutaz
 
REKLAMA
 
PARTNERI
Slovensky paraolypijsky vybor
 
NAJNOVŠIE
 
HĽADAŤ

v článkoch
v poradni
v katalógu
 
 
(c)2016 Fornet. Všetky práva vyhradené. redakcia(`na`)lady.sk
Nezodpovedáme za obsah príspevkov pridaných zvonku!!!